ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 4  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea disciplinei: BAZELE PRELUCRARII LEMNULUI SI SCULE

Semestrul / Anul de studiu: semestrul I si II / anul III

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivul disciplinei:
 Cunoasterea proceselor de prelucrare mecanica a lemnului si materialelor lignocelulozice. Intelegerea fenomenelor de interactiune scula-lemn in procesele de prelucrare mecanica a lemnului. Dobandirea de absolventul cursului a unor competente referitoare la:
- Modelarea proceselor de prelucrare mecanica a lemnului si materialelor lignocelulozice.
- Constructia sculelor aschietoare.
- Asocierea optima a geometriei si tipului de scula cu procesul de prelucrare.
- Exploatarea si intretinerea sculelor aschietoare.

Continutul disciplinei:
  Materialul predate la curs in cadrul disciplinei este structurat astfel:
    - Bazele taierii lemnului-procedee de prelucrare, definitii, prezentare.
    - Elementele procesului de aschiere, miscarile in procesul de aschiere, geometria aschiei.
    - Geometria cutitului, cazurile fundamentale de taiere, aschierea elementara.
    - Factorii procesului de aschiere.
    - Interactiunea dintre cutit si lemn (dintre lemn si tais, dintre lemn si fata de degajare, dintre lemn si fata de asezare).
    - Ansamblul fortelor de interactiune, calitatea aschierii.
    - Parametrii dinamici generati in procesul de aschiere.
    - Parametrii procesului de aschiere (grosimea aschiei, unghiul de aschiere, unghiul dinamic etc.).
    - Probleme generale ale taierii lemnului cu panze, taierea cu unghiuri de degajare pozitive si negative, formarea aschiilor la taierea transversala, procese generate de aschii in golul dintelui.
    - Procedee de prelucrare mecanica:
    - Ferastruirea cu panze de gater, taierea cu panze panglica, taierea cu paze circulare.
    - Frezarea lemnului.
    - Burghierea lemnului.
    - Slefuirea lemnului.
    - Strunjirea lemnului, derularea si taierea plana.

PARTEA a II-a (semestrul al II-lea)

    - Studiul materialelor metalice utilizate in constructia sculelor aschietoare.
    - Constructia si exploatarea panzelor circulare.
    - Constructia si exploatarea panzelor de gater si panglica.
    - Constructia si exploatarea cutitelor plane.
    - Constructia si exploatarea frezelor.
    - Constructia si exploatarea burghielor si a sculelor abrazive.

   Cunostintele dobandite la orele de curs sunt fixate in cadrul orelor de laborator care abordeaza urmatoarea tematica:
PARTEA I (semestrul I)
    1. Identificare - Elementele procesului de aschiere.
    2. Identificare - Geometria aschiei si a cutitului.
    3. Identificare - Cazurile fundamentale si intermediare de aschiere (identificare si comparare pe     procese).
    4. Identificare geometrie - Interactiunea dintre lemn si cutit, tocirea dintilor.
    5. Identificarea si masurarea parametrilor care definesc starea suprafetelor prelucrate - Calitatea     suprafetelor obtinute prin aschiere pe procese si comparare.
    6. Identificarea si calculul parametrilor dinamici generati in procesul de aschiere.
    7. Taierea lemnului cu panze circulare, probleme generale ale taierii lemnului cu panze. Identificarea     factorilor care influenteaza procesul.
    8. Identificarea si masurarea parametrilor la frezarea lemnului - achizitie, analiza si prelucrare date     obtinute.
    9. Identificarea si masurarea parametrilor la burghierea lemnului - achizitie, analiza si prelucrare date     obtinute.
    10. Identificarea si masurarea parametrilor la strunjirea lemnului- achizitie, analiza si prelucrare date     obtinute.
    11. Identificarea si masurarea parametrilor la derularea si taierea plana a lemnului.
    12. Identificarea si masurarea parametrilor la slefuirea lemnului - achizitie, analiza si prelucrare date     obtinute.

PARTEA a II-a (semestrul al II-lea)

    1. Marci de oteluri utilizate la constructia sculelor aschietoare pentru prelucrarea lemnului.
    2. Constructia, ascutirea si intretinerea panzelor circulare.
    3. Constructia, ascutirea si intretinerea panzelor de gater.
    4. Constructia, ascutirea si intretinerea panzelor panglica.
    5. Constructia, ascutirea si intretinerea cutitelor plane.
    6. Constructia, ascutirea si intretinerea frezelor.
    7. Constructia, ascutirea si intretinerea burghielor.
    8. Constructia si intretinerea sculelor abrazive.

Istoricul disciplinei:

    Disciplina isi are originile inca de la infiintarea specializarii de industria lemnului, dar cunostintele predate erau cuprinse in cadrul altor cursuri de specialitate. In urma studiilor si cercetarilor efectuate de profesorii si specialistii din domeniu s-a simtit nevoia tot mai acuta a cresterii numarului de ore aferent predarii cunostintelor imbogatite an de an. In anul 1960 materialul acumulat a dus la aparitia disciplinei Scule si Dispozitive ca disciplina de sine statatoare, predata de unul dintre primii profesori ai Facultatii de Industria Lemnului, prof.dr.ing. Ioan FLORESCU. In anul 1968, disciplina a fost preluata de prof.dr.ing Victor DOGARU, viitor Secretar Stiintific, Sef de Catedra, Decan si Prorector al Universitatii "Transilvania" din Brasov, care pana in anul 2005, cu o remarcabila pasiune, s-a aplecat asupra unor importante studii si cercetari, imbogatind substantial baza de date stiintifice a disciplinei dar si infrastructura laboratorului prin crearea si acreditarea in colaborare cu INL Bucuresti a Laboratorului de testare si incercare a sculelor utilizate in industria lemnului.
    Prof.dr.ing. Victor DOGARU a publicat peste o suta de valoroase lucrari in acest domeniu printre care o serie de monografii, cursuri, manuale si indrumare. Dintre acestea amintim Aschierea lemnului si scule aschietoare, Ascutirea sculelor utilizate in industria lemnului, Intretinerea sculelor utilizate in industria lemnului, Bazele prelucrarii mecanice a lemnului, Ferastruirea lemnului, Frezarea lemnului s.a., care servesc si astazi studentilor, doctoranzilor si specialistilor din industria lemnului.
    De-a lungul anilor, disciplina a purtat diferite denumiri printre care: Scule, Dispozitive si Verificatoare, Bazele prelucrarii mecanice a lemnului, Aschierea lemnului si scule aschietoare, pentru ca azi sa devina Bazele prelucrarii lemnului si scule aschietoare. La imbogatirea bazei bibliografice au contribuit si cei peste 100 doctoranzi condusi de prof.dr.ing. DOGARU. Printre acestia se numara si prof.dr.ing Loredana Anne-Marie BADESCU care din 1980 si-a inceput activitatea ca asistent, mai apoi sef lucrari, conferentiar si in cele din urma profesor la aceasta disciplina, conf.dr.ing Wilhelm LAURENZI sau conf.dr.ing Luminita BRENCI care au efectuat ore de proiect si laborator si care au contribuit in principal cu tezele de doctorat, precum si cu alte numeroase cercetari si publicatii. Baza de date stiintifice rezultata in urma cercetarilor efectuate pana in prezent a permis divizarea disciplinei initiale incepand cu anul 1992 in alte doua discipline, respectiv Aschierea lemnului si scule aschietoare si Dispozitive pentru industria lemnului, discipline predate de prof.dr.ing. Victor DOGARU si prof.dr.ing. Loredana BADESCU. Tot din aceasta disciplina isi trage seva si disciplina Modelarea si optimizarea proceselor prin aschierea lemnului predata de prof.dr.ing. Loredana BADESCU la sectia Master in IL.
    De-a lungul anilor au mai efectuat ore de proiect si laborator la aceasta disciplina ing. Gheorghe MANOLE, ing. Dan RUSU, ing. Ion CIMPOIA, prof.dr.ing Mihai BULARCA s.a.
    Incepand din 2005, disciplina este predata la specializarile in limba romana (sectiile IPL si IPFL) de catre prof.dr.ing. Loredana BADESCU si de catre conf.dr.ing. Wilhelm LAURENZI la specializarea in limba engleza (sectia WE). Incepand cu anul 2008, conf.dr.ing. Luminita BRENCI preia partea a doua a disciplinei, predata in semestrul II, la specializarea IPL in limba romana.

Titularii disciplinei in prezent:
    - Prof.dr.ing. Loredana Anne-Marie BADESCU, absolventa a Facultatii de Industrializarea Lemnului Brasov, promotia 1976.
Titlul tezei de doctorat: "Contributii la taierea fina cu panze circulare a lemnului", sustinuta in luna mai 1997 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.

Lucrari publicate in domeniu: peste 100 lucrari dintre care cele mai semnificative:
    - BADESCU, L. (2008). Study of chip formation process during MDF milling. International Conference Chalenges in higher education and research in 21st century 4-7 June 2008 Sozopol, Bulgaria.
     - BADESCU, L. (2007). Surface roughness evaluation related to cutting forces in routing MDF. In: Proceedings of International Conference "Challenges in Higher Education and Research in 21st Century", Technical University Sofia.
    - BADESCU, L. (2006).Taierea fina cu panze circulare-Modelare si Optimizare. Editura Universitatii Transilvania.
    - BADESCU, L (2003). Mathematical model for determining the chip geometry in circular sawing process. International Wood Machining Seminar I.W.M.S./16, august 2003, Matsue, Japonia.
    - BADESCU, L. (2003). Aspecte privind stadiul actual al cercetarilor in domeniul taierii lemnului cu panze circulare. Conferinta nationala SIL, noiembrie 2003, Brasov, Romania.
     - BADESCU, L. (2002). Les limites de l'avoyage pour les scies circulaires. ICWSE-2002, noiembrie 2002, Brasov, Romania.
    - BADESCU, L. (2002). The mathematical and experimental model for determining the cutting forces in circular saw process. ICWSE-2002, Brasov, Romania.
    - BADESCU, L. (2001). Determination of the forces generated on the tooth during the fine circular cutting of the wood. W.M.S. 15, University of California Berkeley, Los Angeles, SUA.
    - BADESCU, L. (2000). Modelarea si optimizarea proceselor prin aschierea lemnului. Editura INFOMARKET, Brasov.
    - BADESCU, L. (1999). Dispozitive pentru industria lemnului. Editura LUX-LIBRIS, Brasov.

Titluri/Premii/Distinctii:
    2002 - prezent: Director al Centrului de Cercetare Stiintifica in domeniul Prelucrarii Lemnului (CCSPL)
    2000 - prezent: Director/membru in proiecte de cercetare-dezvoltare in programe nationale si                 internationale (Relansin, CNCSIS, CEEX, PN2, Leonardo da Vinci, Socrates, TEMPUS)
    2002 - prezent: Expert evaluator CNCSIS, RELANSIN, PNCDI, PN2
    2003 - prezent: Membru titular AGIR - Romania
    2003 - prezent: Membru titular ASTB - Franta
    2004 - prezent: Membru titular GUB- Franta
    2004 - prezent: Reprezentant Romania in 3WG COST Action E35 - UE
    2005 - prezent: Reprezentant Romania in MC COST Action E45-UE
    2005 - prezent: Conducator Doctorat in Stiinte Ingineresti - Inginerie Industriala
    2005-2008: Director Directie de Cercetare Dezvoltare Durabila Modelare Optimizare si Valorificare in IL
    2007 - prezent: Coordonator Romania program CEEPUS-UE.

Limbi straine: franceza, italiana.

    - Conf.dr.ing. Wilhelm LAURENZI, absolvent al Facultatii de Industrializarea Lemnului Brasov, promotia 1974.
Titlul tezei de doctorat: "Contributii la modelarea si optimizarea aschierii lemnului cu panze circulare in vederea conducerii procesului de taiere cu ajutorul calculatorului", sustinuta in luna martie 2000 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.

Lucrari publicate in domeniu:
    - LAURENZI, W. (2007). Aschierea lemnului si scule aschietoare (format electronic).
    - LAURENZI, W., BRENCI, L. (2000). Pachet de programe pentru optimizarea procesului de taiere cu       panze circulare. Buletinul Sesiunii Stiintifice "Industria lemnului in prag de mileniu III".
    - LAURENZI, W., MIHAILESCU, T. (1989). Contributii cu privire la reducerea costurilor prelucrarii lemnului       prin taiere cu panze circulare si prin frezare. Buletinul Universitatii "Transilvania" din Brasov, Vol. XXXI.

Limbi straine: germana, engleza.

   - Conf.dr.ing. Luminita BRENCI, absolventa a Facultatii de Tehnologia Constructiilor de Masini din Brasov, promotia 1990.

Titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul constructiei si exploatarii frezelor profilate pentru industria lemnului". Lucrare sustinuta in luna decembrie 2004 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.
Cursuri de specializare: 9 cursuri post-universitare in domeniul programarii si proiectarii asistate de calculator.

Limbi straine: engleza si rusa.

Perspective si oportunitati:
      Disciplina poate aduce valoroase contributii la dezvoltarea cunoasterii in domeniul industriei lemnului si in alte domenii conexe prin promovarea activitatilor de cercetare inter- si transdisciplinare care sa fundamenteze din punct de vedere stiintific si operational gestionarea relatiilor complexe directe si indirecte dintre componentele "mediului" si cele ale sistemelor tehnice din domeniul lemnului, in vederea asigurarii conditiilor pentru dezvoltare durabila. Dezvoltarea unor noi procese si procedee de prelucrare in contextul dezvoltarii durabile prin dezvoltarea de noi concepte ingineresti care exploateaza convergenta noilor tehnologii (nano-, bio-, cognitive), pentru o noua generatie de produse si servicii cu inalta valoare adaugata reprezinta reale perspective de dezvoltare ale disciplinei creeind totodata oportunitati de colaborare cu specialistii din universitati, institute si economie ca Group SCM Italia, universitatile din Florenta, Padova, Paris, Nancy, institutele de cercetari din Stockholm, Braunschweig, Trento etc., parteneri straini cu care au fost semnate acorduri de colaborare prin CCSPL condus de prof.dr.ing. Loredana BADESCU.
      Cercetari cu caracter fundamental in domenii specifice industriei lemnului ca Aschierea lemnului, Bazele prelucrarii lemnului, Constructia si functionarea sculelor aschietoare, a Dispozitivelor si verificatoarelor pentru industria lemnului sunt o conditie sine qua non pentru dezvoltarea disciplinei.


Material realizat de:
Prof.dr.ing. Loredana Anne-Marie BADESCU


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Decembrie 2008