ProLigno / ProLigno 2005 Numarul 1  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Industria Lemnului - Trecut, Prezent si viitor

*
* Prof.dr.ing - Universitatea "Transilvania" din Brasov, Facultatea de Industria Lemnului
B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov , Romania, Tel/Fax: 0040 268 419581. E-mail: g.budau@unitbv.ro

Unica facultate din Romania cu acest profil, Facultatea de Industria Lemnului din Brasov este o institutie cu traditie in invatamantul superior din Romania, ea functionand inca din anul 1959, in cadrul Institutului Politehnic din Brasov, sub titulatura de facultatea de industrializarea lemnului .

Anterior acestei date, invatamantul superior din domeniul prelucrarii lemnului a debutat in anul 1948, cand prin Decretul nr. 175/3 august 1948, s-au infiintat Institutul de Silvicultura si p relucrarea l emnului din Campulung Moldovenesc si Institutul de Exploatarea si Industrializarea Lemnului Bucuresti. In structura ambelor institute s-au infiintat sectii de ingineri cu specializarea Industrializarea lemnului , durata studiilor fiind de 5 ani.

Prima promotie de INGINERI - specializarea industria lemnului - a absolvit Institutul de Exploatare si Industrializarea Lemnului Bucuresti in anul 1953. In acelasi an, toate institutele de invatamant superior din domeniul forestier au fost comasate la Brasov, in structura Institutului Forestier Brasov. In structura acestui institut a functionat si Facultatea de Exploatare si Industrializarea Lemnului cu doua sectii: Exploatarea si Transportul Lemnului si industrializarea lemnului.

In anul 1956 s-a infiintat Institutul Politehnic din Brasov, cu trei facultati: Facultatea de Silvicultura, Facultatea de Mecanica si Facultatea de Automobile si Tractoare. In structura Facultatii de Mecanica a functionat si sectia de Masini pentru Industria Lemnului, pana in anul 1959, cand, aceasta sectie a devenit Facultatea de Industrializarea Lemnului cu doua specializari: Produse finite din lemn si Produse semifinite din lemn.

Incepand cu anul universitar 1971-1972, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 348/12.10.1971 se infiinteaza Universitatea din Brasov, prin fuzionarea Institutului Politehnic din Brasov cu Institutul Pedagogic din Brasov.

Structura noii universitati a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1285/15.10.1971 si cuprindea urmatoarele facultati:

 • Facultatea de mecanica;
 • Facultatea de tehnologia constructiilor de masini;
 • Facultatea de silvicultura si exploatarea padurilor;
 • Facultatea de industria lemnului;
 • Facultatea de matematica si informatica;
 • Facultatea de fizica-chimie;
 • Facultatea de stiinte naturale si agricole;
 • Facultatea de muzica.

In perioada 1972 - 1982, Facultatea de Industria Lemnului a functionat in cadrul Universitatii din Brasov in urmatoarea structura:

 • Ingineri, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani, specializarea "Industrializarea lemnului" cu doua sectii optionale:
  • Tehnologia prelucrarii lemnului;
  • Proiectarea mobilei si a produselor finite din lemn;
 • Ingineri, seral, durata studiilor 6 ani, specializarea "Industrializarea lemnului";
 • Subingineri, zi, durata studiilor 3 ani, specializarea "Prelucrarea lemnului";
 • Subingineri, seral, durata studiilor 4 ani, specializarea "Prelucrarea lemnului", cursuri organizate la Brasov si pe langa C.P.L. Ramnicu - Valcea;
 • Subingineri, seral, durata studiilor 4 ani, specializarea "Utilaj tehnologic pentru industria lemnului", cursuri organizate pe langa C.P.L. Pitesti si I.U.P.S. Sibiu.

Dupa anul 1982, sectiile de subingineri au fost desfiintate, iar la sectia de ingineri, cursuri de zi, s-a adaugat pe langa cele doua sectii optionale mai sus mentionate, o sectie de "Utilaj tehnologic pentru industria lemnului". Aceasta structura s-a pastrat pana in anul 1990.

Dupa evenimentele politice din Romania din Decembrie 1989, Facultatea de Industria Lemnului si-a consolidat pozitia de unica facultate cu acest profil din Romania si a continuat sa functioneze in structura Universitatii din Brasov, fiind reconfirmata succesiv, prin ordine ale Ministerului i nvatamantului.

Astfel, prin Ordinul Ministerului i nvatamantului nr. 7751/1990, Facultatea de Industrializarea Lemnului a functionat cu urmatoarele specializari:

 • Tehnologia prelucrarii lemnului - ingineri, zi, 5 ani si ingineri seral, 6 ani;
 • Proiectarea mobilei si produselor finite din lemn - ingineri, zi, 5 ani;
 • Utilaj tehnologic pentru industria lemnului - ingineri, zi, 5 ani.

Prin Ordinul Ministerului i nvatamantului nr. 7756/1990, facultatea a revenit la vechea denumire: Facultatea de Industria Lemnului, care s-a pastrat pana in prezent.

Si Universitatea din Brasov a cunoscut o evolutie dinamica in aceasta perioada. Prin Ordinul Ministerului i nvatamantului si s tiintei nr. 4894/1991, Universitatea din Brasov primeste denumirea de universitatea " transilvania" din Brasov, iar in structura ei apar noi facultati si colegii universitare. Astfel, incepand cu anul universitar 1991-1992, in cadrul Colegiului Universitar Forestier, Economic si de Informatica nou infiintat functioneaza si specializarea "Tehnologia Prelucrarii Lemnului" - TPL - cursuri de zi, 3 ani, cursuri desfasurate de cadrele didactice din facultate si in spatiile Facultatii de Industria Lemnului.

Prin Ordinul Ministerului i nvatamantului si s tiintei nr. 4356/1993 s-au reconfirmat specializarile anterioare ale Facultatii de Industria Lemnului, cu mentiunea ca specializarea "Utilaj tehnologic pentru industria lemnului" va functiona in lichidare, prin integrarea ei in noua specializare "Utilaj tehnologic" infiintata in universitate, la Facultatea de Inginerie Tehnologica.

Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 568/16.08.1995, valabila si in prezent, Facultatea de Industria Lemnului este acreditata cu urmatoarele specializari:

 • Prelucrarea lemnului - ingineri, zi, 5 ani;
 • Proiectarea mobilei si produselor finite din lemn - ingineri zi, 5 ani;
 • Tehnologii moderne pentru prelucrarea lemnului - cursuri postuniversitare, cu durata de un an;
 • Modelare si optimizare in prelucrarea lemnului - cursuri postuniversitare, cu durata de un an.

Incepand cu anul universitar 2000-2001 s-a primit autorizatie provizorie de functionare pentru o noua specializare, cu predare in limba engleza: Wood Science and Technology - ingineri, zi, 5 ani.

Corpul profesoral al facultatii isi desfasoara activitatea in cele doua catedre:

 • Catedra de Tehnologia Lemnului - cu un efectiv de 25 cadre didactice, din care 8 profesori, 3 profesori consultanti, 4 conferentiari, 7 sefi de lucrari si 3 asistenti;
 • Catedra de Masini pentru Industria Lemnului - cu un efectiv de 16 cadre didactice, din care 7 profesori, 1 profesor consultant, 3 conferentiari, 2 sefi lucrari, 1 asistent si 2 preparatori.

Personalul nedidactic din facultate functioneaza cu un efectiv de 18 persoane.

Numarul de studenti ai facultatii in anul universitar 2004-2005 este urmatorul:

 • ingineri, zi - 736 studenti (bugetati si cu taxa);
 • studii aprofundate - 29 studenti (bugetati si cu taxa);
 • doctoranzi cu frecventa - 15;
 • doctoranzi fara frecventa - 67 (bugetati si cu taxa).

Conducerea facultatii este asigurata de Consiliul Facultatii si Biroul Consiliului format din decan, prodecan si secretar stiintific. Echipele manageriale care au condus facultatea de-a lungul existentei sale sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1. Conducerea Facultatii 1959 - 2004

Perioada

Decan

Prodecan

Secretar stiintific

1959 - 1965

S tefan Alexandru

Ioan DEUTSCH

-

1965 - 1972

Aurel Radu

Ioan DEUTSCH

-

1972 - 1980

Victor Dogaru

Nicolae Taran
(1974-1980)

Ion MARINESCU (1972-1974)
Nicolae Cotta (1974-1980)

1980 - 1989

Stefan Alexandru

Nicolae Taran

Valentin Nastase

1989 - 1990

Daniela Mihai

-

Eugeniu Tudor

1990 - 1992

Victor Dogaru

Mihai Lugojanu

Ivan Cismaru

1992 - 1996

Victor Dogaru

Constantin Lazarescu

Ivan Cismaru

1996 - 2000

Victor Dogaru

Constantin Lazarescu

Alexandru Mitisor

2000 - 2004

Ivan Cismaru

Valeriu Petovici (2000 - 2001)
Mihai Bularca (2001 - 2002)
Wilhelm Laurenzi (2002 - 2004)

Eugeniu Tudor

2004 - prezent

Ivan Cismaru
(din decembrie 2004 - Gavril BUDAU - decan cu delegatie)

Gavril Budau
(din decembrie 2004 - Dumitru LICA - prodecan cu delegatie)

Loredana Badescu

 

Inceputul Mileniului III a impus si pentru facultatea noastra un proces de reorganizare in contextul reorganizarii intregului invatamant superior romanesc in conformitate cu exigentele acordului de la Bologna din 1999. Astfel, incepand cu anul universitar 2005-2006, conform HG. Nr. 88/2005, se va trece la invatamantul universitar de 4 ani, cu posibilitatea continuarii studiilor prin Masterat (2 ani) si Doctorat (3 ani).

In noul context organizatoric, Facultatea de Industria Lemnului va avea urmatoarea structura:

 • Specializarea Prelucrarea Lemnului - ingineri, zi, 4 ani;
 • Specializarea mobila si produse finite din lemn - ingineri, zi, 4 ani;
 • Specializarea wood science and technology - ingineri, zi, 4 ani, in Limba Engleza.

Studiile de masterat (2 ani), sunt orientate spre doua specializari:

 • Modelare si optimizare in industria lemnului;
 • Tehnologii moderne de prelucrare a lemnului.

Pregatirea prin doctorat, efectuata in cadrul Facultatii de Industria Lemnului in domeniul fundamental al stiintelor Ingineresti, cuprinde si ea doua specializari:

 • Masini-unelte si utilaje pentru industria lemnului si
 • Tehnologia mecanica a lemnului.

Noua structura a invatamantului universitar din domeniul prelucrarii lemnului va permite armonizarea planurilor de invatamant din facultatea noastra cu cele ale facultatilor similare din Uniunea Europeana. Acest lucru va avea un dublu efect, si anume: va facilita recunoasterea diplomelor eliberate de facultatea noastra in tarile UE si va permite o mobilitate a studentilor in toata perioada celor patru (sase) ani de studiu. De altfel, generalizarea sistemului de CREDITE TRANSFERABILE a avut in vedere tocmai acest ultim aspect.

In afara activitatii didactice, in facultate se desfasoara in prezent si o serie de alte activitati menite sa vina in intampinarea cerintelor din productie. Astfel, Centrul de Formare Continua si Consultanta (CECECOS), creat in cadrul proiectului-pilot TEMPUS JEP 12334/97 cu finantare europeana si care a inceput sa functioneze in regim de autofinantare din anul 2000, asigura consultanta de specialitate la cerere pentru intreprinderi si organizeaza cursuri de formare continua pe probleme de interes pentru specialistii din productie.

Centrul de Cercetare (CCSPL) - acreditat CNCSIS cu nr. 45 CC-B/14.05.2002 - reuneste cadrele didactice si doctoranzii cu frecventa din facultate si asigura desfasurarea activitatilor de cercetare cu finantare de la bugetul de stat, din proiecte europene sau de la terti. Nu in ultimul rand, trebuie amintit Centrul de Plasament din cadrul facultatii, menit sa orienteze studentii in gasirea viitorului loc de munca si sa vina in intampinarea intreprinderilor care doresc sa faca angajari.

Tot in contextul modernizarii facultatii se inscrie dotarea cu echipament performant de invatamant si cercetare. Astfel, prin parteneriate cu firme de prestigiu din tara si strainatate, au fost create trei laboratoare noi, cu echipamente de ultima generatie:

 • laboratorul de determinare a emanatiilor de formaldehida (donat de firma IKEA);
 • laboratorul de determinare a preciziei de prelucrare (amenajat cu sprijinul fundatiei SEQUA si dotat cu echipament donat de firma HECHT);
 • laboratorul de tehnica comenzii numerice (amenajat cu sprijinul S.C. ALPROM S.A. Pitesti, echipamentele fiind obtinute prin Fundatia Romano-Germana din localitatea Tudor Vladimirescu-judetul Arad).

Pentru viitor, ne gandim la continuarea acestui tip de parteneriate pentru modernizarea spatiilor de invatamant si cercetare din facultate. De asemenea, avem in vedere dezvoltarea activitatii de invatamant postuniversitar la distanta (ID) in domeniul ingineriei forestiere, precum si introducerea unor noi specializari de perfectionare prin masterat.

Ne exprimam speranta ca, prin noile planuri de invatamant si oferta bogata de activitati conexe procesului didactic, sa convingem ca invatamantul universitar romanesc din domeniul prelucrarii lemnului ramane un invatamant de elita, pus in slujba industriei pe care o reprezinta si are toate sansele sa devina in cel mai scurt timp un invatamant EUROPEAN.

Vivat academia!

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 20 Martie 2008