ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 4  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND VIBRATIILE LIBERE AMORTIZATE ALE PLACILOR LIGNOCELULOZICE DIN STRUCTURA CORPULUI DE CHITARA

Mariana Domnica STANCIU
Drd. ing. - Universitatea Transilvania din Brasov - Catedra de Rezistenta Materialelor si Vibratii Mecanice
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, Brasov, Romania
E-mail:mariana.stanciu@unitbv.ro

Nicolae CRETU
Sef lucr. dr. ing. - Universitatea Transilvania din Brasov - Catedra de Fizica
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, Brasov, Romania
E-mail:cretu.c@unitbv.ro

Calin ROSCA
Prof. dr. ing. - Universitatea Transilvania din Brasov - Catedra de Rezistenta Materialelor si Vibratii Mecanice
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, Brasov, Romania
E-mail: icrosca@unitbv.ro

Ioan CURTU
Prof. dr. ing. - Universitatea Transilvania din Brasov - Catedra de Rezistenta Materialelor si Vibratii Mecanice
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, Brasov, Romania
E-mail: curtui@unitbv.ro

Rezumat:
Lucrarea se focalizeaza pe rezultatele investigatiilor experimentale privind comportarea dinamica la vibratii libere amortizate a placilor lignocelulozice din componenta corpului de chitara. In prima parte a lucrarii este descrisa metoda ciocanului de impact, structura instalatiei experimentale utilizate si tipurile de placi analizate. In a doua parte a lucrarii sunt prezentate rezultatele cercetarilor experimentale privind valorile decrementelor logaritmice, coeficientilor de amortizare si frecventelor proprii ale placilor, realizate din diferite specii lemnoase. Rezultatele experimentale au fost comparate cu cele obtinute prin metode numerice si analitice.

Cuvinte cheie: vibratii libere amortizate, frecventa proprie, decrement logaritmic, coeficient de amortizare, placi lignocelulozice.

REFERENCES
ALAMOREANU, E.; CONSTANTINESCU, D. M. (2005). Proiectarea placilor compozite laminate (Design of Composite Laminated Boards). Editura Academiei Romane, Bucuresti, p. 11-30.
BUCUR, V. (2006). Acoustics of Wood. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, ISBN-13 978-3-540-26123-0, p.173-216.
CURTU, I.; GHELMEZIU, N. (1984). Mecanica lemnului si a materialelor pe baza de lemn (Mechanics of Wood and Wood-Based Materials). Editura Tehnica Bucuresti.
CURTU, I. ; STANCIU, M. D. ; GRIMBERG, R. (2008). Correlations Between the Plates' Vibrations from the Guitar's Structure and the Physical, Mechanical and Elastic Characteristics of the Composite Materials. In: Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications (AMTA '08), Advanced Technology For Acoustics & Music, Bucharest, Romania, June 24-26, 2008, ISBN: 978-960-6766-74-9, ISSN 1790-5095.
ROSCA, C. (2002). Vibratii mecanice (Mechanical Vibrations). Editura Infomarket Brasov, ISBN 973-8204-24-0.
STANCIU M. D.; CURTU, I.; ITU, C.; GRIMBERG, R. (2008). Dynamical Analysis with Finite Element Method of the AcousticPlates as Constituents of the Guitar. PRO LIGNO Journal 4(1): 41-54. 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Decembrie 2008