ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 3  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIUL CALITATII UNOR ADEZIVI CU LIGNINA PENTRU INCLEIEREA LEMNULUI LAMELAT DIN FAG

Anca-Maria VARODI
Drd.ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 473538. Fax: +40 268 473538
E-mail: anknel@yahoo.com

Valeriu PETROVICI
Prof.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 473538. Fax: +40 268 473538
E-mail: petrovic@unitbv.ro

Rezumat:
Obiectivul de baza al lucrarii consta in studiul comparativ al calitatii unor compozitii adezive pe baza de rasina furanica mixta cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2 in raport cu o rasina ureica tip URELIT R, folosind adaosuri similare de faina de secara sau lignina tehnica tip PROTOBIND la duratele de presare de 2 ore si respectiv 4 ore. Stabilirea calitatii acestor compozitii adezive s-a realizat prin determinarea rezistentei incleierii la forfecare a unor epruvete din lemn de fag atat in stare uscata, cat si supuse in prealabil unor regimuri speciale de tratament conform prevederilor STAS 5114-85. S-a constatat ca rezistentele incleierii la forfecare a compozitiilor adezive depind in principal de patru factori: tipul de rasina, tipul materialului de diluare-plastifiere, durata de presare si tipul tratamentului aplicat. Referitor la influenta tipului de rasina, rezultatele arata ca rezistenta incleierii la forfecare a compozitiilor adezive pe baza de rasina furanica mixta cu alcool furfurilic sunt mult superioare celor cu rasina ureica clasica tip URELIT R. Referitor la influenta materialului de diluare-plastifiere, cele mai bune rezultate se obtin atunci cand in locul fainii de secara se utilizeaza o lignina tehnica sulfat tip PROTOBIND. Referitor la influenta duratei de presare, rezultatele indica tendinta de crestere a rezistentei cu durata, valorile obtinute pentru durata de presare de 4 ore fiind mai mari decat cele obtinute la durata de 2h. Referitor la tipul tratamentului aplicat, valorile rezistentei la forfecare a incleierii in cazul tratamentului in stare uscata sunt net superioare celor obtinute in cazul tratamentelor in stare umeda, fiind stabilita totodata si ordinea de descrestere a valorilor pe cele 5 tipuri de tratamente umede analizate. Ca o concluzie generala a studiului efectuat, se poate afirma ca, utilizarea compozitiilor adezive pe baza de rasina furanica mixta cu alcool furfurilic permite reducerea consumului specific de adeziv aplicat cu cca. 45%.

Cuvinte cheie: rasina furanica, lignina tehnica sulfat, rezistenta incleierii la forfecare, rasina ureica.

BIBLIOGRAFIE
PETROVICI, V.; VARODI, A.M.; PIRNUTA, O.A.; COLCEA, G.; CRACIUN, V.; SCURTU, E.; BORZEA, I. (2006). Cercetari privind gelificarea si rezistenta incleierii la forfecare a rasinii furanice mixte cu alcool furfurilic tip URELIT FC-2 (Research Concerning the Jellification and Shearing Streangth of Joints Glued With Furan Resin Mixed With Furfurilylic Alcohol of the FC-2 URELIT Type). In: Proceedings of the 5th International Symposium, Wood Structure and Properyies'06, September 3-6, Slovakia, pp.337-342.
PETROVICI, V.; VARODI, A.M.; SALCA, E.A. (2007). Study Upon the Gluing Shearing Strength of Some Adhesive Compositions Based on Lignin and Mixed Furan Resin with Furfurylic Alcohol of FR-2 URELIT Type. Proceedings of ALL DIVISION 5 IUFRO Conference FOREST PRODUCT AN ENVIROVMENT: A PRODUCTIVE SYMBIOSIS, 29th October - 9nd November Taipei, TAIWAN.
PETROVICI, V.; VARODI, A.M.; BORZEA, I. (2005). Noi aspecte privind caracterizarea unor rasini furanice cu intarire la rece fabricate in Romania. (New Aspects Concerning the Characterisation of Some Furanic Resins with Cold Setting made in Romania) In: Proceedings of National Conference "Wood Science and Engineering in the Third Millenium",Brasov, Romania, pp.149-158.
VARODI, A.M. (2006). Studiul privind caracterizarea si utilizarea actuala a rasinilor furanice. (Study Regarding the Furan Resin Characterization and Actual Use). Referat de doctorat, Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Industria Lemnului, Brasov
VARODI, A.M.; PETROVICI, V. (2008). Studiu privind rezistenta incleierii la forfecare a unor compozitii adezive pe baza unui amestec de rasina ureica si furanica. (Study Upon the Gluing Shearing Strength of Some Adhesive Compositions Based on a Mixed Ureic and Furanic Resin). PRO LIGNO 4(1):31-39.
*** Fisa tehnica (Technical Sheet) nr. 7/2004, URELIT R, S.C. VIROMET S.A. Victoria
*** STAS 12593/1-87. Rasina furanica cu intarire la cald pentru abrazivi (Hot Cure Furan Resin for Abrasives).
*** STAS 12593/2-87. Intaritor pentru rasina furanica cu intarire la cald (Hardeners for Hot Cure Furan Resin).
*** SR 6643-81 Rasina ureo-formaldehidica si intaritori (Urea-Formaldehyde Resins and Hardeners).
*** SR EN 386:1997 Lemn lamelat incleiat. Caracteristici de performanta pentru conditii minime de fabricatie, (Glued laminated timber-Performance requirements and minimum production requirements).


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 10 Septembrie 2008