ProLigno / ProLigno 2007 Numarul 4  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa intreruperea survenita in numarul din septembrie, care s-a constituit intr-o editie speciala dedicata evenimentelor stiintifice organizate de Facultatea de Industria Lemnului in luna iunie, revenim in acest numar PRO LIGNO cu rubrica PRIM PLAN, menita sa va prezinte disciplinele din actualul plan de invatamant al facultatii noastre. Incepand cu Vol. 2 nr. 2 - iunie 2006, revista PRO LIGNO v-a prezentat pe parcursul a trei numere succesive, disciplinele de specialitate predate la anul I, continuand apoi pe parcursul a inca doua numere succesive disciplinele predate la anul I, continuand apoi pe parcursul a inca doua numere succesive (Vol. 3, Nr. 1 si 2) prezentarea catorva discipline predate la anul II. Din seria acestora, va prezentam in cele ce urmeaza inca doua: "Protectia Lemnului" si "Programarea Calculatoarelor si Limbaje de Programare in Industria Lemnului".

Denumirea disciplinei: PROTECTIA LEMNULUI

Semestrul / anul de studiu: semestrul II / anul II

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivele disciplinei:
- Insusirea de catre studenti a cunostintelor de baza in domeniul factorilor biotici si abiotici de degradare a lemnului, a mecanismelor de degradare si a metodelor de tratare preventiva a lemnului, in succesiunea logica cauza-efect-actiune;
- Fundamentarea conceptelor de baza ale protectiei lemnului: durabilitatea naturala, clasele de risc biologic si corelatia dintre acestea, prin prezentatarea in concordanta cu Normele si Directivele CE.

Continutul disciplinei:
Cursul cuprinde bioprotectia lemnului, ignifugarea lemnului si protectia impotriva factorilor de mediu, precum si procedeele tehnice de tratare a lemnului, fiind structurat dupa cum urmeaza:
1. Protectia lemnului: concept, necesitate, rol, clasificare.

2. Bioprotectia lemnului:
- Agenti de biodegradare, durabilitatea naturala a lemnului: metode de evaluare si clase de durabilitate.
- Clase de risc pentru atacul biologic.
- Corelatii intre durabilitatea naturala a lemnului, conditiile de utilizare si metodele de bioprotectie adoptate.
- Bioprotectia chimica, tipuri de substante si produse biocid, restrictii actuale.
- Determinarea eficacitatii bioprotectiei lemnului, durabilitatea lemnului tratat.

3. Protectia ignifuga a lemnului:
- Combustibilitatea lemnului.
- Principii de ignifugare.
- Produse tehnice de ignifugare.
- Determinarea eficacitatii ignifugarii.

4. Protectia lemnului impotriva actiunii factorilor de mediu:
- Efectul factorilor de mediu asupra lemnului.
- Principii si metode de protectie a lemnului utilizat in exterior.
- Comportarea in timp a lemnului tratat.

5. Procedee tehnice de tratare a lemnului.

6. Aspecte ecologice si tehnologii alternative.
Orele de predare (curs) sunt completate de ore de aplicatii constand in lucrari practice de laborator si o tema aplicativa (tema de casa).

Orele de laborator cuprind urmatoarea tematica:
1. Procedee tehnice de tratare superficiala a lemnului.
2. Procedee de impregnare a lemnului la presiune atmosferica.
3. Determinarea marimilor ce caracterizeaza eficienta tratarii: evaluarea comparativa a eficientei procedeelor de tratare antiseptica utilizate practic.
4. Determinarea eficacitatii tratamentelor de protectie si a durabilitatii naturale a lemnului prin teste biologice specifice.
5. Substante si metode de ignifugare a lemnului.
6. Determinarea eficacitatii ignifugarii prin proba de ardere.

Tema aplicativa, realizata tot in cadrul orelor de laborator in partea a doua a semestrului, intitulata - Elaborarea tehnologiei de protectie adecvate pentru un tip de reper din lemn /aplicatie a lemnului in constructii, in functie de conditiile de utilizare, clasa de risc biologic si durabilitatea naturala a lemnului pentru doua specii lemnoase" are drept obiectiv principal utilizarea cunostintelor teoretice, a normativelor europene si documentatiei pentru produse de protectie pentru evaluarea corecta a necesitatilor de protectie si propunerea unor tehnologii viabile.

Pe baza unor date initiale individuale, fiecare student trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
- Prezentarea elementului considerat: tip, conditii de utilizare in opera, desene, dimensiuni.
- Prezentarea factorilor de degradare biotici si abiotici importanti pentru elementul/aplicatia considerata.
- Stabilirea clasei de risc biologic pentru elementul considerat conform SR EN 335 si evidentierea tipurilor de agenti de biodegradare.
- Prezentarea durabilitatii naturale si impregnabilitatii pentru speciile considerate conform SR EN 350.
- Evaluarea tratamentelor necesare de protectie pe baza corelatiei intre durabilitatea naturala a lemnului si clasa de risc biologic, conform SR EN 460.
- Alegerea substantelor/produselor tehnice de protectie si stabilirea tehnologiilor adecvate.
- Calcului consumului de substante/produse de protectie.
- Evaluarea necesitatii finisarii pentru aplicatia data, alegerea produselor de finisare, calculul consumului.
- Calculul costului materialelor de protectie si finisare .

Istoricul disciplinei:
Disciplina "Protectia lemnului" a aparut ca si curs de sine statator incepand cu anul universitar 2000-2001, cu statutul de curs optional in planul de invatamant pentru specializarile Prelucrarea lemnului (initial in anul V si apoi in anul III) si Proiectarea mobilei si produselor finite din lemn (anul III). Incepand cu anul universitar 2005-2006, cand noile planuri in acord cu conventia de la Bologna au devenit operationale, Protectia lemnului" a devenit curs obligatoriu la studentii anului II, fiind considerat disciplina tehnica de profil.


Inainte de anul 2000, "Protectia lemnului" constituia una din cele trei parti ale cursului complex de "Materiale tehnologice pentru industria lemnului", ce includea protectia lemnului, adezivi pentru lemn si materiale de finisare. Intre anii 1978-2001, titularul acestei discipline, care pe parcursul anilor a avut mai multe denumiri, printre care si "Protectia, incleierea si finisarea lemnului" a fost doamna Prof.dr.ing. Daniela MIHAI. Domnia sa a adus o importanta contributie la dezvoltarea disciplinei de "Protectia lemnului" atat prin activitati didactice cat si prin cercetare in domeniu. Aceasta contributie include si publicarea prin Reprografia Universitatii a cursului "Materiale tehnologice", vol. I, 1976, si a volumului "Materiale tehnologice" la Editura Tehnica Bucuresti, 1983, lucrari ce contin o importanta parte de protectia lemnului. Inainte de 1978, cursul de "Materiale auxiliare" al carui titular a fost domnul conf. Ion CRISTEA continea de asemenea informatii de baza referitoare la protectia lemnului.

Lucrarile de laborator la aceasta disciplina, in noua organizare, au fost si sunt sustinute de catre Prof.dr. Maria Cristina TIMAR, Sef lucr.dr.ing. Emanuela BELDEAN si Sef lucr.dr.ing. Octavia ZELENIUC.

Titular disciplina in prezent: Prof.dr. Maria Cristina TIMAR, absolventa a Facultatii de Chimie, sectia Chimie organica, din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, promotia 1980.
Titlul tezei de doctorat: "Lemn modificat chimic pentru compozite obtinute prin formare termica" ("Chemically modified wood for thermally formed composites"), sustinuta la Buckinghamshire Chilterns University College - Universitatea Brunel din Marea Britanie, in luna mai 1998.

Lucrari publicate in domeniul disciplinei:
" Ameliorarea lemnului, Editura Universitatii "Transilvania", Brasov 2003. ISBN ISBN 973-635-141-6.
" Abordarea europeana pentru o protectie a lemnului eficienta si ecologica (in limba engleza). In: Environmental Engineering and Management Journal,Vol. 4, Nº 2, iunie 2005, pp. 29-46.
" Rezultate privind testul L-joint modificat - partea 1-3 (in limba engleza). In: Buletinul Conferintei Internationale ICWSE 2007, Brasov 2007, ISSN 1843-2689, pp. 171-190.
Titluri/premii/distinctii: Ron Cockroft Award, 1997

Perspective si oportunitati:
Dezvoltarea viitoare a disciplinei, in corelatie directa cu importanta protectiei lemnului pentru utilizarea rationala si economica a resurselor de masa lemnoasa in contextul dezideratului de "dezvoltare durabila", are in vedere urmatoarele directii principale:
- Imbogatirea bazei materiale a Laboratorului de Protectia Lemnului din cadrul Facultatii de Industria Lemnului din Brasov cu aparatura de laborator care sa permita tratarea superficiala si impregnarea in profunzime a lemnului prin procedee fara presiune si procedee cu presiune, verificarea parametrilor tehnologici specifici, determinarea precisa a marimilor ce caracterizeaza eficienta si uniformitatea tratarii.
- Amenajarea si dotarea adecvata a unui laborator de microbiologie pentru efectuarea testelor de biodegradare normate pentru evaluarea durabilitatii naturale si testarea eficientei diferitelor produse de bioprotectie. Aparatura necesara include: autoclava de sterilizare, incubator cu microclimat controlat, incubator cu racire, lampi UV, balanta analitica, etuva de laborator.
- Utilizarea experientei dobandite in testarea durabilitatii lemnului si eficientei produselor/tehnologiilor de tratare prin teste in teren (testul L modificat) pentru promovarea de noi teste, amenajarea de noi standuri multifunctionale si organizarea unui poligon de incercari in teren.
- Continuarea cercetarilor pentru dezvoltarea si aplicarea unor metode de evaluare a impactului ecologic al produselor si tehnologiilor de protectie.
- Innoirea continua a continutului disciplinei prin prezentarea ultimelor realizari din cercetarea mondiala si a celor mai noi produse si echipamente aparute pe piata, informatii accesate prin participarea la conferinte si internationale in domeniu.
- Publicarea unei monografii privind bazele teoretice si practica protectiei lemnului, utila nu numai drept suport de curs pentru studentii facultatii, ci si ca sursa de informatii pentru specialistii din industrie.
- Publicarea unui indrumar de laborator completat cu un ghid privind alegerea produselor si tehnologiilor adecvate de protectie, in functie de utilizarea lemnului.

In transpunerea in practica a acestor planuri, pentru sugestii privind imbunatatirea programei actuale in concordanta cu cerintele pietei sau abordarea unor noi teme de studiu si cercetare, precum si pentru dotarea tehnica adecvata a laboratorului speram intr-o mai stransa legatura si buna colaborare cu agentii economici interesati.

Denumirea disciplinei: PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE IN INDUSTRIA LEMNULUI

Semestrul/ anul de studiu: semestrul II / anul II

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivul disciplinei:
Insusirea de catre studenti a scopului si a modalitatilor de achizitie, prelucrare, interpretare si analiza a datelor experimentale ce se supun legilor statistice, date obtinute in procesul de cercetare si productie specifice domeniului industriei lemnului.

Continutul disciplinei:
Materialul predat la curs in cadrul disciplinei este structurat astfel:
- Elemente de teoria probabilitatilor. Variabila aleatoare. Repartitia si reprezentarea grafica a variabilei aleatoare. Densitatea de repartitie si caracteristica numerica a unei varibile aleatoare.
- Repartitii ale variabilei aleatoare. Repartitia binomiala. Repartitia Poisson. Repartitia variabilei aleatoare continue. Repartitia Hi2. Analiza repartitiilor statistice.
- Populatii si selectii statistice. Repartitii de frecventa. Repartitii empirice. Functii empirice de repartitie. Indicatori de pozitie si variatie.
- Testarea si estimarea parametrilor statistici. Verificarea ipotezelor statistice. Testul normal.
- Testul T (student). Verificarea caracterului aleator. Intervalul de incredere pentru media unei repartitii.
- Notiuni despre prelucrarea datelor experimetale, utilizand programul EXCEL.
- Notiuni despre modul de functionare si utilizare a internetului.
- Modalitatea de cautare si transmitere a datelor si informatiilor specifice industriei lemnului, folosind internetul.
- Prezentarea datelor experimentale si a informatiilor in internet, prin crearea si exploatarea paginilor WEB, utilizand limbajul HTML.

Orele de predare (curs) sunt completate de ore de laborator cu urmatoarea tematica:
1. Ordonarea crescatoare a unui sir de date experimentale utilizand programul Turbo-Pascal.
2. Obtinerea si prezentarea datelor experimentale si calculul principalilor parametrii statistici utilizand programul Turbo-Pascal.
3. Eliminarea datelor afectate de erori grosolane utilizand programul Turbo-Pascal.
4. Verificarea caracterului aleator al datelor experimentale utilizand programul Turbo-Pascal.
5. Verificarea normalitatii empirice a datelor experimentale utilizand programul Turbo-Pascal.
6. Calculul si testarea coeficientului de corelatie liniara utilizand programul Turbo-Pascal.
7. Utilizarea programului EXCEL pentru prelucrarea datelor experimentale.
8. Utilizarea internetului ca baza de cautare a informatiei.
9. Transferul informatiilor in internet.
10. Crearea paginilor WEB utilizand limbajul HTML.
11. Prezentarea si exploatarea paginilor WEB, in care se prezinta cercetari privind datele experimentale obtinute in urma proceselor tehnologice specifice industriei lemnului.
Orele de aplicatii se desfasoara in conditii optime avand in vedere faptul ca facultatea dispune de un modern laborator de licenta, dezvoltat la sfarsitul anului 2006, care are in dotare o retea cu 24 de calculatoare performante.

Istoricul diciplinei:
Disciplina a inceput a fi predata in cadrul Facultatii Industria Lemnului din Brasov in anul 1973 si pana in 1982 a avut denumirea "Metode de cercetare operationala si utilizarea calculatoarelor", avandu-l ca titular de disciplina pe prof.dr.ing. Romulus FLOREA. Ca material didactic, domnul profesor a editat in 1978, in cadrul Reprografiei Universitatii din Brasov cursul "Metode de cercetare operationala si programarea calculatoarelor - metode numerice". In toata aceasta perioada titularul cursului a dezvoltat pe langa partea teoretica predata, programe de calculator in limbajele Fortran si Basic pentru analiza, prelucrarea si interpretatrea datelor statistice, precum si pentru metodele numerice.
In perioada 1982 - 1992 cursul a fost predat de catre prof.dr.ing. Teofil MIHAILESCU, intre 1992-1994 de catre conf.dr.ing. Wilhelm LAURENZI, intre 1994 - 2000 de catre conf.dr.ing. Victor MAIORESCU iar din 2000 pana in prezent de catre sef.lucr.dr.ing Luminita-Maria BRENCI. Tematica orelor de laborator s-a axat pe aplicatii dezvoltate in limbajul Basic si Fortran, dupa 1990 in Turbo Pascal, iar dupa 2000 in Turbo-Pascal si EXCEL.

Dupa 1982, corpul didactic al aceste discipline a elaborat in diferite etape urmatoarele materiale didactice: "Metode de cercetare operationala si programarea calculatoarelor in industria lemnului" - curs, autor Teofil MIHAILESCU, aparuta in Reprografia Universitatii din Brasov, 1984; "Programarea si proiectarea asistata de calculator in industria lemnului", autor Victor Maiorescu, Editura Lux Libris, 1997; "Programarea si proiectarea asistata de calculator in industria lemnului. Prelucrarea statistica a datelor experimentale" - indrumar de laborator, autori Teofil MIHAILESCU, Victor MAIORESCU, Wilhelm LAURENZI, Gheorghita COMGSA, Luminita BRENCI, Reprografia Universitatii Transilvania Brasov, 1993.
Denumirea disciplinei a suferit o serie de modificari in timp si anume: "Metode de cercetare operationala si utilizarea calculatoarelor" (1973-1990), "Programarea pe calculator" (1990-2000), "Bazele prelucrarii datelor experimentale in industria lemnului" (2000-2002), "Bazele prelucrarii datelor exeprimentale cu ajutorul calculatorului" (2002-2004), "Bazele documentarii, prelucrarii si comunicarii datelor experimentale in industria lemnului" (2004-2006) si in final, incepand cu anul universitar 2006-2007: "Programarea calculatoarelor si limbaje de programare in industria lemnului".

Titularul disciplinei in prezent: Sef lucr.dr.ing. Luminita-Maria BRENCI, absolventa a Facultatii Tehnologia Constructiilor de Masini din Brasov, promotia 1990.
Titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul constructiei si exploatarii frezelor profilate pentru industria lemnului". Lucrare sustinuta in luna decembrie 2004 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.
Lucrari publicate in domeniul disciplinei:
- Frezarea profilata a lemnului - Constructia si expoatarea sculelor - cuprinzand capitole distincte despre Proiectarea asistata de calculator a capetelor de frezat si Prelucrarea datelor experimentale. Editura Universitatii "Transilvania", Brasov 2005, ISBN ISBN 973-635-1482-2.
- Metode de determinare a rugozitatii suprafetelor profilate cu ajutorul unor programe specifice (in limba engleza. In: Buletinul Institutului Poltehnic Iasi, Tomul LII (LVI), 2006, ISSN 1001-285, pp. 995-998.
- Programe pentru determinarea rugozitatii suprafetelor profilate din lemn. In: Buletinul Conferintei Internationale ICWSE, Brasov 2007, ISSN 1843-2689, pp. 463-466.
Cursuri de specializare: 9 cursuri post-universitare de pregatire in domeniul programarii si proiectarii asistate pe calculator.

Perspective si oportunitati:
Principalele directii de dezvoltare a acestei discipline presupun urmatoarele:
- Imbogatirea continua a bazei materiale a laboratorului.
- Imbogatirea bazei bibliografice a disciplinei (curs si aplicatii) pentru studenti.
- Achizitionarea de programe specifice prelucrarii statistice a datelor experimentale.


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martie 2008