ProLigno / ProLigno 2006 Numarul 4  
     
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

In afara disciplinelor de stricta specialitate, prezentate in cadrul numerelor anterioare ale revistei PRO LIGNO, studentii Facultatii de Industria Lemnului din Brasov beneficiaza pe parcursul primului an de studiu si de discipline de cultura tehnica generala. Printre acestea se numara: Analiza Matematica, Fizica, Algebra Liniara, Geometrie Analitica si Ecuatii Diferentiale, Mecanica, Electrotehnica, Programarea Calculatoarelor si Limbaje de Programare in Industria Lemnului, Desen Tehnic si Infografica in Industria Lemnului.

Dedicam rubrica Prim Plan din acest numar al revistei prezentarii ultimelor doua dintre disciplinele amintite, avand in vedere ca in prezent ele sunt predate de catre cadre didactice de la facultatea noastra, care s-au specializat in timp in aceste domenii de competenta conexe.

 Denumirea disciplinei: PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE

Semestrul / anul de studiu: semestrul I / anul I

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivul disciplinei:
insusirea de catre studenti a cunostintelor generale despre informatica, hardware si software, arhitectura calculatoarelor, sistemele de operare (MS-DOS, UNIX, LINUX, WINDOWS), modul de lucru in retele de calculatoare, utilizarea pachetului MS-Office, programe utilitare, de arhivare si de devirusare, notiuni generale despre algoritmi si limbaje de programare, elemente de baza ale limbajului Pascal si C, tipuri si structuri de date, instructiuni, subprograme, fisiere, unituri proprii si grafica.

Continutul disciplinei:
Materialul predat la curs in cadrul disciplinei este structurat in felul urmator:

 • Notiuni generale despre informatie, date, codificari, sistem informatic, informatica.  Istoricul aparitiei calculatoarelor. Arhitectura calculatoarelor (IBM).
 • Sisteme de operare, categorii, functii, comenzi. Sistemele de operare MS-DOS, UNIX, LINUS, WINDOWS.
 • Programe de arhivare si de devirusare.
 • Retele de calculatoare.
 • Utilizarea pachetului MS-Office.      
 • Metode de programare si  proiectare. Limbaje si medii de programare. Pascalsi C.
 • Tipuri lexicale, declaratii de date, tipurile de date, diagrame sintactice, scheme logice, pseudocod, instructiunile simple si compuse, instructiuni decizionale, alternative si repetitive, tipuri de date structurate (string, tablou, inregistrare, multime, fisier), tipuri de date dinamice, proceduri si functii, crearea unitǎtilor de programe, proceduri de graficǎ.

Orele de predare (curs) sunt completate de ore de laborator, care cuprind urmatoarea tematica:

 • Prezentarea echipamentului de calcul din laborator. Operatii cu foldere (directori), cu fisiere, cu discuri.
 • Lucrul cu fisierele de comenzi de tip batch, redirectari si inlantuiri de comenzi.
 • Programe utilitare, de arhivare, de devirusare.
 • Modul de lucru cu ferestre, interfetele, meniurile si aplicatiile  WINDOWS (meniul Start, WINDOWS EXPLORER, CONTROL PANEL, MY COMPUTER).
 • Legislatia, Licenta si Protectia programelor. Operatii cu fisiere, foldere, administrarea discurilor si partitiilor, memoria internǎ, clipboard-ul, configurare imprimante.
 • Aplicatii si programe NOTE PAD, WORDPAD, PAINT, CHARACTER MAP, HELP.
 • Lucrul in MS Office XP, Fundamente WORD. Editarea unui document. Formatare paragrafe. Configurarea paginii unui document. Operatii de decupare, copiere, lipire, stergere, tipǎrire etc.
 • Fundamente EXCEL. Introducerea datelor intr-o foaie de calcul, referinte, operatii, calcule, utilizare Office Clipnboard. Bazele de instrumente. Formararea foii de calcul. Alte aplicatii Office XP, Power Point, Access, OutLook, Front Page.
 • Interfata de lucru sub LINUX, mod text si mod graphic. Prezentarea principalelor operatii si comenzi.
 • Prezentarea mediului de dezvoltare Turbo Pascal si Turbo C. Tutorialul TPTOUT. Scheme logice.
 • Structura unui program. Schema logica, pseudocad. Tipuri de date.
 • Instructiunea decizionala IF si instructiunea alternativ multipla CASE.
 • Instructiunile  repetitive cu contor FOR, cu test initial si final WHILE si REPEAT.
 • Tipurile de date structurate, siruri de caractere, tablou, fisier, inregistrare. Structurile de date dinamice, Pointer, referintǎ. Lucrul cu proceduri si functii Crearea unit-urilor proprii. Algoritmi de sortare a datelor in Pascal.

Istoricul disciplinei:
Disciplina a inceput a fi predata sub denumirea de „Metode de cercetare operationalǎ si utilizarea calculatorului” inca din anul 1973, in cadrul Universitǎtii din Brasov, avandu-l ca titular pe d-l prof.dr.ing. Romulus Florea. In anul 1983 disciplina a fost preluata de d-l prof. dr. ing. Teofil Mihǎilescu, apoi in anul 1991 de catre d-l conf.dr.ing. Wilhelm Laurenzi, iar din anul 1993 si panǎ in prezent este predata de catre d-l sef lucr.dr.ing. Ghiorghitǎ Nicolaie Comsa.

Denumirea disciplinei a suferit o serie de modificari in timp, astfel: „Programare pe calculator” (1989-1991), apoi „Programarea si proiectarea asistatǎ pe calculator ” (1992-1999), apoi „Bazele utilizǎrii calculatoarelor”, (2000-2005) si in final „Programarea calculatoarelor si limbajele de programare”, din 2005 pana in prezent.

Tematica orelor de curs si laborator s-a axat pe aplicatii dezvoltate in limbajele Fortran, Basic, Turbo Pascal si sisteme de operare CP/M, MS-DOS, Windows si Linux.

Initial disciplina a fost predatǎ studentilor facultǎtii din anul III de studii, apoi la anii IV si V, apoi a revenit la anul III, pentru ca din 1992 sǎ fie adaptata ca programa in vederea predarii la studentii anului I.

Titularii disciplinei au imbogǎtit biblioteca facultǎtii cu manuale de curs si indrumare de laborator pe intreaga perioadǎ.

Titular disciplina in prezent:
Dr.ing. Ghiorghitǎ Nicolaie COMSA, sef de lucrari, absolvent al Facultatii de Industria Lemnului din Brasov, promotia 1976.
Titlul tezei de doctorat: „Contributii   la   studiul   fabricarii   si  asamblarii   parchetului   stratificat”. Conducator stiintific: Prof.dr.ing. stefan ALEXANDRU. Lucrare sustinuta in aprilie 2001 la Universitatea „Transilvania” din Brasov.

Perspective si oportunitati:
Dezvoltarea viitoare a disciplinei are in vedere urmatoarele directii principale:

 • imbogatirea bazei materiale a laboratorului de Programare din cadrul Facultatii de Industria Lemnului din Brasov cu calculatoare de ultima generatie si cu noi licente de sisteme de operare, limbaje de programare, programe utilitare si softuri de specialitate.
 • innoirea continua a continutului disciplinei prin prezentarea ultimelor noutati din cercetarea mondiala si a celor mai noi produse aparute pe piata, hard si soft.
 • imbogatirea bazei bibliografice pentru studentii facultatii, prin editarea unui curs in limba romana privind programarea calculatoarelor si limbajele de programare, precum si re-editarea unui indrumar de lucrari de laborator, tinand cont ca sectorul de informatica este unul care are cea mai mare dinamica la nivel mondial.


Denumirea disciplinei: DESEN TEHNIC SI INFOGRAFICÃ in industria lemnului

Semestrul / anul de studiu: semestrul II / anul I

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivul disciplinei:
Insusirea de catre studenti a cunostintelor legate de teoria si tehnica de reprezentare in desenul tehnic general si specific industriei lemnului.

Continutul disciplinei:
Materialul predat la curs in cadrul disciplinei este structurat pe doua parti:
Partea I. Desen tehnic general

 • Reguli si norme generale de reprezentare in desenul tehnic. Dispunerea proiectiilor.
 • Reprezentarea vederilor.
 • Reprezentarea sectiunilor si rupturilor.
 • Cotarea in desenul tehnic.
 • Reprezentarea si cotarea filetelor si canalelor de pana.
 • Reprezentarea si cotarea canelurilor si rotilor dintate.
 • Desenul de ansamblu. Reguli de reprezentare, pozitionare si cotare. Tabelul de componenta.
 • Reprezentarea asamblarilor filetate, cu pene, caneluri si roti dintate.

Partea a II-a. Desen tehnic pentru industria lemnului

 • Materiale folosite pentru realizarea produselor finite din lemn. Simbolurile si reprezentarea in desen a sectiunilor.
 • Reprezentarea si cotarea elementelor.
 • Reprezentarea si cotarea complexelor.
 • Reprezentarea si cotarea subansamblurilor.
 • Reprezentarea si cotarea ansamblurilor.

Orele de predare (curs) sunt completate de ore de laborator, care cuprind urmatoarea tematica:

 • Formate. Scari numerice. Linii si hasuri. Indicatorul desenului.
 • Dispunerea proiectiilor.
 • Reprezentare si cotarea pieselor simple.
 • Reprezentarea si cotarea pieselor cu filet.
 • Reprezentarea asamblarilor filetate.
 • Materiale folosite pentru realizarea produselor finite din lemn. Reprezentarea in desen a suprafetelor sectionate.
 • Reprezentarea si cotarea elementelor din structura produselor finite din lemn.
 • Reprezentarea si cotarea complexelor din structura produselor finite din lemn.
 • Reprezentarea si cotarea subansamblurilor din structura produselor finite din lemn.
 • Reprezentarea si cotarea unui corp de mobilier.

Istoricul disciplinei:
De-a lungul anilor disciplina a fost predata sub denumirea de „Geometrie descriptiva si desen tehnic” de mai multe cadre didactice. Astfel, din 1953 pana in 1962 de catre conf.dr.arh. Florin IONESCU. Din 1962-1978 de catre sef lucr.ing. Ion Bernath, iar din 1978 pana in 1986 de catre prof.dr.ing. Mircea BRANA. in perioada 1986-1988 disciplina a fost predata de catre sef lucr.ing. Ioana Bratila, iar din 1989-2005 de catre sef lucr.ing. Mihaela Livezeanu.

In decursul timpului, si alte cadre didactice au sustinut ore la aceasta disciplina, astfel: sef.lucr.dr.ing. Rodica SAVA, sef.lucr.dr.ing. Elena POPA, sef lucrari.dr.ing. Gabriela CENTEA.

Titular disciplina in prezent:
Sef lucr.ing. Mihaela POROJAN, absolvent al Facultatii de Industria Lemnului din Brasov, promotia 1997. Inscrisa la doctorat cu tema: „Contributii la studiul proprietatilor fizice mecanice si tehnologice ale lemnului de salcam”. Lucrare in curs de finalizare sub indrumarea d-lui prof.dr.ing. Valentin Nastase.

Perspective si oportunitati:
Dezvoltarea viitoare a disciplinei are in vedere urmatoarele directii principale:

 • Imbogatirea bazei bibliografice pentru studentii facultatii, prin editarea unui curs de desen tehnic pentru industria lemnului, avand in vedere ca cel mai recent suport bibliografic editat pentru aceasta disciplina dateaza din anul 1980.
 • Dezvoltarea partii de infografica, prin achizitionarea de softuri specifice.

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martie 2008