ProLigno / ProLigno 2009 Numarul 1  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND PROPRIETATILE FIZICE ALE LEMNULUI DE SALCAM (Robinia pseudacacia L.)

Mihaela POROJAN
Sef lucr.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr.29, 500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 412921/int. 192. Fax: +40 268 415315.
E-mail: mporojan@unitbv.ro

Rezumat:
Lucrarea prezinta valorile experimentale obtinute pentru principalele proprietati fizice ale lemnului de salcam din Romania, respectiv: umiditatea in stare verde, masa volumica la diferite valori ale umiditatii, coeficientii de contragere si umflare totala si pentru variatia cu 1% a umiditatii din membrana celulara. In acest sens, s-au realizat determinari pe lemn de salcam recoltat din doua zone geografice diferite din Romania, respectiv Nord - zona Carei si Sud - zona Arges.
In urma studiului experimental realizat s-au obtinut urmatoarele valori medii: pentru lemnul de salcam din Nord umiditatea lemnului in stare verde a fost 35,11%, densitatea absoluta a fost de 664kg/m3, coeficientii de contragere radiala, tangentiala si longitudinala au fost 5,21%, 7,46% si 0,21% cu un coeficient de anizotropie de 1,431, iar coeficientii de umflare radiala, tangentiala si longitudinala au fost 4,70%, 7,30% si 0,19%. Valori apropiate, fara diferente semnificative s-au obtinut si pentru lemnul de salcam din Sud, la care umiditatea lemnului in stare verde a fost de 36,42%, densitatea absoluta a fost de 651kg/m3, coeficientii de contragere radiala, tangentiala si longitudinala au fost 5,25%, 7,39% si 0,21%, cu un coeficient de anizotropie de 1,407, iar coeficientii de umflare radiala, tangentiala si longitudinala au fost 4,99%, 7,22% si 0,27%.

Cuvinte cheie: lemn de salcam, proprietati fizice, umiditate, masa volumica, contragere, umflare, coeficient de anizotropie.

BIBLIOGRAFIE
ADAMOPOULOS, S., VOULGARIDIS, E., (2003). Dimensional Changes of Extracted and Non-Extracted Small Wood Specimens of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.). Holz als Roh- und Werkstoff 60, Springer-Verlag, p. 264-268.
BELDEAN, E. (2001). Produse forestiere si studiul lemnului (Forest Products and Study of Wood). Universitatea Transilvania din Brasov.
CISMARU, M.(2003). Fizica si mecanica lemnului (Wood Physics and Mechanics). Universitatea Transilvania din Brasov.
GIORDANO, G. (1971). Tecknologia del Legno. (1) Unione Tipografica - Editrtice, Torino.
FILIPOVICI, J. (1965). Studiul Lemnului, vol. II (Study of Wood, Vol. II). Editura didactica si pedagogica Bucuresti.
KAPITOVIC, S.; KLASNJA, B.; GUZINA, V. (1989). Importance of Structural, Physical and Chemical Properties of Robinia Wood for Its Mechanical Characteristics. Drevarski Vyskum, nr. 122, pp.13-27.
KERESZLESKI, B. (1981). The Black Locust. Unasylva 32 (127), pp23-33.
KOLLMANN, F. (1968) Principles of Wood Science and Technology. Solid Wood. Springer Verlag, Berlin.
PESCARUS, P.; CISMARU, M. (1979). Studiul lemnului - Îndrumar pentru lucrari practice (Study of Wood - Guide for Practical Works), Universitatea din Brasov .
MOLNAR, S., (1995). Wood Properties and Utilisation of Black Locust in Hungary. Drevarsky Vyskum (40):1.
POROJAN, M. (2007). Contributii la studiul proprietatilor fizico - mecanice si tehnologice ale lemnului de salcâm (Contributions to the Study of Physical, Mechanical and Technological Properties of Black Locust Wood). PhD Thesis, Transilvania University of Brasov.
POROJAN, M. (2008). Experimental Study Concernung the Main Indexes of the Macroscopic Structure of Black Locust (Robinia Pseudacacia L). PRO LIGNO 4(2): 31-38.
SELL, J., KROPF, F. (1990). Proprietes et caracteristiques des essences de bois. Lignum, Le Mont, Suisse.
STRINGER, J., OLSON, J. (1987) Radial and Vertical Variation in Stem Properties of Juvenile Black Locust (Robinia pseudoacacia L.). Wood and Fiber Science, vol. 19, nr. 1, p. 59-67.
WAGENFÜHR, R., SCHEIBER, Chr., (1989). Holzatlas, Veb Fachbuchverlag Leipzg.
WITTMANN, Gy., DIVOS, F., BEGO, L., NEMETH, L. (1999) Robinia (Robinia pseudoacacia L.) as a Construction Material and Xylophone Bars. Journal of the Institute of Wood Science, vol. 15, nr. 2. pag. 82-86.
*** SR ISO 4471-1993: Lemn. Prelevare de arbori de proba si busteni pentru determinarea proprietatilor fizice si mecanice ale lemnului din arborete omogene (Wood. Prelevation of Test Trees and Logs for the Determination of Physical and Mechanical Properties of Wood from Homogenous Growth Areas).
*** SR EN 13183-1-2003/AC:2004: Lemn. Continutul de umiditate al unei piese de cherestea. Determinarea prin metoda de uscare (Wood. Determination of Moisture Content of Timber. Oven-Dry Method).
*** STAS 84-87: Lemn. Determinarea masei volumice (Wood. Determination of Density).
*** STAS 85/1-91: Lemn. Determinarea umflarii (Wood. Determination of Swelling).
*** STAS 85/2-91: Lemn. Determinarea contragerii (Wood. Determination of Shrinkage).


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Martie 2009