ProLigno / ProLigno 2007 Numarul 1  
     
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Studiul rezistentei incleierii la forfecare a rasinii furanice mixte cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2

Valeriu Petrovici
Prof.dr.ing. Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
Tel: 0040 268 412921/int. 166. Fax: 0040 268 415315. E-mail: petrovic@unitbv.ro

Anca Maria Varodi
Drd.ing. - Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania. E-mail: petrovic@unitbv.ro

Emilia-Adela SALCA
Sef. lucr.drd.ing. - Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul. Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
Tel:0040 268 412921/int.192. Fax: 0040 268 415315. E-mail: emilia.salca@unitbv.ro


Rezumat:
In aceasta lucrare autorii prezinta rezultatele unor cercetari proprii efectuate in faza de laborator privind rezistenta incleierii la forfecare a rasinii furanice mixte cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2, in conditiile reticularii acesteia la temperatura de 200C.
Drept catalizator s-a utilizat un adaos constant de 5% clorura de amoniu, intaritor tip IR, fiecare dintre ele atat in stare solida, cat si sub forma de solutii apoase cu concentratiile de 20% si respectiv 25%.
Rezistenta incleierii la forfecare in stare uscata si dupa 24 ore imersie in apa rece s-a determinat in conditiile unei temperaturi de incleiere de 200C, durata de presare de 4 ore, la presiuni specifice de 0,4 si 1,2N/mm2. Consumurile specifice de adeziv rezultate au fost mai reduse cu cca. 46-54% fata de cazul rasinii ureice tip URELIT R, folosita ca proba de referinta, acestea variind in functie de tipul si forma de utilizare a catalizatorilor.
In raport cu aceeasi rasina ureica, rezistentele incleierii la forfecare a rasinii furanice mixte cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2, calculate in valori absolute la acelasi consum specific de adeziv absolut uscat aplicat, sunt mai mari cu cca. 29-135% in stare uscata si cu 32-85% dupa 24 ore imersie in apa la temperatura de 200C.
In cazul rasinii furanice tip URELIT FC-2 presiunea de 1,2N/mm2 duce la obtinerea unor rezistente ale incleierii la forfecare mai mari fata de presiunea de 0,4N/mm2 de cca. 1,6-2,25 ori in stare uscata si 1,73-2,14 ori dupa 24 ore imersie in apa la temperatura de 200C.
Catalizatorii sub forma de solutii apoase conduc la obtinerea unor rezistente ale incleierii la forfecare mai mari decat in cazul utilizarii lor sub forma solida, o actiune mai favorabila inregistrandu-se in cazul utilizarii solutiei de clorura de amoniu cu concentratia de 20%.

Cuvinte cheie: rasina furanica, alcool furfurilic, adeziv, intarire la rece, catalizator, rezistenta incleierii la forfecare.

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martie 2008