ProLigno / ProLigno 2009 Numarul 3  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetare-Dezvoltare

         

      Asa cum aminteam intr-un numar anterior al revistei (PRO LIGNO 5(1)-martie 2009), investigatiile privind necesitatile din sectorul lemnului din regiunea Brasov-Covasna din Romania au continuat in cadrul proiectului FP7 "PRO WOOD", prin derularea unor workshop-uri pe cele trei tematici de maxim interes reiesite din analiza stadiului actual:
      - Educatie
      - Cooperarea Cercetare-Intreprinderi
      - Marketing si Tehnologii Informationale.

Worshop-ul EDUCATIE

      S-a desfasurat in data de 24.02.2009 la Facultatea de Industria Lemnului din Brasov, in prezenta reprezentantilor de la scolile cu profil forestier din cele doua judete, de la cateva intreprinderi reprezentantive din zona, precum si a unor parteneri in proiect (ZENIT GmbH, INNO Consult si ASIMCOV).
      Dupa prezentarea rezultatelor analizei stadiului actual, participantii au fost solicitati sa aleaga (prin vot) cele mai importante probleme pentru a fi discutate Alegerea s-a facut dintre urmatoarele neajunsuri, reiesite ca stringente in cadrul analizei stadiului actual:
      1 - Dificultati la recrutarea de personal;
      2 - Lipsa de informatie asupra institutiilor de formare in domeniu;
      3 - Slaba colaborare intre scolile de profil si intreprinderi;
      4 - Oferta educationala nu corespunde cerintelor pietii;
      5 - Slaba calificare a personalului fara studii superioare (absolventi de licee si scoli profesionale);
      6 - Lipsa orientarii vocationale.
      In urma votului exprimat de cei 16 participanti la workshop, au fost selectate (in ordine descrescatoare ca punctaj) problemele 4, 5 si 3 ca fiind cele mai importante.
      Referitor la problematica ofertei educationale, discutiile au relevat necesitatea modificarii programei scolare, in sensul reintroducerii unor discipline de baza, precum desenul tehnic si studiul lemnului, precum si alocarea mai multor ore pentru instruirea practica; aceasta problema putand fi rezolvata numai cu ajutorul Comisiei de Educatie din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Bucuresti, s-a propus ca posibila activitate in cadrul cluster-ului PRO WOOD efectuarea unui lobby la nivelul acestei Comisii.
      Referitor la problematica slabei calificari a absolventilor de licee si scoli profesionale, s-au propus urmatoarele activitati:
      - Organizarea pe plan local a unui concurs profesional de tamplarie pentru cresterea spiritului competitiv al elevilor si totodata crearea unei noi punti de legatura intre scolile si intreprinderile de profil din zona;
      - Lobby pentru restructurarea sistemului profesional prin reinfiintarea scolilor de ucenici si de maistri;
      - Consiliere acordata scolilor pentru elaborarea de proiecte pentru obtinere de fonduri.
Referitor la posibilitatile de imbunatatire a colaborarii intre scolile si intreprinderile de profil din zona, s-au mai propus urmatoarele activitati:
      - Crearea unui cadru organizat de prezentare a intreprinderilor in scoli pentru a face mai bine cunoscute oportunitatile din industria lemnului din regiune, pentru a prezenta diversitatea profesiunilor si a atrage elevii ca viitori angajati;
      - Sprijinirea acordarii de catre intreprinderi a unor burse pentru elevi.
      Analiza matriceala a fezabilitatii activitatilor propuse a permis, in final, selectarea celor mai fezabile trei activitati, pentru a fi realizate in cadrul proiectului, pana la finalizarea acestuia in mai 2010. Acestea sunt:
      * Organizarea unui concurs profesional de tamplarie pentru elevi;
      * Realizarea unui seminar informativ privind programele de finantare actuale;
      * Organizarea unor vizite de prezentare a intreprinderilor in scoli.


Worshop-ul COOPERAREA CERCETARE-INTREPRINDERI

      S-a desfasurat in aceeasi zi, 24.02.2009, la Facultatea de Industria Lemnului din Brasov, in prezenta reprezentantilor institutiilor de cercetare din tara (INL Bucuresti si UTBv), de la cateva intreprinderi reprezentantive din zona, precum si a unor parteneri in proiect (ZENIT GmbH si INNO Consult).
      Neajunsurile semnalate in acest domeniu de analiza stadiului actual au fost:
      1 - Slaba apelare la servicii de consultanta / cercetare din partea intreprinderilor;
      2 - Slaba cooperare intre intreprinderi si institutiile de cercetare;
      3 - Neintelegerea importantei cercetarii;
      4 - Dificultatea gasirii fondurilor de finantare;
      5 - Dificultatea gasirii unor teme de interes comun.
      In urma votului exprimat de participantii la workshop, au fost selectate (in ordine descrescatoare ca punctaj) problemele 2, 5 si 1 ca fiind cele mai importante.
      Referitor la posibilitatile de imbunatatire a cooperarii intre intreprinderi si institutiile de cercetare, s-au propus urmatoarele activitati:
      - Promovarea mai activa a competentelor si serviciilor institutiilor de cercetare in mediul economic;
      - Propunere legislativa care sa forteze producatorul sa isi ateste competentele si calificarea;
      - Propunere legislativa care sa reglementeze activitatile de cercetare;
      - Centralizarea si adaptarea cerintelor din mediul economic la prioritatile in cercetare.
Pentru depasirea dificultatii gasirii unor teme de interes comun, s-au propus urmatoarele activitati:
      - Realizarea unui site de informare tehnica;
      - Organizarea unor workshop-uri pe grupuri tematice (de ex. finisare, uscare, prelucrare pe CNC etc.);
      - Elaborarea unei brosuri de protectia muncii;
      - Audituri tehnice in intreprinderi.
      Analiza matriceala a fezabilitatii activitatilor propuse a condus la selectarea a doua activitati principale, pentru a fi realizate in cadrul proiectului, si anume:
      * Organizarea unor workshop-uri pe grupuri tematice;
      * Audituri tehnice in intreprinderi.


Worshop-ul MARKETING SI TEHNOLOGII INFORMATIONALE      S-a desfasurat in ziua de 25.02.2009, la Incubatorul de Afaceri din Sf. Gheorghe, in prezenta reprezentantilor intreprinderilor din zona, membre ale ASIMCOV, firme de ICT din zona, precum si a unor parteneri in proiect (ZENIT GmbH si INNO Consult). Neajunsurile semnalate in acest domeniu de analiza stadiului actual au fost:
      1 - Prezenta scazuta pe web a intreprinderilor;
      2 - Solutiile tip comert electronic nu prezinta interes;
      3 - Lipsa viziunii strategice in intreprinderi;
      4 - Peste 50% din intreprinderi nu sunt membre intr-o asociatie;
      5 - Se realizeaza produse cu valoare adaugata mica;
      6 - Orientarea prioritara spre pietele interne;
      7 - Lipsa de personal calificat pentru activitati de marketing;
      8 - Lipsa de incredere in prezentarile web.
     In urma votului exprimat de participanti, au fost selectate (in ordine descrescatoare ca punctaj) problemele 2, 3 si 7 ca fiind cele mai importante.
      Referitor la problematica solutiilor de tip e-commerce, s-a propus organizarea unui seminar de informare despre utilizarea si avantajele acestei modalitati modern de marketing si vanzari, precum si crearea unui portal pentru industria lemnului.
      Referitor la lipsa viziunii strategice in intreprinderi, s-au propus urmatoarele activitati de imbunatatire a situatiei:
      * Identificarea unor resurse financiare de sprijinire a participarii la targuri/expozitii internationale;
      * Formarea unor grupuri tematice care au ca obiectiv dezvoltarea unor servicii comune si produse specifice pentru membrii Ko-Fa;
      * Achizitionarea de masini/tehnologii care sa poata fi utilizate in comun de membrii cluster-ului.
      Referitor la lipsa de personal calificat pentru activitati de marketing, s-au propus urmatoarele activitati:
      - Stabilirea unei sectii de marketing in cadrul Ko-Fa;
      - Organizarea unor seminarii de marketing.
      Analiza matriceala a fezabilitatii activitatilor propuse a condus la selectarea a patru activitati principale, pentru a fi realizate in cadrul proiectului, si anume:
      * Identificarea unor resurse financiare pentru participare la targuri/expozitii internationale;
      * Organizarea unor seminarii de informare despre e-comert si marketing;
      * Crearea unui serviciu de marketing si vanzari in cadrul Ko-Fa;
      * Achizitionarea de masini/tehnologii care sa poata fi utilizate in comun de catre toate institutiile din clusterul lemnului.

Detalii pivind calendarul de implementare a activitatilor propuse si informatii suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.prowood.ro

Material realizat de:
Prof.dr.ing. Mihaela CAMPEAN
Prof.dr.ing. Gavril BUDAU
Prof.dr.ing. Mihai ISPAS

 

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Octombrie 2009