ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 1  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU PRIVIND REZISTENTA INCLEIERII LA FORFECARE A UNOR COMPOZITII ADEZIVE PE BAZA UNUI AMESTEC DE RASINA UREICA SI FURANICA

Anca-Maria VARODI
Drd.ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
E-mail:anknel@yahoo.com

Valeriu PETROVICI
Prof.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 412921/int. 166. Fax: +40 268 415315. E-mail:petrovic@unitbv.ro

 

Rezumat:
Lucrarea prezinta rezultatele unor cercetari proprii efectuate in faza de laborator privind rezistenta incleierii la forfecare a unor compozitii adezive pe baza de rasina furanica mixta cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2 in amestec masic egal cu o rasina ureica clasica tip URELIT R, in conditiile reticularii la temperatura mediului ambiant.
Drept catalizator s-a utilizat un adaos constant de 5% clorura de amoniu, intaritor tip IR, fiecare atat in stare solida cat si sub forma de solutii apoase cu concentratiile de 20% si respectiv 25%.
S-a determinat rezistenta incleierii la forfecare in stare uscata si dupa 24 ore imersie in apa rece, in conditiile unei temperaturi de incleiere de 20ºC si a unei durate de presare de 4 ore, la presiunile specifice de 0,5 si 0,8 N/mm2.
Consumurile specifice de adeziv rezultate au fost mai reduse cu cca. 32%-46% fata de cazul compozitiilor adezive numai pe baza de rasina ureica clasica tip URELIT R, folosita ca proba de referinta, acestea variind in functie de tipul si forma de utilizare a catalizatorilor.
In raport cu aceeasi compozitie adeziva martor, rezistenta incleierii la forfecare a compozitiilor adezive continand rasina furanica mixta cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2, calculate in valori absolute la acelasi consum specific de adeziv absolut uscat aplicat, sunt mai mari cu cca 43-88% in stare uscata si cu 51-164% dupa 24 ore imersie in apa la temperatura de 20ºC.
Rezultatele obtinute au relevat ca, in cazul compozitiilor adezive care contin rasina furanica mixta cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2 presiunea de 0,5 N/mm2 duce la obtinerea unor rezistente ale incleierii la forfecare mai mari in stare uscata, iar cea de 0,8 N/mm2 la rezistente mai mari dupa 24 ore imersie in apa la temperatura de 20ºC. In acelasi context, catalizatorii sub forma solida conduc la obtinerea unor rezistente la forfecare mai mari decat in cazul utilizarii lor sub forma de solutii apoase, clorura de amoniu avand un efect catalitic mai favorabil decat intaritorul tip IR.

Cuvinte cheie: rasina furanica, alcool furfurilic, adeziv, intarire la rece, catalizator, rezistenta incleierii la forfecare.

BIBLIOGRAFIE
PETROVICI, V.; VARODI, A.M.; BORZEA, I. (2005). Noi aspecte privind caracterizarea unor rasini furanice cu intarire la rece fabricate in Romania. (New Aspects Concerning the Characterisation of Some Furanic Resins with Cold Setting made in Romania) In: Proceedings of National Conference "Wood Science and Engineering in the Third Millenium",Brasov, Romania, pp.149-158.
PETROVICI, V.; VARODI, A.M.; PIRNUTA, O.A.; COLCEA, G.; CRACIUN, V.; SCURTU, E.; BORZEA, I. (2006). Cercetari privind gelificarea si rezistenta incleierii la forfecare a rasinii furanice mixte cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2 (Research Concerning the Jellification and Shearing Streangth of Joints Glued With Furan Resin Mixed With Furfurilylic Alcohol of the FC-2 URELIT Type). In: Proceedings of the 5th International Symposium, Wood Structure and Properyies'06", September 3-6, Slovakia, pp.337-342.
PETROVICI, V.; VARODI, A.M.; SALCA, E.A. (2007). Studiul rezistentei la forfecare a incleierii cu rasina furanica mixta cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2 (Study Upon the Shearing Strength of Gluing Made with Furfurylic Alcohol of URELIT FC-2 Type). PRO LIGNO 3(1):43-53.
VARODI, A.M. (2006a). Studiul privind caracterizarea si utilizarea actuala a rasinilor furanice (Study regarding the furan resin characterization and actual use), Referat de doctorat, Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Industria Lemnului, Brasov
VARODI, A.M. (2006b). Adezivi si produse de finisare a lemnului pe baza de rasini furanice (Adhesives and wood finising products based on furanic resins), Referat de doctorat, Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Industria Lemnului, Brasov
VARODI, A.M.; PETROVICI, V. (2006c). Cercetari privind gelificarea la temperatura mediului ambiant a unor compozitii pe baza de rasina furanica mixta cu alcool furfurilic tip URELIT FR-9 si rasina carbamidica tip URELIT R (Research Regarding the Jellification at the Enviromental Temperature of Some Adhesive Compositions Based on Mixed Furan Resin with Furfurylic Alcohol of FR-9 URELIT Type and Resin of R URELIT Type) In: Industria Lemnului in Mileniul III, An II, Nr.3 (7), Septembrie, pp. 53-58.
VARODI, A.M.; PETROVICI, V. (2007a). Study Upon the Gluing Shearing Strength of some Adhesive Compositions Based on Mixed Furan Resin with Furfurylic Alcohol of FC-2 URELIT Type). In: Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol.14 (49), 2007, pp.1-8.
VARODI, A.M.; PETROVICI, V.; SALCA, E.A. (2007b). Research Studies Concerning the Jellification and the Gluing Shearing Strength of the Mixed Furan Resin with Furfurylic Alcohol of FC-2 URELIT Type in Mixture with the Urea Resin of R URELIT Type. In: Proceedings of International Conference "Wood Science and Engineering in the Third Millenium", 20-22 June, 2007, Transilvania University of Brasov, Romania, pp.203-213.
*** STAS 12593/1-87. Rasina furanica cu intarire la cald pentru abrazivi (Hot Cure Furan Resin for Abrasives).
*** SR 6643-81 Rasina ureo-formaldehidica si intaritori (Urea-Formaldehyde Resins and Hardeners).


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martie 2008