ProLigno / ProLigno 2009 Numarul 4  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetare-Dezvoltare

         CREAREA SI IMPLEMENTAREA UNEI METODOLOGII DE CERCETARE STIINTIFICA PERFORMANTA PRIVITOARE LA RESTAURAREA-CONSERVAREA LEMNULUI (MOBILEI) SI ECO-DESIGN IN VIZIUNEA DEZVOLTARII DURABILE

Proiect IDEI de cercetare exploratorie, cod ID-856/2008

CADRUL GENERAL
      Proiectul cu o durata de desfasurare de 3 ani (2009-2011), cu finantare de la bugetul de stat in valoare totala de 1.000.000 lei, se inscrie in Programul National de Cercetare PN II, la categoria Proiecte de cercetare exploratorie tip IDEI. Proiectul a fost evaluat, aprobat si propus spre finantare de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare (UEFISCSU) in urma competitiei nationale de granturi din 2008, fiind actualmente in derulare conform Contractului de finantare nr. 1238/2008, Act aditional 1/2009.
      Proiectul se inscrie in cercetarea de frontiera vizand crearea si implementarea originala a unui instrument metodologic de cercetare stiintifica avansata pentru restaurarea-conservarea mobilierului si eco-design, bazat pe microscopie optica si electronica, spectrofotometrie FTIR si micro-spectrofotometrie FTIR. Proiectul vizeaza dezvoltarea cunoasterii privind structura si compozitia materialelor de baza utilizate in aceste domenii (lemn, adezivi, materiale de finisare, rasini de consolidare) si aducerea unor contributii la integerea mecanismelor implicate in fenomenele de imbatranire /degradare ale acestora. Proiectul abordeaza domenii interdisciplinare implicand cercetari multi- si interdisciplinare pentru care cooperarea inter-institutionala la nivel national si international este importanta.

OBIECTIVE STIINTIFICE
2009
1.1 Fundamentarea metodologiei.
1.2 Caracterizarea structurala si identificarea materialelor pentru restaurare si eco-design prin microscopie optica.

2010
2.1 Caracterizarea micromorfologica a materialelor pentru restaurare si eco-design prin microscopie electronica.
2.2 Analiza structurii chimice a materialelor pentru restaurare si eco-design prin spectrofotometrie in IR.
2.3 Determinarea simultana a caracteristicilor micro-structurale si a structurii chimice a materialelor pentru restaurare si eco-design prin micro-spectrofotometrie FTIR.

2011
3.1 Integrarea metodelor de investigare abordate pentru stabilirea unor corelatii intre caracteristicile micro-structurale ale materialelor si proprietatile macroscopice ale acestora, respectiv comportarea in diverse procese.
3.2 Implementarea metodelor performante de investigare pentru studiul unor fenomene de degradare si imbatranire a materialelor si intelegerea mecanismelor implicate.

REZULTATE
      In conformitate cu structura proiectului, in decursul anului 2009 au fost cuprinse urmatoarele activitati asociate obiectivelor stiintifice precizate:
Obiectiv 1.1 (realizat si raportat in septembrie 2009):
      - Elaborarea conceptului global de abordare a cercetarii.
      - Elaborarea metodologiei de prelevare, pregatire, vizualizare probe in functie de tipul de material si       tehnica microscopica.
      - Teste preliminare microscopie:
 
 
Stejar - sectiune transversala - tehnica prin transmisie TOM
Stejar - sectiune transversala - tehnica prin reflexie ROM (RLM)
 
 
Sectiune suport brad furniruit cu mahon si finisat cu selac- tehnica ROM in lumina vizibila
Sectiune suport brad furniruit cu mahon si finisat cu selac - in lumina UV - fluorescenta

Obiectiv 1.2 (in curs de finalizare pentru raportare decembrie 2009):
- Caracterizarea microstructurala si identificarea speciilor lemnoase utilizate pentru mobilierul istoric - concretizata prin elaborarea unui catalog electronic continand fise de caracterizare macroscopica si microscopica a 22 specii indigene si exotice.
- Caracterizarea macro- si microstructurala a unor resurse lemnoase secundare pentru eco-design (lemn juvenil, lemn din crengi).
- Caracterizare microstructurala a altor materiale pentru restaurare si eco-design.

DISEMINAREA REZULTATELOR
      - Conferinte internationale: BRAMAT 2009 - Brasov (2 lucrari), ICWSE 2009 - Brasov (8 lucrari), DAAAM International Symposium 2009 - Viena, (1 lucrare), Meeting of COST Action FP0802 - May 2009, Viena (1 lucrare).
      - Publicatii in reviste ISI si cotate in baze de date internationale: Environmental Engineering and Management Journal EEMJ, volume 8, Issue 4/2009, pp. 669-678, pp. 1582-9596; European Journal of Wood and Wood Products (Holz als Roh und Werkstoff). Vol.67 (2)/2009: pp: 219-227; Pro Ligno, vol.5, nr. 4/2009.
      - Expozitii de restaurare: Restaurarea mobilei:  - stiinta, arta, mestesug, Facultatea de Industria Lemnului (mai-iunie 2009), Expozitie restaurare in cadrul Muzeului Satului Stroesti-Arges (caracter permanent, vernisata in iulie 2009 in cadrul Sesiunii XXXVII a Societatii Cultural-Stiintifice Stroesti-Arges), prezentarea unor obiecte restaurate in cadrul standului Facultatii de Industria Lemnului la BIFE 2009, Stiinta si restaurare - expozitie in cadrul ETNOVEMBER 2009.

MULTUMIRI
Adresam sincere multumiri CNCSIS pentru suportul financiar al proiectului.


Colectivul de cercetare:
Prof. dr. chim. Maria Cristina TIMAR (director proiect)
Conf. dr. ing. Lidia GURAU
Prof. dr. ing. Marina CIONCA
Prof.dr. ing. Dumitru LICA
Dr. ing. Alin OLARESCU

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Ianuarie 2010