ProLigno / ProLigno 2006 Numarul 1  
     
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

FUNDATIA PRO LIGNO O SANSA PENTRU
REVITALIZAREA STIINTEI LEMNULUI IN ROMANIA

Gavril Budau

Prof.dr.ing – Universitatea “Transilvania” din Brasov, Facultatea de Industria Lemnului
B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
Tel/Fax: 0040 268 419581. E-mail: g.budau@unitbv.ro

 

Industria Lemnului din Romania a parcurs in ultimii 15 ani trecerea de la economia socialista puternic centralizata la economia de piata, prin profunde transformari, atat in ceea ce priveste proprietatea asupra mijloacelor de productie cat, mai ales, in ceea ce priveste organizarea si managementul productiei.

Invatamantul superior de profil, reprezentat de Facultatea de Industria Lemnului din Brasov, a parcurs si el in aceeasi perioada transformari structurale, dar si-a pastrat misiunea fundamentala, aceea de a pregati specialisti de care societatile comerciale din domeniul prelucrarii lemnului au atata nevoie.

In ceea ce priveste cercetarea stiintifica din domeniu si mai ales diseminarea informatiei stiintifice spre mediul economic, in aceasta perioada fosta revista “Industria Lemnului” si-a incetat activitatea (din varii motive!), iar revistele nou aparute au mai mult un caracter comercial, de “business to business”.

Incercarea de relansare a unei reviste stiintifice de specialitate, s-a dovedit a fi deosebit de dificila, in principal din motive financiare, dar si din motive tehnico-organizatorice. Si daca, dupa 1990, societatile comerciale din domeniul prelucrarii lemnului nu numai ca nu au disparut ci s-au reorganizat si redimensionat, iata ca si Facultatea de Industria Lemnului si-a asumat misiunea de a “produce” si “populariza” stiinta ingineriei lemnului in tara si peste hotare. Pentru realizarea acestui obiectiv a fost necesar sa se creeze cadrul organizatoric care sa permita editarea unei reviste stiintifice de specialitate si distribuirea ei celor interesati. Acest lucru a fost posibil prin crearea, la initiativa Consiliului Facultatii de Industria Lemnului si cu sprijinul unor entuziasti parteneri industriali, a Fundatiei PRO LIGNO – fundatie care asigura cadrul organizatoric si juridic de realizare a acestui deziderat.

“Ne-am propus ca revista editata de Facultatea de Industria Lemnului din Brasov – singura institutie stiintifica din domeniul prelucrarii lemnului din Romania – sa poata oferi cititorilor rezultatele cercetarilor cadrelor didactice care au pregatit si lansat pe piata muncii peste 5000 de ingineri, care-si desfasoara activitatea in tara sau in lume” – spunea in editorialul din Vol.1, Nr. 2 / 2005 al revistei domnul senator, Prof.univ.dr.ing. Ivan Cismaru, Presedintele Consiliului Director al Fundatiei PRO LIGNO.

Avand in vedere necesitatea respectarii legalitatii in toate demersurile noastre, Fundatia PRO LIGNO s-a constituit si functioneaza in conformitate cu art. 88, alin. 1 si art. 92, alin. 3, litera j din Legea invatamantului nr. 84/1995 (republicata), cu CARTA Universitatii “Transilvania” din Brasov, in baza O.G. nr. 26/2000, completata si revizuita cu O.G. nr. 37/2003 (art. 2 din Statutul Fundatiei).

Sediul Fundatiei este in Brasov, Colina Universitatii nr. 1, sala L II 7, tel/fax: 0268 419581. Conform statutului, Fundatia s-a constituit pe o perioada nedeterminata si a dobandit personalitate juridica in anul 2005, fiind inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (aflat la grefa Judecatoriei Brasov) sub nr. 7046/29.06.2005.

Membrii fondatori ai Fundatiei PRO LIGNO sunt:

 • Facultatea de Industria Lemnului de la Universitatea “Transilvania” din Brasov, cu sediul in Brasov, reprezentata prin d-l Prof.dr.ing. Ivan CISMARU, Decan.
 • S.C. LOSAN ROMANIA S.R.L., cu sediul in Ghimbav (judetul Brasov), reprezentata prin d-l ing. Danut FRUNZa, Director General.
 • S.C. PAMOF S.A. (transformata in S.C. Tehnologie Mobila Stil S.A.), cu sediul in Curtea de Arges (judetul Arges), reprezentata prin d-l ing. Vasile Minciuna, Director General.
 • S.C. FOREX S.R.L., cu sediul in Ghimbav (judetul Brasov), reprezentata prin d-l ing. Nicolae tucunel, Director General.
 • S.C. MOBILEXTRA S.A., cu sediul in Campulung-Moldovenesc (judetul Suceava), reprezentata prin d-l ing. Gica tatar, Director General.
 • S.C. BUCIN-MOB S.R.L., cu sediul in Reghin (judetul Mures), reprezentata prin d-l ing. Dan BuciN, Director General.
 • GLIGA VIOLINS USA, cu sediul in Pasadena (California), reprezentata prin d-l ing. Vasile Gliga, Director General.

Conform art. 7 din Statut, scopul Fundatiei consta in:

 • Punerea in valoare a resurselor umane ca resursa esentiala in domeniul stiintei si ingineriei lemnului.
 • Sprijinirea proceselor de dezvoltare locala, zonala si nationala in domeniu.
 • Promovarea actiunilor profesionale competente in activitatile proprii Facultatii de Industria Lemnului.
 • Sustinerea si promovarea proceselor de integrare europeana a invatamantului de specialitate.
 • Facilitarea schimbului de persoane si informatii.
 • Formarea continua, in cadru institutionalizat, a personalului de specialitate din societatile  comerciale cu obiect de activitate prelucrarea lemnului.

Putem spune, asadar, ca Fundatia PRO LIGNO s-a constituit ca o necesitate de a asigura cadrul juridic si organizatoric legal pentru activitati complementare procesului de invatamant.
Obiectul de activitate al Fundatiei (art. 8 din Statut) il constituie valorificarea resurselor umane si materiale prin:

 • Sustinerea, realizarea si editarea unui buletin de informare stiintific in domeniul industriei lemnului.
 • Sustinerea publicarii de lucrari de specialitate.
 • Sustinerea editarii si distribuirii unei reviste de specialitate: revista "Pro Ligno".
 • Organizarea de manifestari stiintifice.
 • Exploatarea si medierea pietii muncii.
 • Organizarea de cursuri de scurta durata pentru absolventii cu studii medii si superioare.
 • Realizarea de activitati de cercetare stiintifica, consultanta, testare produse si materiale tehnologice, evaluare in domeniul ingineriei lemnului.
 • Facilitatea ocuparii locurilor de munca pentru absolventii facultatii.
 • intocmirea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si tehnologice pentru societati comerciale care au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului.
 • intocmirea de proiecte de produs pentru societati comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea de produse din lemn.

De mentionat ca, in afara celor sapte membrii fondatori, prin statut se prevede si posibilitatea de a deveni membru sustinator al Fundatiei pentru orice persoana fizica sau juridica care realizeaza anual cel putin 10 abonamente si o pagina de publicitate (format A4) in revista "Pro Ligno".
Drepturile si obligatiile membrilor fondatori si sustinatorii sunt precizate in art.14 si art. 15 din Statutul Fundatiei PRO LIGNO. Astfel, drepturile membrilor fondatori si sustinatori sunt:

 • Autonomie in organizarea si desfasurarea activitatilor (in cadrul filialelor) in conditiile respectarii stricte a prevederilor statutare ale Fundatiei.
 • Dreptul de a fi informat privind activitatea Fundatiei, avand acces direct la documentele acesteia.
 • Dreptul de a se retrage din Fundatie.
 • Accesul la baza materiala a Fundatiei.

In afara sustinerii financiare a revistei "Pro Ligno", conform conditiilor mai sus mentionate, membrii fondatori si sustinatori au urmatoarele obligatii:

 • Sa sustina interesele si activitatile Fundatiei.
 • Sa nu intreprinda nimic prin care ar putea afecta scopul sau prestigiul acesteia.
 • Sa respecte statutul si hotararile organelor de conducere ale Fundatiei.
 • Sa participe la activitatile Fundatiei, la sedintele si la lucrarile programate de Consiliul Director.
 • Sa se conformeze dispozitiilor din statut, ale reglementarilor, precum si hotararilor Consiliului Director, luate cu respectarea prevederilor legii.
 • Sa apere avutul Fundatiei si sa contribuie la dezvoltarea lui.

Organele de conducere ale fundatiei sunt: Consiliul Director si Cenzorul (conform art. 16 din Statut). Atributiile Consiliului Director al Fundatiei PRO LIGNO sunt precizate in art. 17 din Statut, iar atributiile Cenzorului – conform legislatiei in vigoare – sunt prevazute in art. 21 din statut.

Consiliul Director al Fundatiei se compune din totalitatea cadrelor didactice care sunt membre in Consiliul Facultatii de Industria Lemnului, pe durata mandatului acestuia (art. 17 din Satut) iar Presedinte al Consiliului Director al Fundatiei este Decanul Facultatii de Industria Lemnului, pe durata mandatului sau (art. 20 din Statut).

Fundatia este reprezentata de catre Presedinte (art. 22 din Statut), iar conducerea operativa a Fundatiei este exercitata de catre un Director Executiv.

Adunarea Generala a membrilor fondatori din 16.07.2005 a desemnat ca Presedinte al Consiliului Director al Fundatiei PRO LIGNO pe D-l Prof.univ.dr.ing. Ivan Cismaru iar ca Director Executiv pe D-l Prof.univ.dr.ing. Gavril Budau.

Asa dupa cum s-a mentionat principalul obiect de activitate al Fundatiei il reprezinta sustinerea editarii si distribuirii revistei stiintifice "Pro LIGNO", revista stiintifica cu aparitie trimestriala in domeniul ingineriei lemnului. In paralel, insa, prin fundatie se vor desfasura si alte activitati legate de punerea in valoare a potentialului stiintific al facultatii, cum ar fi:

 • Organizarea de cursuri de perfectionare profesionala de scurta durata.
 • Activitati de consultanta in domeniul ingineriei lemnului.
 • Activitati de cercetare la solicitarea partenerilor industriali.
 • Activitati de testare/incercari mecanice pentru lemn si materiale pe baza de lemn ; testarea de produse din lemn etc.

Prin aceste activitati – complementare procesului de invatamant din facultate – speram sa fim parteneri utili si eficienti pentru societatile comerciale din domeniul prelucrarii lemnului, pe de o parte si sa asiguram punerea in valoare a potentialului didactic si stiintific al personalului din facultate, pe de alta parte.

Ne exprimam speranta ca tot mai multe societati comerciale din Romania, din domeniul prelucrarii lemnului, vor solicita serviciile noastre si vor dori sa devina membri sustinatori ai Fundatiei PRO LIGNO. Speram sa se inteleaga ca transferul de tehnologie si dimensionarea informatiei stiintifice se pot face numai prin acest gen de activitati.

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martie 2008