ProLigno / ProLigno 2005 Numarul 2  
     
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Noile planuri de invatamant ale Facultatii de industria lemnului DIN BRASOV

Prof.dr.ing. Gavril Budau
Decan al Facultatii de Industria Lemnului - Universitatea “Transilvania” din Brasov
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
E-mail: g.budau@unitbv.ro

Asa cum am anuntat in numarul anterior al revistei PRO LIGNO, la rubrica “PRIM PLAN” ne-am propus sa facem o prezentare a planurilor de invatamant pentru specializarile din structura facultatii si, in numerele viitoare, prezentarea programelor analitice pentru toate disciplinele din planul de invatamant.

Ratiunea unui astfel de demers vizeaza doua obiective majore:

  • informarea partenerilor nostri din industria lemnului cu privire la oferta educationala si profilul profesional al viitorului inginer din domeniul industriei lemnului;
  • sensibilizarea partenerilor nostri din industrie pentru a colabora cu facultatea in vederea stabilirii unor standarde ocupationale pentru viitorii ingineri.

Consideram deosebit de important acest feed-back din partea partenerilor industriali, deoarece numai printr-un parteneriat real si activ cu mediul economic din domeniul industriei lemnului vom putea asigura un standard de pregatire profesionala corespunzator al viitorilor absolventi si, deci, planuri de invatamant care sa permita un nivel de pregatire corespunzator acestui standard.

Actualitatea acestei actiuni de prezentare a noilor planuri de invatamant ale Facultatii de Industria Lemnului este determinata si de prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare care prevede trecerea de la studii universitare de 5 ani (10 semestre) la studii universitare de 4 ani (8 semestre).

In baza acestei legi si in temeiul H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta, Ministerul Educatiei si Cercetarii a emis Ordinul nr. 3545/10.03.2005 care prevede:
“Art. 1. (1). Ciclul de studii universitare de Licenta se organizeaza pe domenii de studiu.
 (2). Un domeniu de studiu este definit prin cunostinte si competente generale si de specialitate. Domeniul cuprinde una sau mai multe specializari universitare.
 (4). Specializarile sunt modalitati alternative de a dobandi cunostinte si competente definitorii pentru un domeniu de studiu”.

Prin H.G. nr. 88/2005 s-a inclus domeniul “INGINERIA LEMNULUI” ca subdomeniu in cadrul domeniului INGINERIE INDUSTRIALa. Consideram acest lucru drept o grava eroare deoarece, la fel ca subdomeniile “Inginerie de textile-piele” si “Ingineria produselor alimentare”, nici “Ingineria lemnului“ nu are nimic in comun cu “Tehnologia constructiilor de masini”, “Utilajul si tehnologia sudarii”, “Utilaje pentru prelucrari la cald” etc.

Speram ca, si cu ajutorul asociatiilor profesionale din domeniul prelucrarii lemnului – APMR si ASFOR – demersul nostru pentru recunoasterea domeniului INGINERIA LEMNULUI ca domeniu de licenta distinct in structura invatamantului universitar romanesc sa fie incununat de succes, deoarece:

  • Industria de prelucrare a lemnului reprezinta o pondere de peste 10%, din economia nationala.
  • Facultatea de Industria Lemnului asigura pregatirea inginerilor de specialitate din anul 1948 (de la infiintarea Institutului Forestier din Brasov)!
  • In decursul celor 47 de ani de existenta, cursurile facultatii noastre au fost absolvite de peste 5000 ingineri, inclusiv din tari straine (Albania, Mongolia, Iran, tari din Africa si America de Sud).
  • In decursul existentei sale, facultatea a functionat cu planuri de invatamant proprii, distincte de cele ale altor profiluri sau specializari, datorita particularitatilor obiectului de studiu – LEMNUL.
  • In Uniunea Europeana, la ora actuala, in invatamantul superior FORESTIER, INGINERIA LEMNULUI se regaseste distinct ca domeniu de licenta in majoritatea tarilor, iar facultatea noastra intretine relatii de colaborare dintre cele mai fructuoase cu aceste facultati (ENSTIB din Epinal - Franta; Universitatea Forestiera din Zvolen – Slovacia; Universitatea Forestiera din SOPRON - Ungaria etc.).

De altfel, asa cum se va vedea in continuare, disciplinele ingineresti de domeniu sunt aproape in totalitate diferite de disciplinele de la domeniul “inginerie industriala”, iar dintre disciplinele fundamentale, unele sunt de asemenea cu particularitati distincte, cum ar fi: chimia lemnului si desenul tehnic in industria lemnului.

Revenind la reforma invatamantului superior din Romania, aceasta se va realiza incepand cu anul universitar 2005/2006 in concordanta cu urmatoarele cerinte:
1. Durata studiilor: 4 ani (8 semestre) pentru diploma de licenta.
2. Durata studii de masterat: 1,5…2 ani (3 sau 4 semestre).
3. Numarul de ore pe saptamana: 26…27 ore activitati didactice/sapt.
4. Numarul de saptamani de activitati didactice/semestru: 14 sapt/sem.
5. Sesiuni de examene: 2 sesiuni a cate 4 saptamani fiecare (iarna/vara) si o sesiune de restante (2 saptamani, in luna septembrie).
6. Raportul Nr. ore curs / Nr. ore aplicatii, pe semestru este: 1,06.
7. Ponderea disciplinelor in planul de invatamant, in conformitate cu cerintele CNEAA (Cosiliul National de Evaluare si Acreditare Academica) este urmatoarea:
- Discipline fundamentale……………………………….minim 17%.
- Discipline ingineresti de domeniu…………………….minim 38%.
- Discipline de specialitate………………………………minim 25%
- Discipline complementare……………………………..maxim 8%.
- Alte discipline (la alegere)……………………………..maxim 12%.
8. Numarul de discipline pe semestru (si deci numarul de forme de verificare examene si colocvii): maxim 7.
9. Ponderea disciplinelor optionale: minim 10% din totalul disciplinelor din planul de invatamant.

In concordanta cu recomandarile CNEAA pentru domeniul fundamental “stiinte ingineresti”, disciplinele fundamentale sunt:

1. Analiza matematica; 2. Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala; 3. Matematici speciale; 4. Geometrie descriptiva; 5. Desen tehnic si Grafica asistata de calculator; 6. Programarea calculatoarelor si limbaje de programare; 7. Fizica; 8. Chimie (sau denumiri echivalente).

Pentru domeniul de licenta : INGINERIA LEMNULUI, disciplinele ingineresti de domeniu sunt:

1. Anatomia lemnului; 2. Fizica si mecanica lemnului (Studiul proprietatilor lemnului); 3. Bazele productiei lemnului si protectia mediului; 4. Mecanica aplicata in industria lemnului; 5. Rezistenta materialelor in industria lemnului; 6. Tolerante si control dimensional in industria lemnului; 7. Organe de masini si mecanisme; 8. Termotehnica; 9. Electrotehnica aplicata; 10. Structuri din lemn; 11. Materiale tehnologice in industria lemnului; 12. Bazele prelucrarii lemnului si scule aschietoare; 13. Dispozitive tehnologice in industria lemnului; 14. Transport tehnologic in industria lemnului; 15. Tratamente termice ale lemnului; 16. Masini-unelte si agregate in industria lemnului; 17. Automatizari in industria lemnului; 18. Tehnica comenzii numerice in industria lemnului; 19. Management in industria lemnului; 20. Protectia lemnului; 21. Modelare 3D; 22. Designul produselor in industria lemnului; 23. Practica.

Dintre disciplinele ingineresti de domeniu, un loc important in pregatirea viitorilor ingineri il are, in viziunea noastra, Practica tehnologicA.

Este de evidentiat faptul ca, in noile planuri de invatamant, desi s-a recomandat programarea practicii tehnologice in anii II si III, noi am considerat oportun sa planificam si in anul intai 2 saptamani de practica in atelierul scoala al facultatii, urmand ca desfasurarea pregatirii practice sa se realizeze in societatile comerciale de profil. Acest lucru implica, insa, o participare mai activa a partenerilor nostri industriali, in sensul de a primi, organiza, supraveghea si evalua modul de desfasurare a practicii pentru grupuri mici de studenti 2…10 studenti, in functie de posibilitatile de cazare in zona. Este important de luat in considerare si faptul ca prin activitatea practica trebuie sa familiarizam viitorul inginer cu mediul socio-economic in care isi va desfasura activitatea, sa-l responsabilizam in legatura cu importanta punctualitatii prezentarii la program, cu disciplina interna, cu modul in care trebuie sa evolueze ca “actor” al unui proces nu numai tehnologic ci si social.

Aceasta sarcina educativa nu este deloc usoara si de aceea ne exprimam aprecierile deosebite si multumirile fata de acele societati comerciale care in ultimi doi ani (2004 si 2005) au contribuit la organizarea si desfasurarea in bune conditii a practicii studentilor nostri. Adresam sincera recunostinta acelor MANAGERI care nu numai ca au acceptat si semnat conventii de practica cu facultatea noastra, dar au supravegheat indeaproape activitatea studentilor, le-au asigurat conditii de cazare si masa subventionate de societatile comerciale pe care le conduc.

Consideram ca si din punctul de vedere al angajarii viitorilor ingineri, cunoasterea reciproca, urmarirea evolutiei personalitatii viitorului inginer, poate constitui pentru orice firma un bun prilej de a face selectie si alegere in concordanta cu nevoile proprii. Acest parteneriat se poate dezvolta si continua si pe alte directii, in ceea ce o priveste, facultatea, conducerea ei va fi bucuroasa si deschisa oricarei colaborari cu partenerii industriali.

In afara disciplinelor ingineresti de domeniu, mentionate anterior, disciplinele de specialitate au rolul si importanta lor si vor fi prezentate distinct pentru cele doua specializari ale facultatii (vezi PRO LIGNO Nr. 1/septembrie 2005).

Astfel, pentru specializarea “Ingineria prelucrarii lemnului”, disciplinele de specialitate, sunt:

1. Cherestea; 2. Materiale compozite din lemn; 3. Mobila; 4. Produse finite din lemn; 5. Exploatarea masinilor-unelte; 6. Proiectarea parametrizata in industria lemnului; 7. Programarea, lansarea si urmarirea fabricatiei in industria lemnului 

Pentru specializarea “Ingineria produselor finite din lemn”, disciplinele de specialitate sunt:

1. Design ornamental; 2. Design; 3. Semifabricate din lemn; 4. Proiectarea mobilei; 5. Stiluri si ornamente pentru mobila; 6. Tehnologia mobilei; 7. Tehnologia mobilei de arta; 8. Tehnologia si proiectarea produselor finite din lemn; 9. Proiectarea mobilei asistata de calculator.

De mentionat si faptul ca studentii au posibilitatea sa aleaga suplimentar din oferta de discipline optionale, acele discipline care vor prezenta interes pentru dezvoltarea lor profesionala ulterioara. Dintre disciplinele optionale comune la ambele specializari amintim:

1. Limba engleza / Limba franceza; 2. Tehnici de comunicare / Educatie fizica.

Pentru specializarea “Ingineria prelucrarii lemnului”, disciplinele optionale, sunt:

1. Protectii muncii si protectia impotriva focului sau Economie generala; 2. Actionari hidraulice si pneumatice in industria lemnului sau Dispozitive tehnologice in industria lemnului; 3. Tehnologia mobilierului tapitat sau Curbarea si mularea lemnului; 4. Tehnologii de finisare sau Tehnologii neconventionale; 5. Gestiunea firmei sau Managementul calitatii.

Pentru specializarea “Ingineria produselor finite din lemn”, disciplinele de specialitate sunt:

1. Tehnologia mobilierului tapitat sau Managementul calitatii; 2. Automatizari in industria lemnului sau Marketing; 3. Restaurarea mobilei sau Constructii din lemn; 4. Arhitectura de interior sau Gestiunea firmei.

In afara acestor discipline, in planul de invatamant se regasesc si discipline facultative pentru care se organizeaza activitati didactice numai la solicitarea studentilor si contra-cost. Exceptie face “Modulul Pedagogic” care este subventionat de stat si se organizeaza pentru studentii care, dupa absolvire, vor alege o cariera in invatamantul preuniversitar sau universitar.

In continuare sunt prezentate tabelar planurile de invatamant pentru fiecare an de studiu, cu mentiunea ca pentru anii I si II planul este comun la cele doua specializari. Diferentieri – mai ales pentru disciplinele de specialitate – apar doar la anii III si IV, la care, planurile de invatamant sunt diferite pentru cele doua specializari.

De asemenea, mentionam ca pentru specializarea in limba engleza, “Wood Science and Technology”, planul de invatamant este comun cu cel de la specializarea “Ingineria prelucrarii lemnului”.

In incheiere, doresc sa subliniez inca o data importanta unui feed-back din partea beneficiarilor indirecti – societatile comerciale – privind compatibilitatea competentelor absolventilor nostrii cu nevoile sectorului industrial.

Tabelul 1
Planul de invatamant pentru anul I la toate specializarile

Ref.
Nr.

Discipline obligatorii

Codul disciplinei*

Sem. I

Sem. II

Cod activitate**

Cod activitate**

C

S

L

P

C

S

L

P

1.

Analiza matematica (I)

DF

X

X

 

 

 

 

 

 

2.

Fizica 

DF

X

 

X

 

 

 

 

 

3.

Chimia lemnului

DF

X

 

X

 

 

 

 

 

4.

Bazele productiei lemnului si protectia mediului

DID

X

 

X

 

 

 

 

 

5.

Geometrie descriptiva

DF

X

 

X

 

 

 

 

 

6.

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare in IL

DF

X

 

X

 

 

 

 

 

7.

Analiza matematica (II)

DF

 

 

 

 

X

X

 

 

8.

Mecanica aplicata in IL

DID

 

 

 

 

X

X

 

 

9.

Algebra liniara, geometrie analitica si ecuatii diferentiale 

DF

 

 

 

 

X

X

 

 

10.

Anatomia lemnului

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

11.

Desen tehnic si infografica in IL

DF

 

 

 

 

X

 

X

 

12.

Electrotehnica

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

13.

Practica (I )

DID

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Tabelul 2
Planul de invatamant pentru anul II la toate specializarile

Ref.
Nr.

Discipline obligatorii

Codul disciplinei*

Sem. I

Sem. II

Cod activitate**

Cod activitate**

C

S

L

P

C

S

L

P

1.

Matematici speciale

DF

X

X

 

 

 

 

 

 

2.

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare in IL

DF

X

 

X

 

X

 

X

 

3.

Rezistenta materialelor in IL

DID

X

X

X

 

X

X

X

 

4.

Fizica si mecanica lemnului

DID

X

 

X

 

 

 

 

 

5.

Tolerante si control dimensional in IL

DID

X

 

X

 

 

 

 

 

6.

Materiale tehnologice in IL

DID

X

 

X

 

 

 

 

 

7.

Termotehnica

DID

 

 

 

 

X

 

X

X

8.

Organe de masini si mecanisme

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

9.

Structuri din lemn pentru mobila

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

10.

Protectia lemnului

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

11.

Practica (II)

DID

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Tabelul 3
Planul de invatamant pentru anul III - specializarile “Ingineria prelucrarii lemnului” si “Wood Science and Technology”

Ref.Nr.

Discipline obligatorii

Codul disciplinei*

Sem. I

Sem. II

Cod activitate**

Cod activitate**

C

S

L

P

C

S

L

P

1.

Tratamente termice ale lemnului

DID

X

 

X

 

X

 

 

X

2.

Bazele prelucrarii lemnului si scule aschietoare

DID

X

 

X

 

X

 

X

X

3.

Masini-unelte si agregate in IL

DID

X

 

X

 

 

X

X

4.

Modelare 3D

DS

X

 

X

 

 

 

 

 

5.

Structuri din lemn pentru constructii

DID

X

 

X

 

 

 

 

 

6.

Cherestea

DS

X

 

X

X

 

 

 

 

7.

Exploatarea masinilor-unelte

DS

 

 

 

 

X

 

X

 

8.

Transport tehnologic in IL

DID

 

 

 

 

X

 

X

X

9.

Tehnica comenzii numerice in IL

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

10.

Practica (III)

DID

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Tabelul 4
Planul de invatamant pentru anul III – specializarea “Ingineria Produselor Finite din Lemn

Ref.Nr.

Discipline obligatorii

Codul disciplinei*

Sem. I

Sem. II

Cod activitate**

Cod activitate**

C

S

L

P

C

S

L

P

1.

Tratamente termice ale lemnului

DID

X

 

X

 

 

 

 

 

2.

Bazele prelucrarii lemnului si scule aschietoare

DID

X

 

X

 

 

 

 

 

3.

Modelare 3D

DID

X

 

X

 

 

 

 

 

4.

Desen ornamental

DS

X

 

X

 

 

 

 

 

5.

Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului

DID

X

 

X

 

X

 

X

 

6.

Proiectarea mobilei

DS

X

 

X

 

X

 

 

X

7.

Dispozitive tehnologice in IL

DID

 

 

 

 

X

 

X

X

8.

Tehnica comenzii numerice in IL

DID

 

 

 

 

X

 

X

X

9.

Transport tehnologic in IL

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

10.

Designul produselor in IL

DID

 

 

 

 

X

 

 

X

11.

Practica (III)

DID

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Tabelul 5
Planul de invatamant pentru anul IV – specializarile “Ingineria prelucrarii lemnului” si “Wood Science and Technology”

Ref.Nr.

Discipline obligatorii

Codul disciplinei*

Sem. I

Sem. II

Cod activitate**

Cod activitate**

C

S

L

P

C

S

L

P

1.

Automatizari in IL

DID

X

 

X

X

 

 

 

 

2.

Proiectarea parametrizata in IL

DS

X

 

X

 

 

 

 

 

3.

Mobila

DS

X

 

X

X

X

 

X

X

4.

Produse finite din lemn

DS

X

 

X

X

X

 

X

X

5.

Materiale compozite din lemn

DS

X

 

X

 

X

 

X

 

6.

Management in IL

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

7.

Programarea, lansarea si urmarirea fabricatiei in IL

DS

 

 

 

 

X

 

X

 

8.

Practica de documentare pentru proiectul de diploma

DS

 

 

 

 

 

 

X

 

9.

Practica de elaborare a proiectului de diploma

DID

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Tabelul 6
Planul de invatamant pentru anul IV – specializarea “Ingineria Produselor Finite din Lemn

Ref.Nr.

Discipline obligatorii

Codul disciplinei*

Sem. I

Sem. II

Cod activitate**

Cod activitate**

C

S

L

P

C

S

L

P

1.

Tehnologia si proiectarea produselor finite

DS

X

 

X

X

X

 

X

X

2.

Stiluri si ornamente pentru mobila

DS

X

 

X

 

X

 

X

 

3.

Tehnologia mobilei

DS

X

 

X

X

 

X

X

4.

Tehnologia mobilei de arta

DS

X

 

X

 

X

 

X

X

5.

Proiectarea parametrizata in IL

DID

X

 

 

X

 

 

 

 

6.

Semifabricate din lemn

DS

X

 

X

 

X

 

X

 

7.

Management in IL

DID

 

 

 

 

X

 

X

 

8.

Practica de documentare pentru proiectul de diploma

DID

 

 

 

 

 

 

X

 

9.

Practica de elaborare a proiectului de diploma

DID

 

 

 

 

 

 

 

X

Notatiile folosite in tabelele 1-6 pentru codul disciplinei si respectiv codul activitatii au urmatoarele semnificatii:

* Cod disciplina:
DF  - disciplina fundamentala
DID - disciplina inginereasca de domeniu
DS  - disciplina de specialitate
DO  - disciplina optionala

** Cod activitate:
C - curs
S – seminar
L - laborator
P; proiect

Alte abrevieri:
IL ; industria lemnulu

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 20 Martie 2008