ProLigno / ProLigno 2009 Numarul 1  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea disciplinei:
MASINI-UNELTE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI (MUPL)

Semestrul / Anul de studiu: semestrele 5 si 6 / anul III

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivele disciplinei:
Pentru partea I - Cinematica. Organologia. Comanda
     - Insusirea notiunilor de baza privind cinematica generarii suprafetelor pieselor din lemn, definirea si
     analiza structurii lanturilor cinematice ale MUPL.
     -Cunoasterea modalitatilor de actionare si reglare a lanturilor cinematice ale MUPL.
     -Identificarea elementelor de structura organologica ale MUPL.
     -Insusirea notiunilor legate de comanda MUPL.

Pentru partea a II - a - Constructia. Functionarea. Reglarea
     -Cunoasterea importantei si a locului masinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului în procesul de
      productie precum si domeniul de utilizare al acestora.
     -Insusirea notiunilor de baza privind constructia si utilizarea masinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului.

Continutul disciplinei:
Materialul predat la curs în cadrul disciplinei este structurat pe doua parti si anume:

PARTEA I - Cinematica. Organologia. Comanda
     - Notiuni introductive. Definitii. Particularitatile tehnologice ale prelucrarii lemnului. Clasificarea si simbolizarea MUPL.
     - Bazele teoretice ale generarii suprafetelor din lemn.
     - Cinematica MUPL.
     - Reglarea lanturilor cinematice.
     - Subansambluri si organe de masini specifice MUPL.
     - Sistemele de comanda ale MUPL.

PARTEA a II-a - Constructia. Functionarea. Reglarea
     - Gatere.
     - Ferastraie panglica.
     - Ferastraie circulare.
     - Masini de rindeluit.
     - Masini de frezat.
     - Masini de gaurit.
     - Strunguri si masini de strunjit.
     - Masini de slefuit si lustruit.

Cunostintele dobândite la orele de curs sunt fixate în cadrul orelor de laborator. Fiecare parte (serie de lucrari) se încheie cu un test scris de verificare a cunostintelor dobândite. Lucrarile abordeaza urmatoarea tematica:

PARTEA I - Cinematica. Organologia. Comanda
     - Intocmirea schemei cinematice a masinii de rindeluit la grosime MRG-8.
     - Intocmirea schemei cinematice a ferastraului panglica FP-4.
     - Intocmirea schemei cinematice a masinii verticale de frezat MNF-10.
     - Intocmirea schemei cinematice a masinii de frezat cu ax superior FAS.
     - Intocmirea schemei cinematice a masinii de burghiat multiplu MGM.
     - Intocmirea schemei cinematice a masinii de îndreptat pe patru fete IP-4.
     - Intocmirea schemei cinematice a strungului pentru lemn SL-2.
     - Intocmirea schemei cinematice a masinii de frezat cu comanda numerica Fromia 808.
     - Intocmirea schemei cinematice a centrului de prelucrare cu comanda numerica ISEL.

PARTEA a II-a - Constructia. Functionarea. Reglarea
     - Determinarea parametrilor cinematici ai MUPL: masina verticala de frezat MNF10 si masina de       rindeluit la grosime MRG 8.
     - Determinarea parametrilor dinamici ai MUPL: masina verticala de frezat MNF10.
     - Reglarea cinematica si tehnologica a MUPL: masina verticala de frezat MNF10.
     - Reglarea cinematica si tehnologica a MUPL: masina de rindeluit la grosime MRG 8.
     - Reglarea cinematica si tehnologica a MUPL: masina de frezat cu ax superior FAS.
     - Reglarea cinematica si tehnologica a MUPL: masina de gaurit multiplu MGM.
     - Reglarea cinematica si tehnologica a MUPL: masina de îndreptat pe patru fete IP4.
     - Reglarea cinematica si tehnologica a MUPL: strungul pentru lemn SL2.
     - Reglarea cinematica si tehnologica a MUPL: ferastraul panglica FP4.

Orele de proiect, sustinute în semestrul II, au ca obiectiv principal realizarea proiectului unei masini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Pe baza analizei masinilor-unelte similare, a datelor culese din literatura de specialitate si a unor caracteristici impuse, fiecare student trebuie sa parcurga principalele etape de proiectare:
     - Analiza stadiului actual al masinilor-unelte din grupa în cauza.
     - Calculul cinematic si dinamic al procesului de taiere la masina în cauza.
     - Intocmirea schemei cinematice si calculul lanturilor cinematice de baza.
     - Stabilirea capacitatii de lucru si constructia diagramelor de utilizare rationala a masinii.
     - Realizarea schemei cinematice a masinii.
     - Schema de organizare a locului de munca la masina.

Istoricul disciplinei:
     Inclusa în categoria disciplinelor ingineresti de domeniu, disciplina Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului este o disciplina de baza în pregatirea inginereasca din domeniul Ingineriei FORESTIERE.
     Sub diferite titulaturi si continuturi, disciplina se regaseste în planurile de învatamânt ale "Scolii Superioare de Silvicultura" înca din anul 1906 !
     În perioda 1932-1948, sub titulatura "Ferastrae si Masini forestiere" a fost predata de conf.ing. Dumitru SBURLAN.
     Urmare a Reformei Învatamântului Românesc din anul 1948 si înfiintarea Învatamântului Superior Forestier, în structura Institutului de Explotare si Industrializare a Lemnului - IEIL, pentru sectia "Industrializarea Lemnului", în planul de învatamânt a fost prevazuta si disciplina "Masini si organe de masini", în anii III si IV de studiu (anii universitari 1948-1950).
     In perioada 1951-1955 apare sub titulatura "Masini-unelte si scule pentru prelucrarea lemnului", titular conf.ing. Petre SUCIU.
     In perioda 1956-1957, când specializarea "Industrializarea Lemnului" a fost trecuta în structura Facultatii de Mecanica, disciplina s-a predat sub titulatura "Masini-unelte" (la anii III si IV), titular conf.ing. Petre SUCIU.
     In anul universitar 1957-1958 s-a regasit în planul de învatamânt sub denumirea "Masini-unelte si scule pentru prelucrarea lemnului"' titular fiind sef lucr.ing. C. KIRITESCU.
     Odata cu infiintarea Facultatii de Industrializarea Lemnului, în anul 1959 prin HCM 1412/26.09.1959, disciplina se regaseste si în noile planuri de învatamânt sub denumirea "Masini-unelte si scule pentru prelucrarea lemnului" (pâna în anul 1970), avându-l ca titular de disciplina pe domnul sef lucr.ing. Aurel RADU.
     In perioada 1970-1985, disciplina s-a intitulat "Masini-unelte", apoi, începând din anul 1985, disciplina s-a predat la toate specializarile din facultate sub denumirea "Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului", în semestrele 6 si 7 (anii III si IV), titular Prof.dr.ing. Aurel RADU.
     Incepand cu anul universitar 1991-1992, partea întâi a cursului - Cinematica. Organologia. Comanda - a fost preluata de sef lucr.dr.ing. Gavril BUDAU, iar partea a II-a - Constructia. Functionarea. Reglarea - de catre Prof.dr.ing. Aurel RADU (pâna la pensionare), apoi în perioada 1994-2006 de catre Prof.dr.ing. Nicolae TARAN si începând din anul 2007, de catre Prof.dr.ing. Mihai ISPAS.
     In noile planuri de învatamânt, începând cu anul universitar 2005-2006, disciplina se regaseste sub titulatura: "Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului" (semestrele 5 si 6) la programul de studii "Ingineria Produselor Finite din Lemn" si respectiv sub titulatura "Masini-unelte si agregate în industria lemnului" (semestrele 5 si 6) la programul de studii "Ingineria Prelucrarii Lemnului". Titularii disciplinei sunt: Prof.dr.ing. Gavril BUDAU (la partea I, începând din 1990) si Prof.dr.ing. Mihai ISPAS (la partea a II-a, începând din 2007).
     In decursul anilor, în diferite perioade, la activitatile de lucrari practice (laborator si proiect) au mai colaborat: sef lucr.ing. Cornelia CIPAIAN, dr.ing. Ion CIMPOIA, conf.dr.ing. Dietmar BRENNDORFER, prof.dr.ing. Ivan CISMARU.

Titularii disciplinei în prezent:
Partea I:

     Prof.dr.ing. Gavril BUDAU, absolvent al Facultatii de Industrializarea Lemnului Brasov, promotia 1975.
Titlul tezei de doctorat: "Cercetari teoretice si experimentale cu privire la optimizarea functionala si constructiva a mecanismelor de avans ale masinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului", sustinuta în luna octombrie 1988 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.
Lucrari publicate în domeniu:
     - Budau, G. (2008). Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Partea I. Cinematica. Organologia. Comanda. Editura Universitatii Transilvania din Brasov. ISBN 978-973-598-271-3.
     - Budau, G. (1994). Cinematica masinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului. Editura "Lux Libris"
        Brasov. ISBN 973-96308-5-5.
     - Budau, G. (1998). Cinematica masinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului - Editia a II-a. revizuita si
        adaugita. Editura "Lux Libris" Brasov. ISBN 973-9240-99-2.
    - Budau, G., Ispas, M., Câmpean, M. (2003). Kinematics of Woodprocessing Machine-Tools. Editura
        Universitati "Transilvania" din Brasov. ISBN 973-635-226-9.
Titluri/Premii/Distinctii:
        - Director Colegiul Universitar Forestier, Economic si de Informatica 1992 - 1995.
        - Secretar stiintific Universitatea Transilvania Brasov 1996 - 1998.
        - Director Departamentul Relatii Internationale 1998 - 2000.
        - Prodecan Facultatea de Industria Lemnului 2004.
        - Decan Facultatea de Industria Lemnului 2004 - prezent.
        - Diploma de Onoare acordata de Ministerul Educatiei si Învatamântului - iunie 1989.
        - Diploma Jubiliara si Medalia "50 Ani de Învatamânt Superior la Brasov" - octombrie 1988.
Limbi straine: franceza, engleza

Partea a II-a:
        Prof.dr.ing. Mihai ISPAS, absolvent al Facultatii de Industria Lemnului Brasov, promotia 1990.
Titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul prelucrarii lemnului pe masinile de frezat cu ax vertical în vederea optimizarii constructive si functionale", sustinuta în luna martie 2000 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.
Lucrari publicate în domeniu:
        - Ispas, M., Budau, G., Câmpean, M. (2004). Woodworking Machine-Tools. Kinematics-Components-Control. Editura Universitatii "Transilvania" Brasov.
        - Ispas, M. (2004). Machines and Units for Woodworking. Editura Universitatii "Transilvania" Brasov.
Titluri/Premii/Distinctii:
        - Secretar stiintific Facultatea de Industria Lemnului 2006 -prezent.
        - Includere în Hübner's Who is Who Enciclopedia Personalitatilor din România 2008.
Limbi straine: franceza, engleza.

Perspective si oportunitati:
        Dezvoltarea viitoare a disciplinei are în vedere urmatoarele directii principale:
        - Completarea resurselor bibliografice ale disciplinei prin publicarea partii a 2-a a cursului "Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Partea a II-a. Constructie. Functionare. Reglare."
        - Utilizarea bazei materiale a laboratorului, înnoita cu noul centru de prelucrare cu comanda numerica în 4 axe, tip ISEL GFV 102/112-SW, precum si cu aparatura de cercetare de ultima ora, pentru realizarea unor cercetari proprii. Prin aceasta se ating doua obiective majore: atât crearea bazei de participare la evenimente stiintifice internationale de prestigiu si în proiecte de cercetare finantate din diverse surse cât si permanenta actualizare a cursului.
        - Organizarea de vizite de studiu la firme din domeniu pentru actualizarea continua a materialelor didactice aferente disciplinei.

 


      

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Martie 2009