ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 2  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND INDICII STRUCTURII MACROSCOPICE PENTRU LEMNUL DE SALCAM (Robinia pseudacacia L.)

Mihaela POROJAN
Sef lucr.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" din Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr.29, 500036 Brasov
Romania Tel: +40 268 412921/int. 192. Fax: +40 268 415315.
E-mail: mporojan@unitbv.ro

 

Rezumat:
Lucrarea prezinta valorile experimentale obtinute pentru indicii structurii macroscopice la lemnul de salcam recoltat din doua zone geografice diferite din Romania, respectiv Nord - zona Carei si Sud - zona Arges. Conditiile pedo-climatice, factorii ecologici si regimul de tratament aplicat padurii actioneaza in ansamblu si influenteaza dezvoltarea arborilor, generand o variatie mare a structurii si proprietatilor fizico-mecanice ale lemnului, de la o specie la alta, in cadrul aceleasi specii, de la un arbore la altul si chiar in cadrul aceluiasi arbore. Sunt considerati indici ai structurii macroscopice: proportia de duramen, proportia de alburn si caracteristicile inelelor anuale. In raport cu aceste caractere macroscopice, direct si usor perceptibile cu ochiul liber, se pot aprecia proprietatile fizice, mecanice si tehnologice ale lemnului care il fac apt pentru diverse utilizari.
In urma studiului experimental realizat s-a constatat ca, in medie, pentru proportia de duramen lemnul de salcam din ambele zone geografice prezinta valori mai mari de 80%, latimea inelelor anuale si latimea zonei de lemn tarziu este mai mare la arborii recoltati din sud cu circa 9%, iar proportia de lemn tarziu este, de asemenea, mai mare pentru arborii recoltati din sud cu circa 5%.

Cuvinte cheie: lemn de salcam, structura macroscopica, duramen, inele anuale.

BIBLIOGRAFIE
DE LOS ANGELES GRAS, M. (1991). Robinia pseudoacacia L. - Anatazioni da una sassegna bibliografica. Societa Agricola e Forestale - gruppo E.N.C.C., Italy.
KAPITOVIC, S.; KLASNJA, B.; GUZINA, V. (1989). Importance of Structural, Physical and Chemical Properties of Robinia Wood for Its Mechanical Characteristics. Drevarski Vyskum, nr. 122, pp.13-27.
KERESZLESKI, B. (1981) The Black Locust. Unasylva 32 (127): 23-33.
MOLNAR, S. (1989). Zusammenhange zwischen Jahrringstruktur, Dichte und Festigkeitseigenschaften des Holzes, Acta Facultatis Ligniensis, pp.9-15.
PESCARUS, P. (1982). Studiul lemnului vol. I (Study of Wood. Vol. I). Printing House of the University in Brasov.
PESCARUS, P.; CISMARU, M. (1979). Studiul lemnului. Indrumar pentru lucrari practice (Study of Wood. Guide for Practical Works). Printing House of the University in Brasov.
PESCARUS, P.; MARINESCU, I. (1977). Cercetari asupra unor proprietati mecanice ale lemnului de salcam (Researches Concerning Some Mechanical Properties of Black Locust Wood). Bulletin of the University in Brasov, vol. XIX.
POROJAN, M. (2007). Contributii la studiul proprietatilor fizico-mecanice si tehnologice ale lemnului de salcam (Contributions to the Study of Physical, Mechanical and Technological Properties of Black Locust Wood). PhD Thesis. "Transilvania" University of Brasov.
*** SR ISO 4471-1993: Lemn. Prelevare de arbori de proba si busteni pentru determinarea proprietatilor fizice si mecanice ale lemnului din arborete omogene (Wood. Sampling of Trees and Logs for the Determination of Physical and Mechanical Properties of Wood from Homogenous Growth Areas).
*** STAS 2557-88: Lemn. Determinarea caracteristicilor inelelor de crestere (Wood. Determination of the Characteristics of Annual Rings).

  

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Iunie 2008