ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 3  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea disciplinei: BAZELE PRELUCRARII LEMNULUI SI SCULE

Semestrul / Anul de studiu: semestrul II / anul III

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivul disciplinei:
    - Insusirea de catre studenti a unor cunostinte legate de tehnologia materialelor metalice utilizate in constructia sculelor pentru aschierea lemnului.
    - Insusirea de catre studenti a unor cunostinte legate de constructia si exploatarea sculelor aschietoare.

Continutul disciplinei:
  Materialul predate la curs in cadrul disciplinei este structurat astfel:
    - Studiul materialelor metalice utilizate in constructia sculelor aschietoare.
    - Elemente generale legate de aschierea lemnului.
    - Aschierea lemnului cu panze circulare. Constructia si exploatarea panzelor circulare.
    - Aschierea lemnului cu panze de gater si panze panglica. Constructia si exploatarea panzelor de gater si panglica.
    - Aschierea lemnului utilizand cutite plane. Constructia si exploatarea cutitelor plane.
    - Frezarea lemnlui. Constructia si exploatarea frezelor.
    - Burghierea si slefuirea lemnului. Constructia si exploatarea burghielor si a sculelor abrazive.

Orele de predare (curs) sunt completate de ore de laborator si au urmatoarea tematica:
    1. Marci de oteluri utilizate la constructia sculelor aschietoare pentru prelucrarea lemnului.
    2. Constructia, ascutirea si intretinerea panzelor circulare.
    3. Constructia, ascutirea si intretinerea panzelor de gater.
    4. Constructia, ascutirea si intretinerea panzelor panglica.
    5. Constructia, ascutirea si intretinerea cutitelor plane.
    6. Constructia, ascutirea si intretinerea frezelor.
    7. Constructia, ascutirea si intretinerea burghielor.
    8. Constructia si intretinerea sculelor abrazive.

Istoricul diciplinei:
    Disciplina a inceput a fi predata in 1960 de catre prof.dr.ing. Ioan FLORESCU si pana in 1969 a purtat denumirea de "Scule si dispozitive".
    In perioada 1968 - 2005 cursul a fost preluat de catre prof.dr.ing. Victor DOGARU, care a imbogatit semnificativ baza bibliografica a disciplinei prin publicarea a peste 8 monografii, ce servesc si astazi ca material bibliografic valoros atat pentru studenti, cat si pentru doctoranzi si specialistii din sectorul productiv. Totodata, in aceasta perioada, denumirea disciplinei a suferit o serie de modificari: "Scule, dispozitive si verificatoare", "Bazele prelucrarii mecanice a lemnului", "Aschierea lemnului si scule aschietoare".
    Dupa anul 2005, disciplina a fost preluata de prof.dr.ing. Loredana BADESCU si conf.dr.ing. Wilhelm LAURENZI, iar din 2008, sub noua denumire de "Bazele prelucrarii lemnului si scule aschietoare", ea este predata de catre prof.dr.ing. Loredana BADESCU la sectiile Ingineria Prelucrarii Lemnului (IPL) si Wood Engineering (WE) - sem. I, Conf.dr.ing. Wilhelm LAURENZI la sectia Ingineria produselor din lemn (IPF) si sef.lucr.dr.ing Luminita-Maria BRENCI la sectia IPL - sem. II.

Titularul disciplinei in prezent:
    Sef lucr.dr.ing. Luminita BRENCI, absolventa a Facultatii de Tehnologia Constructiilor de Masini din Brasov, promotia 1990.
    Titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul constructiei si exploatarii frezelor profilate pentru industria lemnului". Lucrare sustinuta in luna decembrie 2004 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.
     Cursuri de specializare: 9 cursuri post-universitare in domeniul programarii si proiectarii asistate de calculator.
    Limbi straine: engleza si rusa.

Perspective si oportunitati:
    Principalele directii de dezvoltare a acestei discipline vizeaza:
    - Imbogatirea bazei materiale a laboratorului cu scule de ultima generatie si aparatura moderna de masurare.
    - Imbogatirea bazei bibliografice a disciplinei, prin re-editarea indrumarului de laborator.


Denumirea disciplinei: TRATAMENTE TERMICE ALE LEMNULUI

Semestrul / anul de studiu: semestrul I si II / anul III

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivul disciplinei:
    Insusirea de catre studenti a cunostintelor legate de teoria si practica uscarii cherestelei si a altor materiale lemnoase, a aburirii cherestelei, a tratarii higro- si hidrotermice a semifabricatelor de mobila curbata, a bustenilor si prismelor pentru fabricarea furnirelor.

Continutul disciplinei:
    Materialul predat la curs in cadrul disciplinei este structurat pe doua parti:
Partea I. Bazele teoretice:
    - Definirea si clasificarea tratamentelor termice aplicate in industria lemnului.
    - Sistemul lemn-umiditate-caldura.
    - Transfer de caldura si de masa in cadrul proceselor de tratare termica.
    - Legile fizice ale proceselor de incalzire a lemnului.
    - Legile fizice ale proceselor de uscare a lemnului.
    - Aspecte mecanice la uscarea lemnului. Tensiuni si deformatii.
    - Fazele procesului de uscare. Principiile alcatuirii regiunilor rationale de uscare a lemnului.
Partea a II-a. Procedee, tehnologii si instalatii:
    - Uscarea cherestelei.
    - Uscarea elementelor de mobila curbata.
    - Uscarea furnirelor, aschiilor, fibrelor si a altor materiale lemnoase de mici dimensiuni.
    - Aburirea cherestelei.
    - Tratarea semifabricatelor de mobila curbata si a doagelor de butoie in vederea curbarii.
    - Tratarea bustenilor si prismelor in vederea debitarii furnirelor.
    - Alte procedee de tratare termica aplicate in industria lemnului.

    Orele de predare (curs) sunt completate cu ore de laborator si proiect. Orele de laborator cuprind urmatoarea tematica:
    - Prezentarea unei instalatii de uscare (model SEBA). Elemente componente, caracteristici tehnice.
    - Metode si aparatura pentru masurarea umiditatii lemnului. Aplicatie de determinare a umiditatii lemnului comparativ prin metoda gravimetrica si pe cale electrica (cu ajutorul a trei tipuri de umidometre - rezistiv, capacitiv si cu ultrasunete).
    - Metode si aparatura pentru masurarea principalilor parametrii ai aerului (temperatura, umiditate relativa, umiditate de echilibru) in timpul procesului de uscare.
    - Metode si aparatura pentru masurarea vitezei aerului in instalatii de uscare. Calculul pierderilor de presiune.
    - Aplicatii privind utilizarea diagramei I-d in studiul proceselor de tratare termica a lemnului.
    - Aplicatii privind dinamica sorbtiei si desorbtiei la lemn. Stabilirea experimentala a umiditatii de echilibru pe care o atinge lemnul (de diferite specii si grosimi) pastrat intr-un mediu cu parametrii constanti (aplicatie realizata cu ajutorul camerei climatice FEUTRON tip KPK 200).
    - Stabilirea regimurilor de uscare a cherestelei la uscarea conventionala (sub 100°C).
    - Stabilirea regimurilor de uscare a cherestelei la uscarea la temperaturi inalte (peste 100°C).
    - Utilizarea calculatorului pentru conducerea automata a proceselor de uscare (aplicatie realizata cu ajutorul aparaturii si softului furnizat de firma SEBA).
    - Prezentarea celulei de aburire. Stabilirea regimurilor optime de tratare a semifabricatelor in vederea curbarii.
    - Studiu teoretic si experimental privind durata de incalzire a prismelor din lemn la tratarea prin aburire indirecta.

    Orele de proiect au drept obiectiv principal realizarea proiectului integral al unei instalatii de uscare a cherestelei. Pe baza unor date initiale individuale, fiecare student trebuie sa parcurga principalele etape de proiectare:
    - Calculul tehnologic (de dimensionare a instalatiei si a depozitelor de material umed si uscat, adoptarea numarului necesar de instalatii etc.).
    - Calculul termic (de dimensionare a caloriferului).
    - Calculul aerodinamic (de stabilire a parametrilor necesari ai ventilatoarelor, puterea motoarelor de antrenare, diametrul cosurilor de aerisire etc.).
    - Calculul economic (de evaluare a costului uscarii).
    - Desene de executie - sectiuni principale prin instalatia proiectata.

Istoricul disciplinei:
     Disciplina a inceput a fi predata sub denumirea de "Uscarea lemnului" inca din anul 1951, in cadrul Institutului de Exploatare si Industrializarea Lemnului Bucuresti, avandu-l ca titular pe d-l conf.dr.ing. N.St. DUMITRESCU, autor al cartii "Uscarea lemnului", aparuta in Editura Tehnica, Bucuresti 1969, membru corespondent la FAO si reprezentant al Romaniei in Comitetul Lemnului la Geneva. Domnia sa a ramas titular de curs pe parcursul unei perioade de 19 ani, perioada in care facultatea/sectia de industializarea lemnului a suferit o serie de schimbari ca structura si localizare, pana la infiintarea in anul 1959 a Facultatii de Industria Lemnului la Brasov.
    Si denumirea disciplinei a suferit o serie de modificari in timp, astfel: "Uscarea si aburirea lemnului" (1957-1962), apoi "Tehnologia si instalatiile de tratare termica a lemnului" (1962-1966) si in final, "Tratamente termice ale lemnului", denumire care s-a pastrat pana in prezent.
    Incepand din anul 1970 d-l sef lucr.ing. Ion MARINESCU devine cadru didactic titular la aceasta disciplina. Autor al unor carti de referinta, precum: "Uscarea lemnului. Vol. I" si "Tratarea termica si uscarea lemnului. Vol. II", aparute in Editura Tehnica, Bucuresti 1979 si 1980, precum si a unui impresionant indrumar de proiectare a instalatiilor de tratare termica a lemnului, ramas pana in prezent singura sursa bibliografica de acest gen, d-l conf.onorif.dr.ing. Ion MARINESCU a predat disciplina la peste 30 de generatii succesive de studenti, pana in 2002, anul pensionarii sale, dar continua activitatea de predare si in prezent, in calitate de cadru didactic asociat.
    Incepand din anul 1996, s-a titularizat pe post la aceasta disciplina si d-na ing. Mihaela CAMPEAN, mai intai ca asistent (1996-2000), efectuand orele de laborator si proiect, apoi ca sef de lucrari (2000-2003), preluand cursul de la sectia de colegiu, si apoi ca si conferentiar (2003-2007) si profesor (incepand din 2007), fiind si in prezent titularul acestei discipline.
    In decursul timpului, si alte care didactice au sustinut ore de laborator sau proiect la aceasta disciplina, astfel: prof.dr.ing. Daniela MIHAI, prof.dr.ing. Stefan ALEXANDRU, sef lucrari dr.ing. Nicolae ENE s.a.

Titular disciplina in prezent:
    Prof.dr.ing. Mihaela CAMPEAN, absolvent al Facultatii de Industria Lemnului din Brasov, promotia 1993.
Titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul proceselor de uscare fortata a cherestelei din lemn de rasinoase sub efectul miscarii alternative a aerului", sustinuta in ianuarie 2002 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.
    Lucrari publicate in domeniul disciplinei:
    - CAMPEAN, M. (1996). "Tratamente termice ale lemnului. Uscarea cherestelei". Reprografia Universitatii "Transilvania" din Brasov.
    - CAMPEAN, M.; MARINESCU, I. (2000). "Tratamente termice ale lemnului. Indrumar pentru lucrari practice". Reprografia Universitatii "Transilvania" din Brasov.
    - CAMPEAN, M.; MARINESCU, I. (2003). "Tratamente termice ale lemnului. Baze teoretice". Editura Universitatii "Transilvania", Brasov.
    - CAMPEAN, M. (2005). "Heat Treatments of Wood". Editura Universitatii "Transilvania", Brasov.
    Titluri/premii/distinctii:
    - 2005-prezent: coordonator-adjunct al IUFRO 05.04.00 Wood Processing Unit.
Limbi straine: germana, engleza

Perspective si oportunitati:
    Dezvoltarea viitoare a disciplinei are in vedere urmatoarele directii principale:
    - Utilizarea noii baze materiale a laboratorului (instalatie de uscare SEBA dotata cu sistem automat de conducere a procesului si cazan propriu, camera de climatizare, aparatura moderna de masurare si reglare a parametrilor de uscare) pentru efectuarea unor cercetari proprii. Prin aceasta sunt atinse doua obiective majore: (1) crearea bazei de participare la eveniment stiintifice internationale de prestigiu, care constituie intotdeauna acces la informatii de ultima ora in domeniu si (2) permanenta actualizare a cursului.
    - Imbogatirea bazei bibliografice pentru studenti si specialistii din productie, prin editarea unui tratat in limba romana privind practica uscarii si aburirii cherestelei, precum si re-editarea unui indrumar de proiectare, completat cu un ghid privind analiza ofertelor de instalatii.
    - Organizarea unor sesiuni de informare (workshop-uri) a agentilor economici, precum si cursuri intensive de reactualizare a cunostintelor in acest domeniu.

MULTUMIRI
    Cu aceasta ocazie doresc sa multumesc firmei SEBA pentru generoasa sponsorizare constand intr-o camera de uscare noua, moderna, dotata cu cazan propriu si sistem de conducere automata a procesului de uscare, care a permis modernizarea bazei materiale a laboratorului. De asemenea, adresez sincere multumiri tuturor firmelor de prelucrarea lemnului din tara care au inteles importanta accesului la informatie tehnologica si ne-au sprijinit incepand inca din 1996 cu sponsorizari, facand astfel posibila participarea la toate cele 6 editii din ultimii 12 ani ale Conferintei Internationale IUFRO de Uscarea Lemnului.

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 10 Septembrie 2008