ProLigno / ProLigno 2007 Numarul 1  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Asa cum i-am obisnuit pe cititorii revistei PRO LIGNO pe parcursul anului anterior, continuam in cadrul rubricii PRIM PLAN prezentarea disciplinelor din planul de invatamant al Facultatii de Industria Lemnului din Brasov. Incercam in acest fel sa venim in intampinarea celor interesati de cunostintele pe care absolventii acestei facultati le dobandesc pe parcursul celor 4 ani de studiu, fie ei manageri angajatori, elevi potentiali candidati sau studenti straini.
Continuam in aceasta editie prezentarea disciplinelor din anul II de studiu. Asemeni planului de invatamant de la anul I, planul anului II este comun la ambele specializari si cuprinde in principal discipline de cultura tehnica generala (Rezistenta materialelor, Matematici speciale, Termotehnica, Organe de masini, Programare), dar si cateva discipline de stricta specialitate (Fizica si mecanica lemnului – prezentata intr-o editie anterioara, Tolerante si control dimensional, Structuri din lemn, Protectia lemnului etc.).

Denumirea disciplinei: REZISTENTA MATERIALELOR

Semestrul/anul de studiu: semestrul I si II / anul II

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivele disciplinei:

 • Fundamentarea notiunilor de baza privind comportarea structurilor mecanice deformabile realizate din diferite materiale (metal, lemn, compozite s.a.) la solicitari statice si dinamice.
 • Cunoasterea starilor de tensiuni si deformatii din piese de metal si lemn supuse la solicitari simple si compuse, statice si dinamice. Se urmareste particularizarea relatiilor de calcul generale referitoare la tensiuni, deformatii si deplasari, la stabilitate si solicitari ciclice pentru piese si structuri din lemn (bare, cadre, placi, invelisuri s.a.)

Continutul disciplinei:
Materialul predat si seminarizat, precum si lucrarile de laborator sunt structurate pe capitole, astfel:

 • Introducere in Rezistenta Materialelor (scop, clasificarea corpurilor si fortelor, ipoteze de calcul, definirea tensiunilor, deformatiilor si deplasarilor).
 • Eforturi sectionale: forte axiale, taietoare, momente de incovoiere si momente de torsiune. Diagrame de variatie a eforturilor la bare drepte, curbe, cadre plane si spatiale. Sarcini mobile, moment maxim maximorum, metoda suprapunerii efectelor.
 • Caracteristici geometrice ale sectiunilor plane: momente statice, momente de inertie.
 • Tensiuni si deformatii la solicitarile de tractiune si compresiune. Curba caracteristica a unui material, energia de deformatie, sisteme static nedeterminate, strivirea, presiunea de strivire, contactul elastic. Particularizari pentru piese din lemn.
 • Tensiuni la forfecarea pieselor de dimensiuni mici. Calculul suruburilor, niturilor si sudurilor. Forfecarea lemnului, calculul unor imbinari in lemn.
 • Tensiuni si deformatii la torsiunea barelor drepte. Starea de tensiune la torsiune. Bare static nedeterminate. Formulele lui Bredt.
 • Tensiuni la incovoierea barelor drepte. Formula lui Navier. Formula lui Jurawski. Sectiuni optime ale barelor incovoiate. Lunecarea longitudinala. Calculul grinzilor compuse. Incovoierea lemnului. Incovoierea oblica. Starea de tensiuni la incovoiere. Formula generala pentru calculul tensiunilor la incovoiere. Incovoierea barelor stratificate. Bare de egala rezistenta la incovoiere.
 • Deplasari la incovoierea barelor drepte (metoda analitica, metoda grafo – analitica, suprapunerea de efecte, ecuatia celor doua sageti, ecuatia celor trei sageti).
 • Ipoteze de calcul in rezistenta materialelor (teorii de rezistenta). Teorii de rezistenta  la piesele din lemn si alte materiale anizotrope.
 • Solicitari compuse. Solicitari de tipul s - s, t - t, s - t. Calculul arcurilor elicoidale.
 • Tensiuni la incovoierea barelor curbe.
 • Metode energetice pentru calculul deplasarilor linear elastice (Clapeyron, Castigliano, Mohr – Maxwell, Veresceaghin, Betti, Maxwell).
 • Sisteme de bare static nedeterminate (Metoda fortelor, metoda deplasarilor).
 • Stabilitatea barelor (flambajul). Particularitati privind stabilitatea barelor din lemn. Formula lui Euler. Metoda Timosenko. Stabilitatea placilor. Stabilitatea la incovoiere si torsiune.
 • Solicitari dinamice produse de fortele de inertie, comportarea la solicitari cu soc.
 • Solicitari variabile in timp (Oboseala materialelor). Elementele unui ciclu de solicitare variabila. Curba lui Wohler la metale si lemn. Factorii care influenteaza rezistenta la oboseala. Calculul coeficientului de siguranta la solicitari variabile. Durata de viata a unei piese.
 • Calculul vaselor cu pereti subtiri.
 • Calculul discurilor in miscare de rotatie
 • Calculul tuburilor cu pereti grosi
 • Calculul placilor plane izotrope si anizotrope.
 • Calculul peste limita de elasticitate (in domeniu).
 • Metode numerice in rezistenta materialelor (FEM s. a.)
 • Elemente de fluaj si reologie
 • Metode experimentale in analiza starilor de tensiuni si deformatii din structuri solide deformabile (tensometria electrica rezistiva, franjuri Moiré, fotoelasticitatea, metoda lacurilor casante s. a.)

Istoricul disciplinei:
Disciplina a fost predata in perioada 1960 – 1965 de prof. dr. doc. ing.  I. Deutsch; intre 1965 -1971 de prof. ing. T. Redlov iar din 1972 de prof. dr. ing. I. Curtu, membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania.
La efectuarea orelor de seminar activeaza in prezent: sef lucr. dr. ing. Camelia CERBU, asist. ing. Marius BABA si drd. ing. Mariana STANCIU.
Pe parcursul anilor a mai avut diferite denumiri: Rezistenta materialelor si teoria elasticitatii;, Rezistenta materialelor izotrope si anizotrope s. a.

Titularul disciplinei in prezent:
Prof. dr. ing. Ioan CURTU, absolvent al Facultatii de Industrializarea Lemnului promotia februarie 1966.
Titlul tezei de doctorat: „Cercetari privind starile de tensiuni si deformatii in structura batiurilor masinilor de prelucrarea lemnului”, sustinuta in iunie 1973 la Institutul Politehnic Brasov.

Lucrari publicate in domeniul disciplinei:

 • Rezistenta materialelor;, vol I si II, Reprografia Universitatii din Brasov, 1977 si 1978
 • Calculul de rezistenta in industria lemnului, Ed. Tehnica, Bucuresti 1982
 • Mecanica lemnului si materialelor pe baza de lemn;, Ed. Tehnica,. Bucuresti, 1984
 • Rezistenta materialelor si Teoria elasticitatii, 2 vol., Reprografia Universitatii din Brasov, 1988
 • Probleme de mecanica cu specific forestier, Ed. Ceres, Bucuresti, 1982
 • Rezistenta materialelor, 4 vol., Reprografia Univ. din Brasov, 1996 – 1999
 • Culegere de probleme de rezistenta materialelor”, Ed. INFOMARKET, Brasov, 2000 - 2005, 4 vol.

Titluri/premii/distinctii:

 • din anul 1986: sef de catedra, Catedra de Rezistenta materialelor si vibratii;
 • din anul 1988: conducator stiintific de doctorat in domeniul fundamental STIINTE INGINERESTI, domeniul Rezistenta materialelor, elasticitate, plasticitate;
 • 2002-2006: membru corespondent al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania;
 • din anul 2006: membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania.

Perspective si oportunitati:

 • Dezvoltarea laboratorului de calculul structurilor cu suport financiar din diferite contracte de cercetare.
 • Dezvoltarea laboratorului de testare a materialelor izotrope si anizotrope, inclusiv prin achizitionarea unei masini de testat computerizata.

 

Denumirea disciplinei: TOLERANTE SI CONTROL DIMENSIONAL IN INDUSTRIA LEMNULUI

Semestrul / anul de studiu: semestrul I / anul II

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivele disciplinei:

 • Cunoasterea preciziei de fabricatie (precizia dimensionala, precizia formei si pozitiei geometrice starea geometrica a suprafetelor) a pieselor si produselor in general.
 • Cunoasterea principalelor notiuni privind sistemul de tolerante si ajustaje, a treptelor de precizie si a tolerantelor fundamentale referitor la sistemul ISO si la prelucrarea lemnului.
 • Formarea si rezolvarea lanturilor de dimensiuni. Constructia, dimensionarea si utilizarea verificatoarelor din industria lemnului.
 • Studiul erorilor de fabricatie prin metode statistice, de analiza si control a preciziei de prelucrare.

Continutul disciplinei:
Materialul predat la curs cuprinde urmatoarele capitole:

 • Importanta disciplinei. Interschimbabilitatea. Erorile de fabricatie.
 • Precizia dimensionala. Dimensiuni. Abateri. Tolerante. Ajustaje. Sisteme de ajustaje.
 • Metode si mijloace pentru masurarea dimensiunilor. Metode de masurare. Mijloace de masurare universale. 
 • Precizia formei geometrice. Rectilinitatea. Forma data a profilului. Circularitatea. Planeitatea. Forma data a suprafetei. Cilindricitatea. Metode si mijloace pentru determinarea abaterilor de la forma geometrica.
 • Precizia pozitiei geometrice. Paralelismul. Perpendicularitatea. Inclinarea. Coaxialitatea si concentricitatea. Bataia radiala. Bataia frontala. Intersectarea. Pozitia nominala. Metode si mijloace pentru determinarea abaterilor de la pozitia geometrica.
 • Starea geometrica a suprafetelor. Ondulatia. Rugozitatea.
 • Sistemul de tolerante si ajustaje ISO. Sistemul de tolerante.
 • Sistemul de tolerante si ajustaje ISO. Sistemul de ajustaje. Recomandari privind aplicarea sistemului ISO. Exemple practice.
 • Sistemul de tolerante si ajustaje pentru produse din lemn. Trepte de precizie si tolerante fundamentale. Ajustaje practicate produselor din lemn. Particularitatile ajustajelor din lemn.
 • Lanturi de dimensiuni. Definitii, elemente componente, clasificare. Rezolvarea problemei directe.
 • Lanturi de dimensiuni. Rezolvarea problemei inverse. Relatii functionale si tehnologice la rezolvarea lantului de dimensiuni.
 • Verificatoare. Verificatoare dimensionale. Constructie, dimensionare, utilizare.
 • Verificatoare. Verificatoare de pozitie. Constructie, dimensionare, utilizare.
 • Studiul erorilor de fabricatie prin metode statistice. Studiul erorilor de prelucrare prin metoda statisticii empirice. Studiul erorilor de prelucrare cu ajutorul statisticii matematice.

Orele de laborator cuprind urmatoarea tematica:

 • Tehnica masurarii dimensiunilor exterioare si interioare.
 • Studiul si determinarea preciziei dimensionale.
 • Studiul si determinarea preciziei formei si pozitiei.
 • Studiul si determinarea ajustajelor imbinarilor si produselor din lemn.
 • Constructia si calculul verificatoarelor dimensionale.
 • Constructia si calculul verificatoarelor de pozitie.

Istoricul disciplinei:
Disciplina a fost predata initial in cadrul disciplinei de "Tehnologia Mobilei" de catre Prof.dr.ing. Valentin NAstase pana in 1990, ulterior devenind disciplina de sine statatoare sub numele de "Tolerante si ajustaje pentru industria lemnului", predata cu incepere din anul 1994 de catre Prof.dr.ing. Constantin Lazarescu.
Din anul 2004 disciplina a primit titulatura de "Tolerante si control dimensional in industria lemnului" pe care o poarta si in prezent.

Titularul disciplinei in prezent:
Prof.dr.ing. Constantin LAzArescu, absolvent al Facultatii de Industria Lemnului, Brasov, promotia 1975.
Titlul tezei de doctorat: "Contributii cu privire la studiul comprimarii cepurilor din lemn masiv in vederea asigurarii ajustajelor in procesul asamblarii", sustinuta in luna decembrie 1985 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.

Lucrari publicate in domeniul disciplinei:

 • "Tolerante si ajustaje in industria lemnului". Editura LUX-LIBRIS, Brasov,1995.
 • " Tolerante si ajustaje in industria lemnului. Indrumar pentru lucrari practice". Reprografia Universitatii Transilvania din Brasov, 1996.
 • " Tolerante si control dimensional in industria lemnului". Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2005.
 • " Tolerances and Dimensional Control in Wood Industry". Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2005.

Titluri/premii/distinctii:

 • 1992 - 2000: Prodecan al Facultatii de Industria Lemnului ;
 • din 2004 pana in prezent: seful Catedrei de Masini pentru Industria Lemnului.

Perspective si oportunitati:
Dezvoltarea acestei discipline in viitor are in vedere urmatoarele directii:

 • Largirea bazei materiale a Laboratorului de Tolerante si Control Dimensional din cadrul Facultatii de Industria lemnului prin achizitionare de aparatura moderna de masura si control.
 • Dotarea completa a Laboratorului pentru testarea si analiza preciziei de fabricatie la beneficiari externi cu aparatura performanta pentru studiul starii geometrice a suprafetelor materialelor lignocelulozice.

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martei 2008