ProLigno / ProLigno 2009 Numarul 4  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea disciplinei: MOBILA

Semestrul / Anul de studiu: semestrele I si II, anul IV

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivele disciplinei:
      Insusirea de catre studenti, mai intai a unor cunostinte despre structura mobilierului, legatura dintre antropometrie si dimensionarea acestuia precum si principalele notiuni legate de proiectarea mobilierului. In partea a doua, disciplina isi propune ca studentii sa dobandeasca cunostinte specifice tehnologiei producerii acestuia pornind de la debitarea lemnului si a semifabricatelor pe baza de lemn si a prelucrarii acestora la forma si dimensiuni.

Continutul disciplinei:
Materialul predat la curs in cadrul disciplinei este structurat pe doua parti
Partea I.
     - Caracteristici generale de calitate ale mobilierului, clasificarea produselor si elaborarea proiectelor de
     mobilier.
     - Structura produselor - din lemn masiv decupat si curbat, din furnire mulate, din panouri si placi
     celulare.
     - Elaborarea formei produselor si legile compozitiei.
     - Tipizarea in proiectarea mobilierului.
     - Unificarea, normalizarea si modularea.
     - Principii ergonomice aplicate la proiectarea mobilierului.
     - Proiectarea mobilierului de depozitare, de sedere si odihna si a celui tapitat.
Partea a II-a
     - Debitarea lemnului masiv si a semifabricatelor pe baza de lemn.
     - Prelucrarea la forma si dimensiuni a reperelor din lemn masiv prin operatii tehnologice de indreptare,
     rindeluire la grosime, insemnare si decupare, frezare, cepuire, gaurire.
     - Acoperirea suprafetelor panourilor prin furniruire si caserare.
     - Prelucrarea la forma si dimensiuni a panourilor prin formatizare, frezare etc.
     - Tehnologii SOFTFORMING si POSTFORMING
     - Slefuirea suprafetelor furniruite si din lemn masiv.

Orele de predare (curs) sunt completate cu ore de proiect si de laborator.
Proiectul cuprinde:
      - Studiu de produs (structura, forma, compartimentare).
      - Stabilirea dimensiunilor de gabarit a piesei proiectate.
      - Descrierea tehnica a produsului.
      - Intocmirea nomenclatorului de repere.
      - Executarea desenelor de ansamblu si detalii si a celor de executie.
      - Calculul necesarului de materii prime.
      - Calculul suprafetelor de incleiere, slefuire si finisare.
      - Intocmirea fisei consumurilor de materii prime, materiale tehnice si tehnologice si accesorii.
      - Intocmirea fiselor tehnologice pentru repere si complexe din structura produsului.

  Orele de laborator au urmatoarea tematica:

      - Alegerea solutiei de ambalare pentru produsul proiectat.
      - Stabilire materialelor care intra in componenta ambalajului.
      - Descrierea tehnica a ambalajului.
      - Fisa consumurilor pentru materialele utilizate la ambalare.
      - Desenul ambalajului.
      - Incarcarea mobilierului in mijloacele de transport si consolidarea in acestea.

Istoricul disciplinei:
      Din 1959, anul constituirii Facultatii de Industria Lemnului, disciplina s-a numit Tehnologia Fabricarii Mobilei si a fost predata studentilor anului V de catre conf. dr. ing. Ion FLORESCU. Incepand cu anul 1978 aceasta a fost preluata de catre conf.dr.ing. Valentin NASTASE.Ulterior, disciplina s-a numit "Proiectarea, Fabricarea si Fiabilitatea Mobilei", denumire sub care a fost preluata de catre conf.dr.ing. Dumitru LICA in anul 2003. Cu incepere din anul universitar 2008-2009, prin trecere la Programul Bologna, disciplina si-a schimbat denumirea in "Mobila".
     

Titularul disciplinei:
Prof.dr.ing. Dumitru LICA, absolvent al Facultatii de Industrializare a Lemnului, promotia 1982.
      - Titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul posibilitatilor de utilizare a lemnului de stejar pedunculat (Quercus robur), aflat in diferite grade de uscare patologica in industria de fabricare a mobilei", sustinuta la Universitatea "Transilvania" din Brasov, in luna decembrie, anul 2001.
Lucrari publicate in domeniul disciplinei:
      - LICA Dumitru, NASTASE Valentin. Proiectarea, fabricarea si fiabilitate mobilei. Ambalarea mobilei.
      Editura Universitatii Transilvania, Brasov, 2003.
      - LICA Dumitru, BOIERIU Camelia. Proiectarea, fabricarea si fiabilitatea mobilei. Proiectarea mobilei.
      Editura Universitatii Transilvania, Brasov, 2005.
      - BOIERIU Camelia, LICA Dumitru, MIHAILESCU Teofil: Mobilier modulat din panouri compozite.
      Proiectare si tehnologie. Editura Universitatii Transilvania, Brasov, 2008.

Perspective si oportunitati:
Evolutia in viitor a disciplinei isi propune sa rezolve urmatoarele:
      - Achizitionarea pentru Laboratorul Polifunctional de Prelucrare a Lemnului a sculelor adecvate masinilor moderne existente in dotarea acestuia, tinand seama de importanta pregatirii practice a studentilor.
      - Sporirea bazei bibliografice a disciplinei prin publicarea lucrarii Proiectarea, fabricarea si fiabilitatea mobilei. Proiectarea mobilierului din cadre. ISBN 973-635-845-3, Editura Universitatii Transilvania, lucrare in curs de aparitie.
      - Reeditarea, la cererea studentilor, a lucrarii Proiectarea, fabricarea si fiabilitatea mobilei. Proiectarea mobilei, aparuta in Editura Universitatii Transilvania in anul 2005. Aceasta lucrare va fi revizuita si completata cu aparitii noi in domeniul fabricarii mobilierului.


 


      

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Ianuarie 2010