ProLigno / ProLigno 2010 Numarul 3  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

CERCETARI PRIVIND CONTINUTUL DE SUBSTANTE EXTRACTIBILE IN APA SI CENUSA PENTRU LEMNUL DE SALCAM DIN DOUA ZONE GEOGRAFICE DIN ROMANIA

Mihaela POROJAN
Sef lucr.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr.29, 500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 412921/int. 192. Fax: +40 268 415315.
E-mail: mporojan@unitbv.ro

Simona-Nicoleta URDEA
Drd.ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr.29, 500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 412921/int. 192. Fax: +40 268 415315.

 

Rezumat:
        Lucrarea prezinta valorile experimentale obtinute pentru continutul de substante extractibile cu apa rece si apa calda si continutul de cenusa la lemnul de salcam recoltat din doua zone geografice diferite din Romania, respectiv Nord - zona Carei si Sud - zona Arges. In urma studiului experimental s-au obtinut urmatoarele valori medii: pentru lemnul de salcam din Nord, continutul de substante chimice extractibile cu apa rece a fost 2,362% cu pH-ul extractului apos de 5,5, continutul de substante chimice extractibile cu apa calda a fost de 4,244% cu pH-ul extractului apos de 4,6, iar continutul de cenusa a fost de 0,417%. Valori apropiate, fara diferente semnificative, s-au obtinut si pentru lemnul de salcam din Sud, la care continutul de substante chimice extractibile cu apa rece a fost 2,414% cu pH-ul extractului apos de 6,5, continutul de substante chimice extractibile cu apa calda a fost de 4,469% cu pH-ul extractului apos de 4,5, iar continutul de cenusa a fost de 0,435%.

Cuvinte cheie: lemn de salcam, substante extractibile, apa rece, apa calda, cenusa.

Bibliografie:
FILIPOVICI, J. (1965). Studiul Lemnului. Vol. II (Study of Wood. Vol. II). Editura didactica si pedagogica Bucuresti.
KAPITOVIC, S.; KLASNJA, B.; GUZINA, V. (1989). Importance Of Structural, Physical And Chemical Properties Of Robinia Wood For Its Mechanical Characteristics. Drevarski Vyskum, nr. 122. Pp.13-27.
KERESZLESKI, B. (1981). The Black Locust. Unasylva 32 (127). Pp23-33.
KUCERA, L.J. (1998). Farbe, Gewebestruktur und charakterstische Fehler des Robinienholzes. Proc.of the "Robinie Rohstoffe fur die Zukunft", Bugac, Hungary.
MOLNAR, S. (1995). Wood properties and utilisation of Black Locust in Hungary. Drevarsky Vyskum (40):1.
PESCARUS, P. (1982). Studiul lemnului. Vol. I (Study of Wood. Vol. I). Universitatea din Brasov.
PETROVICI, V., AGACHE, C. (1999). Chimia si prelucrarea chimica a lemnului. Lucrari practice de laborator, editia a-II-a (Chemistry and Chemical Processing of Wood. Guide for Practical Laboratory Works. 2nd Edition). Reprografia Universitatii Transilvania Brasov.
PETROVICI, V., POPA, V.I. (1997). Chimia si prelucrarea chimica a lemnului. Vol.II (Chemistry and Chemical Processing of Wood. Vol. II). Editura Lux Libris, Brasov.
POROJAN, M. (2007). Contributii la studiul proprietatilor fizico - mecanice si tehnologice ale lemnului de salcam (Contributions to the Study of Physical, Mechanical and Technological Properties of Black Locust Wood). Phd Thesis, Transilvania University of Brasov.
POROJAN, M. (2009). Experimental Study Concerning The Physical Properties Of Black Locust Wood (Robinia pseudacacia L.). PRO LIGNO 5(1):47-56.
SIMIONESCU, Cr. (1972). Chimia lemnului si a celulozei. Vol.I (Wood and Cellulosic Chemistry. Vol. I) Institutul Politehnic Iasi.
STRINGER, J., OLSON, J. (1987). Radial And Vertical Variation In Stem Properties Of Juvenile Black Locust (Robinia pseudoacacia L.). Wood and Fiber Science, vol. 19, nr. 1, pp. 59-67.
WAGENFÜHR, R., SCHEIBER, Chr. (1989). Holzatlas, Veb Fachbuchverlag Leipzg.
WITTMANN, Gy., DIVOS, F., BEGO, L., NEMETH, L. (1999). Robinia (Robinia pseudoacacia L.) As A Construction Material And Xylophone Bars. Journal of the Institute of Wood Science, vol. 15, nr. 2. pp. 82-86.
*** STAS 6749-90. Materii prime fibroase pentru Industria Celulozei si Hartiei. Luarea probelor pentru analiza (Fibrous Raw Material for Cellulose and Paper Industry. Prelevation of Test Samples for Analyses).
*** STAS 6095-90. Materii prime fibroase pentru Industria Celulozei si Hartiei. Pregatirea probelor pentru analiza (Fibrous Raw Material for Cellulose and Paper Industry. Prelevation of Test Samples for Analyses).
*** STAS 7483-91. Materii prime fibroase pentru Industria Celulozei si Hartiei. Determinarea continutului de substante solubile (Fibrous Raw Material for Cellulose and Paper Industry. Determination of Soluble Substances).
*** STAS 6949-73. Materii prime fibroase pentru Industria Celulozei si Hartiei. Determinarea continutului de cenusa (Fibrous Raw Material for Cellulose and Paper Industry. Determination of Ash).
*** STAS 6739-91. Determinarea continutului de umiditate prin metoda de uscare (Determination of Moisture Content, Oven-Dry Method).

 


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 15 Octombrie 2010