ProLigno / ProLigno 2008 Numarul 2  
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea disciplinei:
STRUCTURI DIN LEMN PENTRU CONSTRUCTII

Semestrul / anul de studiu: semestrul I / anul III

Statutul disciplinei: obligatorie la specializarile Ingineria Prelucrarii Lemnului (IPL) si Wood Engineering (WE) si optionala la specializarea Ingineria Produselor Finite din Lemn (IPFL)

Obiectivul disciplinei:
      - Cunoasterea materialelor lemnoase utilizate in constructii.
      - Cunoasterea principalelor elemente de structura ale constructiilor din lemn - alcatuire si elemente de calcul.
      - Cunoasterea principalelor imbinari ale lemnului in constructii - alcatuire si elemente de calcul.
      - Utilizarea elementelor plane din lemn in structura diferitelor constructii.

Continutul disciplinei:
      Materialul predat la curs cuprinde elemente generale privind constructiile din lemn, materialele utilizate, imbinarile elementelor pentru constructii si elemente plane pentru constructii, fiind structurat, pe capitole, dupa cum urmeaza:
      - Capitolul 1. Constructii din lemn.
      - Capitolul 2. Materiale lemnoase utilizate in constructii.
      - Capitolul 3. Elemente de structura si de calcul ale imbinarilor in constructiile din lemn.
      - Capitolul 4. Elemente de structura si calculul constructiilor din lemn.
      - Capitolul 5. Constructii din lemn. Exemple.
      - Capitolul 6. Notiuni de tehnologia elementelor de structura ale constructiilor din lemn.
Orele de predare (curs) sunt completate cu ore de lucrari practice de laborator, care au urmatoarea tematica:
      - Studiul imbinarilor pentru constructii.
      - Studiul constructiei grinzilor.
      - Studiul constructiei fermelor.
      - Studiul constructiei cadrelor.
      - Studiul constructiei arcelor.
      - Studiul constructiei panourilor.

Istoricul disciplinei:
      Disciplina cu denumirea initiala "Constructii din lemn" a aparut ca si curs de sine statator incepand cu anul universitar 1995-1996 cu statut optional in planul de invatamant pentru specializarile "Prelucrarea lemnului" si "Proiectarea mobilei si produselor finite din lemn" anul IV.
      Inainte de anul 1995, o parte a disciplinei era inclusa in disciplina "Tehnologia produselor finite din lemn".
      Cu incepere din anul 2000, disciplina a devenit obligatorie pentru studentii sectiei de Prelucrarea Lemnului, si a ramas disciplina optionala pentru studentii sectiei de Mobila si Produse Finite din Lemn.
Din anul universitar 2005-2006 planurile de invatamant s-au modificat, fiind aliniate la conventia de la Bologna, iar disciplina a primit o noua denumire: "Structuri din lemn pentru constructii".
      Disciplina initiala, cu denumirea de "Constructii din lemn", a fost creata de Prof.dr.ing. Ivan CISMARU. Incepand cu anul 2000, disciplina a fost preluata de Prof.dr.ing. Constantin LAZARESCU si dezvoltata prin activitati didactice la curs si laborator, precum si prin publicarea a doua monografii, care constituie un suport didactic si un material bibliografic valoros atat pentru studenti, cat si pentru specialistii in domeniu.

Titularul disciplinei in prezent:
      - Prof.dr.ing. Constantin LAZARESCU, absolvent al Facultatii de Industria Lemnului din Brasov, promotia 1975.
      - Titlul tezei de doctorat: "Contributii cu privire la studiul comprimarii cepurilor din lemn masiv in vederea asigurarii ajustajelor in procesul asamblarii", sustinuta in luna decembrie 1985 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.
Lucrari publicate in domeniul disciplinei:
      1. LAZARESCU, C.; LAZARESCU, C.N. (2004). "Constructii din lemn". Editura Universitatii "Transilvania"       din Brasov;
      2. LAZARESCU, C. (2006). "Structuri din lemn pentru constructii - Vol I. Elemente plane si Vol II. Case,       mansarde si scari interioare". Editura Universitatii "Transilvania" din Brasov. Al treilea volum al acestei       monografii - "Anexe si amenajari exterioare" - este in curs de publicare.
Titluri/premii/distinctii:
      a - 1992-2000: Prodecan al Facultatii de Industria Lemnului;
      b - 2004-2008 si 2008-prezent: Seful Catedrei de Masini pentru Industria Lemnului.

Perspective si oportunitati:
      Dezvoltarea viitoare a disciplinei are in vedere urmatoarele directii principale:
      - Imbunatatirea bazei materiale a laboratorului cu noi tipuri de structuri utilizate in domeniul       constructiilor.
      - Elaborarea si publicarea unui indrumar de laborator.
      - Dezvoltarea si promovarea unor metode noi pentru proiectarea asistata de calculator a structurilor din       lemn pentru constructii.

Denumirea disciplinei: MODELARE 3D

Semestrul/anul de studiu: semestrul I / anul III

Statutul disciplinei: obligatorie

Obiectivele disciplinei:
      - Cunoasterea modului de functionare a pachetului de programe AutoCAD.
      - Invatarea modului de modelare 3D a produselor de mobila si a produselor finite din lemn in AutoCAD.
      - Asigurarea unui nivel de cunostinte necesar pentru abordarea altor soft-uri de proiectare asistata pe baza AutoCAD-ului cum ar fi, Mechanical Desktop, CAD T, Imos etc.

Continutul disciplinei:
Cursul este structurat in doua capitole de baza si mai multe subcapitole, astfel:
   1. Modelare in AutoCAD 2D
      1.1. Introducere in AutoCAD. Conceptul de desenare, modelare si proiectare asistata in AutoCAD.
      1.2. Prezentarea editorului de desenare. Organizarea meniurilor de comenzi, bare cu instrumente, casete de dialog, editarea barelor cu instrumente. Introducerea comenzilor de la tastatura sau din meniuri. Deschiderea unei sesiuni de lucru pentru un desen nou sau un desen existent, desene sablon, salvarea unui desen, inchiderea sesiunii de lucru.
      1.3. Sisteme de coordonate 2D, operatii cu sisteme de coordonate, coordonate absolute, relative carteziene si relative polare.
      1.4. Initializarea spatiului de lucru. Comenzi de afisare. Stabilirea unitatilor de masura. Ajutoare grafice. Variabile sistem. Mecanismul de selectare a obiectelor, filtre. Modul de prindere a punctelor specifice ale entitatilor (Osnap).
       1.5. Straturi de desenare.
      1.6. Desenarea obiectelor fara grosime (linii, arce de cerc, dreptunghiuri, cercuri, elipse etc).
       1.7. Desenarea obiectelor cu grosime (polilinii, dreptunghiuri, cercuri etc).
      1.8. Desenarea schitelor.
      1.9. Proprietatile entitatilor. Comenzi de editare a poliliniilor (inchiderea unei polilinii deschise, deschiderea unei polilinii inchise, modificarea grosimii, modificarea nodurilor, desenarea unor curbe prin sau printre nodurile poliliniei) si a obiectelor (stergerea, recuperarea, copierea simpla sau multipla, copierea paralela, copierea in oglinda, mutarea, rotirea, ruperea, extinderea, intinderea, tunderea si scalarea entitatilor.
      1.10. Hasurarea obiectelor.
      1.11. Crearea si utilizarea formelor.
      1.12. Scrierea textelor.
       1.13. Cotarea desenelor, variabile de cotare, cotarea liniar, circular, unghiular, modificarea cotelor, subcomenzi utilitare etc.
       1.14. Crearea si exploatarea blocurilor, blocuri cu atribute.
  2. Modelarea obiectelor in 3D.
      2.1. Tehnici de desenare in 3D.
      2.2. Coordonate in 3D.
       2.3. Vizualizarea reprezentarilor tridimensionale.
       2.4. Desenarea cu retele Wireframe si suprafete 3D. Crearea regiunilor.
      2.5. Solide 3D. Realizarea modelelor solide 3D.
      2.6. Editarea desenelor 3D.
       2.7. Aplicarea materialelor, a luminilor, a fundalurilor, a unor elemente decorative etc. Randarea imaginilor.
      2.8. Conceptul de spatiul model si spatiul hartie, viewport-uri in spatiul model si in spatiul hartie. Obtinerea proiectiilor modelului solid.
      2.9. Meniuri in AutoCAD. Elemente de proiectare asistata in limbajul AutoLISP.

Orele de laborator vin in completarea orelor de curs si cuprind lucrari practice de modelare 2D (rama bordurata, rama cu tablie, verificator, freza profilata, masa, taburet, utilizarea blocurilor fara si cu atribute) si de modelare 3D (modelarea prin tehnica wireframe - dulap din panouri), modelarea prin solide (rama, taburet, scaun tamplaresc, masa etc), randarea imaginilor, obtinerea proiectiilor 2D dintr-un model 3D, utilizarea meniurilor si a programarii in AutoLISP pentru modelarea unui flux tehnologic.

Istoricul disciplinei:
      Disciplina Modelare 3D in AutoCAD este o disciplina relativ noua. A fost introdusa in planul de invatamant al tuturor sectiilor de ingineri si subingineri ale Facultatii de Industria lemnului dupa 1990. La inceput, denumirea disciplinei a fost "Programare si proiectare asistata de calculator". De-a lungul timpului continutul disciplinei a fost perfectionat si actualizat in permanenta. Acest lucru a fost determinat de evolutia AutoCAD-ului de la versiunea AutoCAD10 cu care s-a inceput in anul 1990 pana la versiunea actuala AutoCAD 2008. In aceasta perioada AutoCAD-ul a avut mai multe versiuni cum ar fi: AutoCAD10 (1988), AutoCAD11 (1990), AutoCAD12 (1992), AutoCAD13 (1994), AutoCAD14 (1997), AutoCAD2000 (1999), AutoCAD2000i (2000), AutoCAD2002 (2001), AutoCAD2004 (2003), AutoCAD2005 (2004), AutoCAD2006 (2005), AutoCAD2007 (2006), AutoCAD2008 (2007). Fiecare versiune este caracterizata prin facilitati suplimentare care sunt transmise studentilor. Din acest motiv, documentatia pentru aceasta disciplina este in format electronic si in curand va fi accesibila pe site-ul facultatii. In aceasta perioada, pe langa pregatirea studentilor in acest domeniu, au fost organizate mai multe cursuri intensive de perfectionare pentru absolventii Facultatii de Industria Lemnului, cursuri care se organizeaza si in prezent, la cerere, prin Fundatia PRO LIGNO.
      Din anul 1990 disciplina a fost predata alternativ de mai multe cadre didactice ale Catedrei de Masini pentru Industria lemnului, respectiv Prof.dr.ing. Teofil MIHAILESCU, Conf.dr.ing. Wilhelm LAURENZI, Sef.lucr.dr.ing. Gheorghita COMSA si Sef.lucr.dr.ing. Luminita BRENCI.

Titularul disciplinei in prezent:
      Conf.dr.ing. Wilhelm LAURENZI, absolvent al Facultatii de Industria Lemnului din Brasov, promotia 1974.
Titlul tezei de doctorat: "Contributii la modelarea si optimizarea aschierii lemnului cu panze circulare in vederea conducerii procesului de taiere cu ajutorul calculatorului", sustinuta in luna aprilie anul 2000 la Universitatea "Transilvania" din Brasov.
Lucrari publicate in domeniul disciplinei:
      1. LAURENZI, W. (2001). Proiectare asistata de calculator in AutoLISP cu aplicatii in Industria lemnului.       Editura Universitatii din Brasov.
      2. MIHAILESCU, T.; LAURENZI, W. (2005). Indrumar de laborator AutoCAD 3D (in limba engleza).       Reprografia Universitatii.
      3. LAURENZI, W. (2006). Modelare 2D in AutoCAD (format electronic)
      4. LAURENZI, W. (2006). Modelare 2D in AutoCAD. Aplicatii practice (format electronic)
      5. LAURENZI, W. (2007). Modelare 3D in AutoCAD (format electronic)
      6. LAURENZI, W. (2007). Modelare 3D in AutoCAD. Aplicatii practice (format electronic)
Titluri/premii/distinctii:
      a - 2002-2004: Prodecan al Facultatii de Industria Lemnului.

Perspective si oportunitati:
      Dezvoltarea viitoare a disciplinei are in vedere urmatoarele directii principale:
      - Utilizarea modelarii in 2D si 3D la toate disciplinele cu proiect si la realizarea proiectelor de diploma.
      - Introducerea in programa de studiu ca discipline obligatorii sau optionale a unor soft-uri de proiectare       asistata a mobilei din panouri pe baza AutoCAD-ului cum ar fi CAD T 2008 sau Imos 2008.
      - Introducerea in programa de studiu ca discipline obligatorii sau optionale a unor soft-uri de proiectare       asistata in constructii pe baza AutoCAD-ului sau soft-uri similare.
      - Continuarea cursurilor intensive pentru invatarea si perfectionarea AutoCAD-ului 2D si 3D pentru       absolventi si alti solicitanti. 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare, 21 Iunie 2008