ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 1  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DINAMICA PRIN METODA ELEMENTELOR FINITE A PLACILOR ACUSTICE DIN COMPONENTA CHITAREI

Mariana Domnica STANCIU
Drd. ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Inginerie Mecanica
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, Brasov, 500036, Romania
E-mail: mariana.stanciu@unitbv.ro

Ioan CURTU
Prof. dr. ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Inginerie Mecanica
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, Brasov, 500036, Romania
E-mail: curtui@unitbv.ro

Calin ITU
Asist. ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Inginerie Mecanica
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, Brasov, 500036, Romania
E-mail: calinitu@yahoo.com

Raimond GRIMBERG
Prof. dr. - Institutul National pentru Fizica Tehnica Iasi
Adresa: B-dul D. Mangeron nr. 47, Iasi, 700050, Romania
E-mail: grimberg@phys-iasi.ro

Rezumat:
Lucrarea are ca scop analiza prin metoda elementelor finite a comportarii dinamice a placilor lignocelulozice compozite din structura instrumentelor muzicale cu corzi.
Prima data s-a realizat modelarea geometrica a structurilor din placi, respectiv corpul chitarei clasice - marimea 4/4, dupa tipodimensiunile utilizate la fabrica de instrumente muzicale S.C. Hora S.A. Reghin Romania. A doua etapa a constat in analiza dinamica cu element finit a placilor din componenta structurii corpului de chitara, utilizand pachetul Patran-Nastran. S-au modelat tipuri de structuri din placi diferite din punct de vedere al grosimii, materialului folosit si al elementelor de rigidizare.
Analizand si comparand modurile proprii de vibratii ale placilor incastrate pe contur si raspunsul structurilor la actiunea sarcinilor periodice perturbatoare, s-a observat ca performantele acustice ale instrumentelor muzicale cu corzi sunt influentate de: numarul si pozitia barelor de rigidizare, grosimea, modulul de elasticitate si densitatea placilor.
Rezultatele investigatiilor stiintifice pot contribui la cresterea performantelor acustice ale chitarelor.

Cuvinte cheie: analiza cu elemente finite (FEA), analiza dinamica, placi lignocelulozice compozite, moduri proprii de vibratie, chitara clasica, frecventa fundamentala.

BIBLIOGRAFIE
BECACHE, E.; CHAIGNE, A.; DERVEAUX, G.; JOLY, P. (2005). Numerical simulation of a guitar. In: Computers and Structures 83, pp. 107-126 (www.elsevier.com/locate/compstruc)
BUCUR, V. (2006). Acoustic of Wood. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2006, ISBN-13 978-3-540-26123-0, pp.173-216.
COTTA, N. (1983). Proiectarea si tehnologia fabricarii produselor industriale din lemn (Design and Technology of Industrial Wood Products). Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, Romania.
CURTU, I.; STANCIU, M.; BABA, M. (2007). Aspects Regarding to the Influence of the Anizotropy on the Statically Modeling of the Guitar. In: Proceedings of the 2nd International Conference "Computational mechanics and virtual engineering COMEC 2007", 11-13 oct. 2007, Brasov, Romania, ISBN 978-973-598-117-4, pp. 87.
CURTU, I.; GHELMEZIU, N. (1984). Mecanica lemnului si a materialelor pe baza de lemn (Mechanics of Wood and Wood-Based Materials). Ed. Tehnica, Bucuresti, Romania.
HAINES, D. (2000). The Essential Mechanical Properties of Wood Prepared for Musical Instruments. In: Catgut Acoustic Society Journal 4(2):20-32.
ROSSING, T.; FLETCHER, N. (2004). Principle of Vibration and Sound - second edition. Springer Science, ISBN 0-387-40556-9.
STANCIU, M.: CURTU, I. (2007). Aspects Concerning the Mechanical Structures on the Classical and Acoustic Guitars. In: Proceedings of ICWSE (International Conference - Wood Science and Engineering in the Third Millenium), 20 - 22 June, 2007, 6th Edition, Transilvania University of Brasov, p. 438 - 445, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, ISSN 1843 - 2689.
STANCIU, M.; CURTU, I. (2007). Researches Concerning the Acoustic Properties of Tone Wood Used on Musical Instruments Structures. In: Proceedings of 11th International Research / Expert Conference"Trends in the Development of Machnery and Associated Technology" TMT 2007 - Hammamet, Tunisia, 05-09 septembrie 2007, pp. 807-810.
VLADIMIROVICI, S. (2004). Calculation Method for the Component Elements of a Guitar. PhD Thesis. Technical State Institute Marii.
WRIGHT, H. (1996). The Acoustics and Psychoacoustics of the Guitar. PhD Thesis. University of Wales, College of Cardiff.
*** Documentatie Tehnica - S.C. Hora S.A. Reghin Romania. 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Martie 2008