ProLigno / ProLigno 2007 Numarul 2  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Asa cum i-am obisnuit pe cititorii revistei PRO LIGNO pe parcursul anului anterior, continuam in cadrul rubricii PRIM PLAN prezentarea disciplinelor din planul de invatamant al Facultatii de Industria Lemnului din Brasov. Incercam in acest fel sa venim in intampinarea celor interesati de cunostintele pe care absolventii acestei facultati le dobandesc pe parcursul celor 4 ani de studiu, fie ei manageri angajatori, elevi potentiali candidati sau studenti straini.
Continuam in aceasta editie prezentarea disciplinelor din anul II de studiu. Asemeni planului de invatamant de la anul I, planul anului II este comun la ambele specializari si cuprinde in principal discipline de cultura tehnica generala (Rezistenta materialelor, Matematici speciale, Termotehnica, Organe de masini, Programare), dar si cateva discipline de stricta specialitate (Fizica si mecanica lemnului; prezentata intr-o editie anterioara, Tolerante si control dimensional, Structuri din lemn, Protectia lemnului etc.).

Denumirea disciplinei: TERMOTEHNICA APLICATA

Semestrul/anul de studiu: semestrul II / anul II

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivele disciplinei:

 • Insusirea notiunilor legate de proprietatile termice ale corpurilor, de legile si mijloacele de producere, transformare, transmitere si utilizare a caldurii in instalatii termice.
 • Introducerea problemelor relevante de aplicare a termotehnicii in tehnologia prelucrarii lemnului.

Continutul disciplinei:
Cursul predat este structurat pe cinci capitole fundamentale.

Cap. I

 • Notiuni introductive: sistem termodinamic, stare, parametri termodinamici fundamentali de stare.
 • Principiul I al termodinamicii: caldura, caldura specifica, caldura latenta, energia interna, entalpia, forme de lucru mecanic, ecuatiile principiului I al termodinamicii.
 • Gaze perfecte: legile gazului perfect, ecuatia termica de stare a gazului perfect, amestecuri de gaze perfecte, energia interna si entalpia gazelor perfecte, transformarile de stare ale gazelor perfecte.
 • Principiul II al termodinamicii: cicluri termodinamice, ciclul Carnot, entropia, exergie si anergie.
Cap. II.
 • Vaporii: procesul de vaporizare, marimile de stare ale vaporilor, diagramele vaporilor, transformarile de stare ale vaporilor - transformarea izobara, transformarea adiabata, laminarea vaporilor, instalatii termoenergetice cu abur, instalatii frigorifice cu comprimare mecanica de vapori.
Cap. III.
 • Aerul umed: parametrii de stare ai areului umed, diagrama h-d a aerului umed, procese simple ale aerului umed - incalzirea si racirea izobara ale aerului umed, amestecul adiabat a doua cantitati de aer umed cu stari diferite, amestecul a doua cantitati de aer umed cu stari diferite, cu aport de caldura, amestecul adiabat de aer umed cu apa, instalatii de uscare.
Cap. IV.
 • Arderea combustibililor: generalitati, puterea calorica, calculul procesului de ardere - arderea completa a combustibililor solizi si lichizi, arderea completa a combustibililor gazosi, temperatura de ardere.
Cap. V.
 • Transmiterea caldurii: transmiterea caldurii prin conductie - camp si gradient de temperatura, legea lui Fourier, ecuatia diferentiala a campului de temperatura, conductia termica in regim stationar prin pereti plani si cilindrici, transmiterea caldurii prin convectie - generalitati, legea lui Newton, coeficientul de convectie, criterii de similitudine in convectia termica, relatii criteriale, transferul global de caldura prin pereti plani si cilindrici.

In cadrul orelor de laborator se efectueaza urmatoarele lucrari practice:

 • Marimi fizice si unitati de masura.
 • Etalonarea termocuplurilor.
 • Determinarea curbei presiunii de vaporizare pentru apa.
 • Determinarea puterii calorice a combustibililor gazosi.
 • Determinarea coeficientului de conductivitate temica al materialelor omogene.
 • Determinarea coeficientului de schimb de caldura in convectie libera.

Istoricul disciplinei:
Aceasta disciplina, denumita initial Termotehnica, a fost predata la Facultatea de Industria Lemnului, pana in anul 1997, de catre prof. dr. ing. Vasile SOVA. Datorita intinderii ei pe doua semestre si a unui numar mai mare de ore, continutul cursului a cuprins si alte capitole, cum ar fi Curgerea fluidelor si Ciclurile teoretice ale masinilor termice cu gaze, si, de asemenea capitolele care se predau astazi aveau o extindere mai mare, cuprinzand de exemplu si alte forme de transfer de caldura. De asemenea, pana in anul universitar 2006-2007, programul de invatamant a avut in structura lui, la aceasta disciplina, si cate o ora de seminar pe saptamana, utila pentru aplicatii numerice.

Titularul disciplinei in prezent:
Conf. dr. ing. Daniela SOVA, absolventa a Facultatii de Industria Lemnului din Brasov, promotia 1987.
Titlul tezei de doctorat: "Contributii la transferul de caldura si de masa in procesele de ameliorare termica a placilor din fibre de lemn", lucrare sustinuta in februarie 1999 la Universitatea Transilvania din Brasov.

Lucrari publicate in domeniul disciplinei:

 • Sova, V., Sova, M., Sova, D. (1998). Termotehnica, Masini si Instalatii Termice. Baze teoretice. Probleme. Universitatea "Transilvania" din Brasov.
 • Sova, D. (2000). Termotehnica. Vol. I. Editura Universitatii "Transilvania" din Brasov, ISBN 973-9474-96-9.
 • Sova, M., Sova, D. (2001). Termotehnica. Vol. II. Editura Universitatii "Transilvania" din Brasov, ISBN 973-9474-95-0, ISBN 973-8124-65-4.
 • Costiuc, L., Sova, D., s.a. (2004). Lucrari practice de termotehnica, masini si instalatii termice. Universitatea Transilvania din Brasov.

Perspective si oportunitati:

 • Catedra de Termotehnica si Mecanica Fluidelor a Universitatii Transilvania are in vedere largirea bazei materiale a laboratoarelor de Masurare a Proprietatilor Termofizice ale Materialelor si de Transfer de Caldura si Masa, prin dotarea instalatiilor existente cu echipamente moderne de masurare si sisteme de achizitii de date, dar si prin achizitionarea unor echipamente didactice performante pentru studiul diferitelor procese de transfer de caldura.

 Denumirea disciplinei: MATERIALE TEHNOLOGICE PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI

Semestrul/anul de studiu: semestrul I / anul II

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivele disciplinei:

 • Cunoasterea principalelor produse tehnice utilizate in calitate de materii prime si materiale auxiliare pentru incleierea si finisarea lemnului.
 • Asigura suportul stiintific necesar pentru aprofundarea unor discipline tehnice de specialitate, care au o importanta majora in formarea inginerului de prelucrare mecanica a lemnului, cum ar fi : tehnologia fabricarii produselor aglomerate si stratificate din lemn, a materialelor compozite pe baza de lemn, tehnologia fabricarii mobilei etc.
 • In ansamblul ei aceasta disciplina are asadar menirea de a prezenta principalele caracteristici fizico-chimice si mecanice ale unor materiale de origini diferite, utilizate ca adezivi sau ca produse peliculogene pentru finisarea lemnului.

Continutul disciplinei:
In actuala structura a planului de invatamant materia predata la curs este structurata pe doua parti:
Partea I.Materiale tehnologice utilizate pentru incleierea lemnului.

 • Consideratii generale privind utilizarea adezivilor in industria lemnului. Fenomenul de adeziune la incleierea lemnului. Teoriile adeziunii.
 • Clasificarea adezivilor in IL.
 • Adezivi pe baza de derivati naturali, respectiv de origine animala si vegetala.
 • Adezivi pe baza de polimeri si copolimeri ai acetatului de vinil in stare solida, emulsii si dispersii apoase.
 • Adezivi pe baza de polimeri ai butadienei (cauciuc natural si cauciuc cloroprenic).
 • Adezivi pe baza de rasini sintetice de policondensare (rasini fenol-formaldehidice, ureo-formaldehidice, melamin-formaldehidice, ureo-melamin-formaldehidice).
 • Retete de adezivi. Mod de preparare, utilizare si intarire, parametrii regimurilor de incleiere.
 • Adezivi pe baza de rasini sintetice de poliaditie (rasini poliuretanice si epoxidice).
 • Incercarea si aprecierea adezivilor utilizati in IL.
Partea a II-a. Materiale tehnologice folosite pentru finisarea lemnului.
 • Clasificarea materialelor tehnologice utilizate pentru finisarea lemnului.
 • Materiale tehnologice pentru curatirea mecanica si chimica a suprafetei lemnului.
 • Materiale tehnologice pentru decolorare.
 • Materiale tehnologice pentru colorare.
 • Materiale tehnologice pentru finisarea proriu-zisa a lemnului.
 • Produse peliculogene de baza si de adaos (coloranti, pigmenti, materiale de umplere, agenti de sicativare, plastifianti, agenti de matisare, solventi si diluanti).
 • Produse de finisare pe baza de uleiuri si grasimi animale.
 • Produse de finisare pe baza de rasini naturale.
 • Produse de finisare nitrocelulozice.
 • Produse de finisare pe baza de rasini sintetice (rasini alchidice, cu intarire acida, poliesterice naturale, poliuretanice si solubile in apa).
Lucrarile practice de laborator sunt grupate pe doua cicluri, axate in principal pe stuctura suportului de curs si au urmatoarea arie tematica :
Ciclul I. Materiale tehnologice pentru incleierea lemnului.
 • Determinarea principalelor caracteristici fizico-chimice ale rasinilor fenol-formaldehidice utilizate in industria lemnului.
 • Determinarea principalelor caracteristici fizico-chimice ale rasinilor ureo-formaldehidice de tip URELIT utilizate in IL.
 • Determinarea principalelor caracteristici fizico-chimice ale adezivilor pe baza de polimeri si copolimeri ai acetatului de vinil utilizati in IL.
 • Determinarea principalelor caracteristici fizice ale adezivilor de topire utilizati in industria lemnului.
 • Determinarea continutului de formaldehida libera din adezivii ureo-formaldehidici si a produselor pe baza de lemn incleiate cu astfel de adezivi.
Ciclul II. Materiale tehnologice pentru finisarea lemnului.
 • Materiale tehnologice utilizate pentru curatirea si decolorarea lemnului.
 • " Materiale tehnologice utilizate pentru colorare.
 • Determinarea principalelor caracteristici fizico-chimice ale produselor tehnice peliculogene pe baza de derivati de celuloza utilizate pentru finisare.
 • Determinarea principalelor caracteristici fizico-chimice ale produselor tehnice peliculogene cu intarire acida utilizate pentru finisarea lemnului.
 • Determinarea principalelor proprietati tehnologice ale diluantilor si egalizator utilizati in IL.

Istoricul disciplinei:
Importanta acestei discipline rezulta din faptul ca ea a fost inclusa in planul de invatamant inca din primul an de la infiintarea facultatii, fiind denumita in anul 1949 "Materiale auxiliare" si predata de conf. ing. Petre SUCIU.
In anul 1964 titularul disciplinei cu acelasi nume a fost conferentiar ing. Ioan CRISTEA, cursul fiind predat apoi in perioada 1968-1972, in regim de plata cu ora, de sef lucr.dr.ing. Sanbin RISCUTA.
Personal, consider insa ca fondatorul de drept al acestei discipline, care i-a atribuit de altfel actuala denumire inca din anul 1972, este D-na prof. dr. ing. Maria-Daniela MIHAI.
In cei 29 de ani de activitate in cadrul aceleiasi discipline, D-na prof. dr. ing. Maria-Daniela MIHAI a fost cea care a elaborat de fapt materialele bibliografice de baza sub forma de curs, lucrari practice de laborator, carti publicate in edituri de prestigiu, care-si mai pastreaza si astazi actualitatea, fiind solicitate nu numai de studenti ci si de specialistii din productie. Activitatea sa de cercetare stiintifica, concretizata in numeroase lucrari stiintifice publicate si prezentate la manifestari stiintifice nationale si internationale de prestigiu, a contribuit la consolidarea acestei discipline, conferindu-i un profund caracter aplicativ.
O contributie importanta o are desigur si D-na prof.dr.chim. Cristina TIMAR, care si-a inceput cariera didactica ca asistent universitar in anul 1986 la aceasta disciplina, fiind in prezent titularul aceluiasi curs predat studentilor de la sectia in limba engleza.
Toti cei care au sustinut in decursul timpului ore de laborator si/sau ne continuam activitatea la aceasta disciplina, ne straduim sa mentinem viu exemplul de inalt profesionalism al distinsei doamne prof. dr. ing. Maria-Daniela MIHAI, sa dam dovada de acelasi devotament si daruire profesionala.

Titularul disciplinei in prezent:
Prof. dr. ing. Valeriu PETROVICI, absolvent al Facultatii de Chimie Industriala din Iasi, promotia 1969.
Titlul tezei de doctorat: "Cercetari privind valorificarea in industria de hartie a lesiei reziduale (de "canal") rezultata din industria de vascoza", lucrare sustinuta in iunie 1976 la Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iasi.

Lucrari publicate in domeniul disciplinei:

 • 17 lucrari publicate in volume ale unor manifestari stiintifice internationale.
 • 16 lucrari publicate in reviste tehnice de specialitate din tara.
 • 13 lucrari publicate in volume ale unor manifestari stiintifice nationale.
 • 6 brevete de inventie.

Dintre cele mai recente publicatii amintim:

 • Studii privind rezistenta la forfecare a unor adezivi pe baza de rasini ureo-formaldehidice de tip S URELIT folosite la incleierea lemnului (in limba engleza). Lucrare prezentata la Simpozionul International "Wood Structure and Properties '06", Septembrie 3-6, 2006, Sliac - Sielnica, Slovacia si publicata in Buletinul acesteia.
 • Aspecte si tendinte in standardizarea interna si internationala privind emisia de aldehida formica din industria lemnului. Lucrare prezentata la Conferinta Nationala "Stiinta si ingineria lemnului in Mileniul III", 20-21 Noiembrie, 2003, Brasov, Romania si publicata in Buletinul acesteia.
Titluri/premii/distinctii:
 • Prodecan al Facultatii de Industria Lemnului in perioada 1.02.2000 - 1.09.2001.
 • Atestat in calitate de conducator de doctorat in domeniul fundamental STIINTE INGINERESTI, domeniul STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR incepand cu anul 2004.

Perspective si oportunitati:
Dezvoltarea acestei discipline in viitor are in vedere, printre altele, urmatoarele prioritati:

 • Largirea bazei materiale a Laboratorului de Materiale tehnologice pentru industria lemnului prin achizitionarea de aparatura moderna si dotarea completa conform standardelor europene.
 • Acreditarea laboratorului prin RENAR, actiune care ar trebui sa-i confere statutul de laborator autorizat pe plan national si international

 

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martie 2008