ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 2  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIUL INFLUENTEI UNOR FACTORI ASUPRA EMISIEI DE FORMALDEHIDA LA PLACI DIN ASCHII DE LEMN

Kinga Iudith DAVID
Drd.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
Tel: +40 268 412921/int.166. Fax: +40 268 415315
E-mail: petrovic@unitbv.ro

Valeriu PETROVICI
Prof.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
E-mail: petrovic@unitbv.ro

Octavia ZELENIUC
Sef.lucr.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov - Facultatea de Industria Lemnului
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
E-mail: zoctavia@unitbv.ro

Lucia DUMITRESCU
Prof.dr.ing. - Universitatea "Transilvania" Brasov - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Brasov, Romania
E-mail: lucia.dumitrescu@gmail.com

Rezumat:
In aceasta lucrare autorii prezinta rezultatele unor cercetari proprii privind influenta simultana a 2 cate 2 din 3 factori importanti de influenta asupra emisiei de formaldehida la placile din aschii de lemn, respectiv: temperatura, grosimea si configuratia epruvetelor din pachetul supus analizei.
Determinarile au fost realizate pe un alt lot de placi din aschii de lemn cu grosimile de 8, 12, 16 si 18mm la temperaturile de 23°C, 40°C, 50°C si 60°C, luand in considerare sapte configuratii ale epruvetelor din pachet, dintre care una este cea prevazuta in cadrul actualului standard SR EN 717-3/1996 si alte sase configuratii adoptate conform unor situatii care pot aparea in practica.
S-a constatat ca emisia de formaldehida in valoare absoluta este influentata mai mult de temperatura decat de grosimea placilor.
Indiferent de grosimea placilor si temperatura, emisia de formaldehida este distribuita in mod neuniform pe suprafata pachetului de epruvete in diferitele sale variante conformationale, aceasta descrescand in urmatoarea ordine a configuratiilor studiate: VA, V,VB, VF, VD, VC si VE.
Emisia de formaldehida in valoare absoluta cea mai mare se inregistreaza in cazul uneia dintre configuratiile noi (nestandardizata), tip VA, cand emisia are loc practic prin toate fetele si canturile tuturor epruvetelor din pachet. De aceea, autorii considera ca aceasta configuratie ar trebui utilizata in cadrul standardului mai sus mentionat.
Pentru toate grosimile si temperaturile studiate emisia de formaldehida are loc mai mult prin canturile placilor din aschii de lemn decat prin fetele acestora.

Cuvinte cheie: emisie de formaldehida, metoda flaconului, placi din aschii de lemn.

BIBLIOGRAFIE
DAVID, K. I. (2006). Stadiul actual al cercetarilor privind continutul si emisia de formaldehida din produse pe baza de lemn (Present State of Researches Concerning the Formaldehyde Contents and Emmission from Woode-Based Products). Referat doctorat/Report within PhD Thesis. "Transilvania" University of Brasov.
LIGA, A.; CIUBOTARU, M.; CARANFIL, A.; NUTA, V. (1983). Diminuarea degajarii de formaldehida din placi aglomerate lemnoase. Revista Industria Lemnului, Nr. 1.
PETROVICI, V.; AGACHE, C. (2003). Aspecte si tendinte in standardizarea interna si internationala privind emisia de aldehida formica din industria lemnului (Aspects and Trends in Internal and International Standardization Regarding the Formaldehyde Emmission in Wood Industry). In: Proceedings of National Conference "Wood Science and Engineering in the Third Millenium", Brasov-Romania, November 2003, pp. 53-71.
PETROVICI, V.; NEMET, C.; DAVID, K.I.; URDEA, S.N. (2005). Unele concepte europene in standardele nationale actuale privind calitatea mediului inconjurator (Some European Concepts in Present National Standards Regarding the Quality of Environment). In: Proceedings of National Conference "Wood Science and Engineering in the Third Millenium", Brasov-Romania, November 2005, pp. 141-148
PETROVICI, V.; URDEA, S.N.; DAVID, K.I.; PIRNUTA, O. A. (2006a). Cercetari privind emisia de formaldehida a placilor din aschii de lemn prin metoda flaconului, in conditii standard si unele variante modificate ale configuratiei placilor din pachet. Partea 1. Metodologie (Research Concerning the Formaldehyde Emmission of Particleboards Through the Flask Method under Standard Conditions and Some Modified Variants of the Board Pack Configuration. Part 1. Methodology). PRO LIGNO Journal 2(1):19-29).
PETROVICI, V.; URDEA, S.N.; DAVID, K.I.; PIRNUTA, O. A. (2006b). Cercetari privind emisia de forma aldehida a placilor din aschii de lemn prin metoda flaconului, in conditii standard si unele variante modificate ale configuratiei placilor din pachet. Partea 2-a. Rezultate experimentale (Research Concerning the Formaldehyde Emmission of Particleboards Through the Flask Method under Standard Conditions and Some Modified Variants of the Board Pack Configuration. Part 2. Experimental Results). PRO LIGNO Journal 2(2): 31-46.
URDEA, S.N. (2006). Raport privind stadiul actual al cercetarilor in domeniul emisiei de formaldehida din placi stratificate din lemn (Report Concerning the Present State of Researches in the Field of Formaldehyde Emmission from Laminated Wooden Panels). Referat doctorat/Report within PhD Thesis "Transilvania" University of Brasov.
WALKER, J.F. (1962). Formaldehyde. Third Edition. American Chemical Society, New York, Reinhold Publishing Corporation.


 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Iunie 2008