ProLigno / ProLigno 2006 Numarul 1  
     
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

CERCETARI PRIVIND INFLUENTA UZURII TAISURILOR FREZEI
ASUPRA CALITATII  SUPRAFETELOR PROFILATE DIN LEMN

Luminita-Maria BRENCI
Sef lucr.dr.ing. - Universitatea “Transilvania” din Brasov – Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul. Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
Tel: 0040 268 412921/int.191. Fax: 0040 268 415315.  E-mail: brenlu@unitbv.ro

Rezumat:
Lucrarea isi propune sa prezinte o serie de cercetari experimentale intreprinse asupra comportarii geometriei taisurilor frezei profilate in procesul de frezare. Calitatea suprafetei prelucrate si geometria taisurilor frezei sunt doua fenomene dependente de procesul de uzura a sculei aschietoare. in acest sens, s-au prelucrat cinci specii lemnoase cu diferite regimuri de aschiere. Concluziile desprinse in urma analizarii datelor experimenatale privind calitatea suprafetelor profilate s-au putut extinde asupra definirii evolutiei geometriei tasurilor frezei in procesul de frezare si, ca urmare, s-au formulat o serie de recomandari privind optimizarea constructiei frezelor profilate pentru lemn.

Cuvinte cheie: frezare profilata, prelucrarea lemnului, rugozitate, calitatea suprafetelor, inaltimea neregularitatilor, regim de ashiere, geometria taisului, raza laser.

 

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martie 2008