ProLigno / ProLigno 2009 Numarul 1  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENTA USCARII PATOLOGICE A LEMNULUI DE STEJAR PEDUNCULAT (Quercus robur L.) ASUPRA STRUCTURII ACESTUIA

Dumitru LICA
Conf.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov- Facultatea Industria Lemnului
Adresa: Str. B-dul Eroilor, nr. 29, 500036 Brasov
Tel: 0040 268 415315, Fax: 0040 268 415315

Camelia COSEREANU
Sef.lucr.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov- Facultatea Industria Lemnului
Adresa: Str. B-dul Eroilor, nr. 29, 500036 Brasov
Tel: 0040 268 415315, Fax: 0040 268 415315
E-mail:cboieriu@unitbv.ro

Rezumat:
Stejarul pedunculat este una dintre cele mai raspandite specii de lemn din Europa, fiind intalnit de la Nord la Sud din Norvegia pana in Sicilia iar de la Vest la Est din Marea Britanie pana in Muntii Urali. In Romania, primele semnalari despre uscarea patologica (pe picior) a arborilor de stejar au aparut incepand cu anul 1910 in Banat, mai exact in zonele Lugoj si Caransebes. Cele mai afectate specii de cvercinee sunt stejarul pedunculat si gorunul, esente cu valoare estetica ridicata si utilizate pe scara larga la fabricarea mobilierului. Avand in vedere ca mobilierul trebuie sa indeplineasca anumite conditii: estetice, functionale si de siguranta, determinarea influentei gradului de uscare pe picior a stejarului pedunculat asupra structurii si implicit asupra proprietatilor acestuia reprezinta o necesitate. Lemnul de stejar are o structura complexa, din cauza numarului mare de celule si a dispozitiei acestora. Cercetarile efectuate au stabilit ca structura lemnului nu este afectata la arborii aflati pana in gradul 4 de uscare, astfel ca acesta se poate utiliza la fabricarea mobilierului atat sub forma de lemn masiv cat si prelucrat in furnir estetic.

Cuvinte cheie: stejar pedunculat, uscare patologica, structura lemnului.

BIBLIOGRAFIE
ALEXE, A. (1986). Analiza sistemica a fenomenului de uscare a cvercineelor si cauzele acestuia (Systemic Analysis of the Drying of Oak Wood and Its Causes). Revista padurilor nr.1.
BADEA, O. (1991). Starea de sanatate a padurilor din Europa la nivelul anului 1988 (Sanety State of European Forests in 1988). Revista padurilor nr. 3.
BONNEAU, M. (1994). Les deperissements a causes multiples, caracteristiques generales. Revue forestiere francaise nr. 5.
FILIPOVICI, J. (1964). Studiul lemnului, Vol.I. (Study of Wood, Vol.I). Editura didactica si pedagogica Bucuresti.
LICA, D. (2001). Contributii la studiul posibilitatilor de utilizare a lemnului de stejar pedunculat (Quercus robur), aflat in diferite grade de uscare patologica in industria de fabricare a mobilei (Contributions to the Study of Utilization Possibilities of Common Oak Wood (Quercus robur) with Different Degrees of Pathological Drying Within Furniture Manufacturing Industry. PhD Thesis, Transilvania University of Brasov.
*** (1993). SR ISO 3129-1993 - Lemn. Prelevare de arbori de proba si busteni pentru determinarea proprietatilor fizice si mecanice ale lemnului din arborete omogene (Wood. Prelevation of Test Trees and Logs for the Determination of the Physical and Mechanical Properties of Wood from Homogenous Growth Areas).
*** (1993). Cercetari privind evolutia fenomenului de uscare la arborii de cvercinee (Research Concerning the Evolution of the Pathological Drying Phenomenon at Oak Trees). Research Contract C715/I.S.B3/1993 ICAS & INL Bucuresti.


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Martie 2009