ProLigno / ProLigno 2009 Numarul 1  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

TESTAREA PLANEITATII UNOR PANOURI COMPOZITE DESTINATE FABRICARII MOBILEI

Camelia COSEREANU
Sef.lucr.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov- Facultatea Industria Lemnului
Adresa: Str. B-dul Eroilor, nr. 29, 500036 Brasov
Tel: 0040 268 415315, Fax: 0040 268 415315
E-mail:cboieriu@unitbv.ro

Luminita BRENCI
Conf.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov- Facultatea Industria Lemnului
Adresa: Str. B-dul Eroilor, nr. 29, 500036 Brasov
Tel: 0040 268 415315, Fax: 0040 268 415315
E-mail:brenlu@unitbv.ro

Dumitru LICA
Conf.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov- Facultatea Industria Lemnului
Adresa: Str. B-dul Eroilor, nr. 29, 500036 Brasov
Tel: 0040 268 415315, Fax: 0040 268 415315
E-mail: cboieriu@unitbv.ro

Rezumat:
Lucrarea prezinta rezultatele unei cercetari experimentale privind caracteristica importanta pe care trebuie sa o indeplineasca panourile din constructia mobilei si anume planeitatea, in conditiile utilizarii unor placi cu structura compozita, realizate prin incleierea lamelelor din specii diferite: paltin, cires si nuc. Utilizarea unor specii diferite de lemn in cadrul aceluiasi panou ridica probleme de deformabilitate, datorita coeficientilor de umflare si contragere diferiti. Planeitatea initiala, obtinuta in urma operatiei de calibrare, care asigura o precizie optima de prelucrare la forma a panoului, verificata ulterior, da indicatii asupra mentinerii stabilitatii acesteia in timp. Verificarea planeitatii este obligatorie in cazul propunerii de tehnologii si structuri noi de panouri, iar lucrarea de fata propune o metoda de determinare acreditata a planeitatii, utilizând un echipament performant, cu precizie mare de masurare, echipament aflat in dotarea Facultatii de Industria Lemnului, in cadrul Laboratorului de Testare a Preciziei de Fabricatie in Industria lemnului, acreditat RENAR.

Cuvinte cheie: precizia de masurare, planeitate, placi cu structura compozita, stabilitate, OptoDesQ.

BIBLIOGRAFIE
CISMARU, M. (1998). Cercetari privind influenta contragerii furnirelor asupra stabilitatii formei panourilor furniruite. Teza de doctorat (Research Concerning the Influence of Veneer Shrinkage Upon Shape Stability of Veneered Panels. PhD Thesis). Universitatea Transilvania Brasov.
CISMARU, I.; CISMARU, M.; FOTIN, A.; BOIERIU C. (2005). Proiectarea tehnologica in industria lemnului. Prelucrare la forma si dimensiuni. Vol.I. (Technological Design in Wood Industry. Processing to Shape and Dimensions. Vol.I). Editura Universitatii Transilvania Brasov.
BOIERIU, C. (2007). Panouri compozite lignocelulozice. Panouri din lamele de lemn masiv. Editura Universitatii Transilvania Brasov, ISBN (10) 973-635-843-7, (13) 978-973-635-843-2.
ISTRATE, V; ISTRATE, V.S. (2007). Placi compozite din lemn cu textura transversala (Wood Composite Panels with Transversal Texture), revista ProLigno Vol.3, nr.4-2007, pg.55-64, ISSN 1841-4737.
CIONCA, M.; BADESCU, L.; ZELENIUC, O.; GURAU, L. (2006). Panouri obtinute din crengi (Panels Made of Crosscut Branches), revista ProLigno Nr.4, Vol.2 Decembrie, 2006. pg. 35-42. Editata de Fundatia PROLIGNO, ISSN 1841-4737.
BRENCI L.; BOIERIU C. (2007) - Testarea preciziei de prelucrare in Industria Lemnului. Partea 1. Metoda si aparatura de masurare (Testing the Processing Accuracy in Wood Industry. Part 1 - Measuring Method and Equipment), Revista ProLigno vol 3, nr.2, 2007, ISSN 1841-4737, pag. 69-77.
BOIERIU, C.; CISMARU, I.; BRENCI, L. (2008) - Testarea preciziei de prelucrare in Industria Lemnului. Partea 2. Posibilitati de testare CADesQ (Testing the Processing Accuracy in Wood Industry. Part 2 - Testing Possibilities) Revista Pro Ligno, vol. 4, nr. 1, 2008, ISSN 1841-4737, pag. 67-73.
BRENCI, L.; CISMARU I.; BOIERIU C. (2008) - Rugozitatea suprafetelor lemnoase interpretata prin utilizarea a doua metode de masurare (The Roughness of Wood Surfaces Interpreted Through Two Measuring Methods). Revista Pro Ligno, vol. 4, nr. 3, 2008, ISSN 1841-4737, pag. 67-74.
*** SR EN 952:2002 - Planeitatea generala si locala. Metoda de masurare.
*** STAS 770-88 - Mobilier din lemn. Conditii generale.
*** Manualul de utilizare pentru echipamentul OptoDesQ. Firma Hecht Electronic A.G., 2003.


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Martie 2009