PRO LIGNO versiune online ISSN 2069-7430
 
Dedicated to the 60th anniversary of the Faculty of Wood Engineering in Brasov
     
 
 
   
 


 

 

 

 

 

 

 

PRO LIGNO este singura revista stiintifica din România dedicata publicarii rezultatelor celor mai recente cercetari din domeniul ingineriei lemnului.

Scopul principal al acestei publicatii este transferul de informatie între sectoarele de cercetare si productie din industria de exploatare si prelucrare a lemnului.

PRO LIGNO este o revista cu acces deschis. Textul integral al articolelor poate fi accesat liber, fara a se percepe nicio taxa utilizatorului sau institutiei acestuia. Utilizatorii pot citi, descarca, copia, distribui, tipari sau crea legaturi catre textul integral al articolelor publicate în aceasta revista fara a solicita permisiune din partea editurii sau autorului, cu conditia citarii corecte si complete a sursei originale.

PRO LIGNO este o poarta deschisa spre diseminarea la scara internationala a unor lucrari stiintifice originale, cu caracter teoretic sau experimenta, recenzate prin procedura de peer-review. Articolele publicate acopera urmatoarea paleta tematica:

 • Structura si proprietatile lemnului
 • Uscarea lemnului si alte tratamente termice aplicate în industria lemnului
 • Prelucrarea mecanica a lemnului si a materialelor pe baza de lemn – procedee, scule, dispozitive, masini
 • Reologia lemnului
 • Curbarea şi mularea lemnului
 • Protecţia lemnului
 • Chimia lemnului şi modificarea chimică a lemnului
 • Încleierea lemnului – adezivi, tehnici de încleiere, tehnologii moderne
 • Finisarea lemnului – materiale de finisare, tehnici de aplicare, calitatea suprafeţelor
 • Furnire, placaj, materiale compozite din aşchii şi fibre de lemn
 • Compozite noi pe bază de lemn - proprietăţi, tehnologie de fabricare, aplicaţii
 • Design şi eco-design de mobilier şi alte produse din lemn
 • Conservarea-restaurarea mobilerului şi a altor obiecte din lemn
 • Construcţii din lemn – structuri inovative, metode de calcul
 • Automatizări în industria lemnului
 • Modelare, simulare şi optimizare asistată de calculator a unor procese tehnologice de prelucrarea lemnului
 • Soft-uri specifice pentru ingineria lemnului
 • Aspecte de mediu în industria de prelucrare a lemnului
 • Biomasa lemnoasă ca sursă de energie regenerabilă
 • Evaluarea ciclului de viaţă al produselor pe bază de lemn
 • Aspecte de management industrial în intreprinderi de prelucrarea lemnului
 • Strategii de marketing pentru mobilier şi produse pe bază de lemn

PRO LIGNO publică:

 • Lucrări originale privind noi decoperiri sau dezvoltări în domeniile mai sus menţionate
 • Lucrări de sinteză
 • Note tehnice
 • Reportaje de la evenimente de profil
 • Rezumate de teze de doctorat recent susţinute
 • Scurte prezentări ale unor noutăţi editoriale în domeniu.

Toate propunerile de articole şi corespondenţa vor fi adresate către:
Prof.dr.ing. Mihaela CAMPEAN, Redactor-şef
campean@unitbv.ro

 

 
Pagina creata de Costel AGACHE. Intretinere pagina Luminita Brenci. Ultima actualizare 3 aprilie 2024